Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Omgevingsrecht

Omgevingsrecht: regels over de fysieke leefomgeving

Hebt u hulp nodig bij het lezen van een bestemmingsplan? Wilt u weten of u kunt afwijken van een bestemmingsplan? Wilt u een vergunning aanvragen of juist bezwaar maken tegen een vergunning? Gaat de overheid een handhavingsactie starten tegen u of bent u zelf slachtoffer van een overlastsituatie? Boer & Van Schoonhoven advocaten kan u bijstaan!

Omgevingsrecht omvat de wetten en regels over de omgeving waarin we wonen. Het gaat daarbij met name over het gebruik en de bescherming van ruimte, milieu en natuur. U kunt daarbij denken aan regels op het gebied van vergunningen, ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen, milieu en natuur.

De belangrijkste regels binnen het omgevingsrecht worden vastgesteld door de rijksoverheid, maar ook de provincies en gemeenten houden zich veelvuldig bezig op het gebied van het omgevingsrecht. Deze overheden maken de lagere regelgeving, maar houden zich vooral bezig met de handhaving daarvan. Denk daarbij aan het opleggen van een last onder dwangsom, bestuursdwang of een bestuurlijke boete. Naast het verlenen van omgevingsvergunningen kunnen lagere overheden deze ook wijzigen of intrekken.
Bij Boer & Van Schoonhoven advocaten proberen we allereerst in overleg met de overheid tot een oplossing te komen. Als dat niet lukt wordt bekeken of het zinvol is een procedure te starten. Boer & Van Schoonhoven advocaten kan u onder meer bijstaan op de volgende vlakken:

  • ruimtelijke ordening;
  • vraagstukken over bestemmingsplannen en vergunningen;
  • het indienen van een zienswijze tegen een beslissing van een overheidsorgaan;
  • een bezwaarprocedure tegen de afwijzing van een vergunning of ontheffing;
  • het indienen van een bezwaar tegen handhavend optreden door de gemeente of een ander overheidsorgaan;
  • vergunningsvrij bouwen of verbouwen;
  • bouw, verbouw en sloop van woningen.

Hebt u juridische hulp nodig op het gebied van omgevingsrecht? Neem contact op met Boer & Van Schoonhoven advocaten via telefoonnummer (0578) 69 00 80. Mr. C.C.A. (Lotte) Middelhuis zal u hierover adviseren. Mailen mag natuurlijk ook: ccamiddelhuis@bvs-advocaten.nl. Let op! Er gelden vaak korte termijnen binnen het bestuursrecht. In de meeste gevallen moet u binnen zes weken bezwaar hebben gemaakt. Wees dus op tijd!

Mr. C.C.A. (Lotte) Middelhuis