Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Column Schaapskooi april 2021; Vrije advocaatkeuze bij een rechtsbijstandverzekering

Tweewekelijks schrijven Boer & Van Schoonhoven advocaten, Feijen & De Vries Notarissen, PM Belastingadviseurs en Veldhuis Advies een column waarin zij ingaan op specifieke financiële en juridische zaken. Deze column is geschreven door mr. J.L. (Linda) van Schoonhoven, advocaat bij Boer & Van Schoonhoven advocaten in Heerde. Linda is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en letselschaderecht, en LSA- en ASP-advocaat.

 

Vrije advocaatkeuze bij een rechtsbijstandverzekering

Wanneer u een beroep doet op uw rechtsbijstandverzekering dan zal uw verzekeraar in eerste instantie één van haar eigen medewerkers of advocaten aanbevelen. Daar hoeft u niet altijd mee akkoord te gaan. In de wet (art. 4:67 Wft) is geregeld dat bij ‘een gerechtelijke of administratieve procedure’ en/of ‘als zich een belangenconflict voordoet’ u recht heeft op vrije advocaatkeuze. Vaak is in de polisvoorwaarden dan wel een kostenmaximum verbonden aan de inschakeling van een externe advocaat.

 

Verruiming vrije advocaatkeuze

Door de jaren heen is meer duidelijkheid gekomen over de vraag wat onder ‘een gerechtelijke of administratieve procedure’ valt. In 2013 besliste het Europese Hof van Justitie dat de vrije advocaatkeuze ook geldt bij niet verplichte procesvertegenwoordiging. Bijvoorbeeld bij een beroepszaak bij de bestuursrechter. In 2016 voegde het Hof hieraan toe dat de vrije advocaatkeuze niet alleen geldt voor procedures bij een rechtbank of het gerechtshof maar ook bij administratieve procedures bij een bestuursorgaan, zoals het UWV.

 

Op 14 mei 2020 heeft het Europese Hof van Justitie de vrije advocaatkeuze verder verruimd. Het Hof bepaalde na een vraag dat elke fase die kan leiden tot een procedure bij een rechterlijke instantie, zelfs een voorafgaande fase, onder het begrip ‘gerechtelijke procedure’ valt. Kort gezegd valt volgens het Hof onder het begrip ‘gerechtelijke procedure’ (en er recht is op vrije advocaatkeuze):

 1. een procedure voor gerechtelijke of buitengerechtelijke bemiddeling;
 2. waarbij een rechterlijke instantie betrokken is of kan worden;
 3. bij het starten van een procedure of na afloop ervan.

 

Het Verbond van Verzekeraars heeft zich na deze uitspraak op het standpunt gesteld dat dit oordeel niet geldt voor Nederlandse rechtsbijstandverzekeringen. Het eigen klachtenloket van de verzekeraars (het Kifid) heeft daar recent duidelijkheid over gegeven.

 

Uitspraak 16 april 2021 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Een atlete had – gelet op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie – bij haar rechtsbijstandverzekeraar DAS een beroep gedaan op haar recht op vrije advocaatkeuze. Zij schakelde een gespecialiseerde sportrechtadvocaat in om een artikel dat over haar was gepubliceerd te rectificeren en haar schade te vergoeden. DAS weigerde vergoeding van de advocaatkosten voor het buitengerechtelijke traject. (De advocaatkosten van de procedure bij de kantonrechter werden wel vergoed). De atlete was het hier niet mee eens en diende een klacht in bij het Kifid.

 

Het Kifid oordeelde dat zij voldoende aanknopingspunten zag om de uitleg van het Europese Hof van Justitie toe te passen op de Nederlandse praktijk van rechtsbijstandverzekeringen. Het begrip ‘gerechtelijke procedure’ kan niet worden beperkt door een onderscheid te maken tussen een voorbereidende fase en een besluitfase. Elke fase die kan leiden tot een procedure bij de rechter, ook een buitengerechtelijke zoals bemiddeling of mediation, valt onder het begrip ‘gerechtelijke procedure’, aldus het Kifid.

 

Conclusie

Het oordeel van het Kifid betekent dat ook voor buitengerechtelijke onderhandelingen recht bestaat op vrije advocaatkeuze. De verwachting is dat rechtsbijstandverzekeraars in hun polisvoorwaarden hiervoor een kostenmaximum gaan opnemen. Als u zelf uw advocaat kiest dan kan deze het beste beoordelen of u hem of haar tegen vergoeding door uw verzekeraar kunt inschakelen.

 

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp? U kunt mij geheel vrijblijvend bereiken op telefoonnummer (0578) 69 00 80. Mailen mag natuurlijk ook: jlvanschoonhoven@bvs-advocaten.nl.

 

Linda van Schoonhoven

www.bvs-advocaten.nl

 

Kijk voor meer columns op www.bvs-advocaten.nl.

Column Schaapskooi maart 2021; Net gescheiden? Vul de belastingaangifte dan samen in!

Tweewekelijks schrijven Boer & Van Schoonhoven advocaten, Feijen & De Vries Notarissen, PM Belastingadviseurs en Veldhuis Advies een column waarin zij ingaan op specifieke financiële en juridische zaken. Deze column is geschreven door mr. W.H. (Wilma) Boer, advocaat bij Boer & Van Schoonhoven advocaten in Heerde. Wilma is gespecialiseerd in personen- en familierecht en strafrecht.

Net gescheiden? Vul de belastingaangifte dan samen in!
De eerste belastingaangifte sinds u gescheiden bent. Hoe pakt u dat aan? En welke belastingzaken moet en kunt u nog meer regelen na de scheiding? Als u samen belastingaangifte (‘aangifte inkomstenbelasting’) doet, kan dat voordeliger zijn. U kunt dan met kostenposten schuiven en de verdeling zo maken dat die voor u (en uw ex-partner) financieel gezien het beste uitkomt. Maar kan dat nog, samen de aangifte invullen als je al gescheiden bent? Jazeker! Als in 2020 de scheiding is aangevraagd en u en uw ex-partner woonden een deel van 2020 op hetzelfde adres, dan mag dat. Vanaf het moment dat de scheiding is aangevraagd en u en uw ex-partner niet meer op hetzelfde adres staan ingeschreven, zijn jullie geen fiscale partners meer, maar mogen u en uw ex-partner over 2020 nog wel voor de laatste keer samen aangifte doen.

Samen of gescheiden aangifte doen?
Tja, u wilt misschien liever zo min mogelijk contact met uw ex-partner hebben, maar het kan dus de moeite waard zijn om uit te zoeken of samen aangifte doen voordeliger is. Dat doet u zo:

–      vul de aangifte apart in (zonder die daadwerkelijk te versturen);
–      vul de aangifte samen in (zonder die daadwerkelijk te versturen) en schuif met posten op het tabblad ‘Verdelen’ om te zien wat de meest gunstige situatie is;
–      vergelijk beide situaties;
–      verstuur de aangifte naar uw/jullie keuze. En schroom niet om hierover eerst deskundig advies in te winnen.

Besluit u toch de aangifte apart in te vullen, dan vult u alleen uw eigen inkomsten en uitgaven in, die van uw partner tellen niet meer mee. Hebben jullie samen een koopwoning? In de meeste gevallen bent u dan voor de helft eigenaar (ook als slechts een van jullie de hypotheek betaalt) en mag u dus maximaal 50% aan hypotheekrente aftrekken.

Toeslagen
Door de scheiding hebt u mogelijk recht op verschillende toeslagen en regelingen. Denk aan huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden budget. Bekijk dus op welke toeslagen u recht heeft.

Maakt u gebruik van hypotheekrenteaftrek? Zorg er dan voor dat de afspraken zijn vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. Anders loopt u het risico dat de fiscus straks weer aanklopt met een naheffing of correctie.

Niet vergeten: voorlopige aanslag aanpassen
Door een scheiding verandert de financiële situatie en dus ook de hoogte van de te ontvangen of te betalen belasting. Maakt u gebruik van de voorlopige aanslag? Geef de scheiding dan door aan de Belastingdienst. Zo voorkomt u dat u na de scheiding te veel of te weinig ontvangt.

Voorlopige aanslag…hoe zat dat ook alweer? Normaal gesproken betaalt of ontvangt u een bepaald bedrag enkele maanden nadat u de belastingaangifte heeft ingevuld. U kunt er ook voor kiezen dit bedrag uit te smeren over een jaar. Dat doet u door het jaar ervoor een voorlopige aanslag (ook wel: ‘voorlopige teruggaaf’ genoemd) in te vullen. U betaalt of krijgt vervolgens maandelijks een deel van wat u anders het jaar erop in één keer zou betalen of krijgen.

Meer weten?
Voor, tijdens en na een scheiding komt er een hoop op u af. Ik help u graag verder. Ik ben telefonisch te bereiken op telefoonnummer (0578) 69 00 80 en via het e-mailadres whboer@bvs-advocaten.nl.

Lotte Middelhuis beëdigd tot advocaat

Afgelopen vrijdagmiddag 29 januari 2021 is onze collega Lotte Middelhuis via een digitale zitting beëdigd tot advocaat. Lotte gaat zich verder specialiseren in het letselschaderecht. Van harte gefeliciteerd Lotte en namens al jouw collega’s veel heel succes gewenst in dit o zo mooie beroep!

 

Leonie heeft vandaag haar laatste stagedag bij ons met succes afgerond!

Met mr. Wilma Boer als haar stagebegeleider heeft Leonie in 20 weken tijd een goed beeld van onze praktijk gekregen. Leonie, onwijs bedankt voor je inzet en we wensen je heel veel succes toe in de toekomst! Lees hieronder hoe Leonie haar stage bij Boer & Van Schoonhoven advocaten heeft ervaren:

 

‘Mijn naam is Leonie Klijn, ik ben 21 jaar en ik ben studente HBO-Rechten aan de hogeschool Windesheim in Zwolle. Momenteel ben ik bezig met het derde jaar van de opleiding en het eerste half jaar heb ik besteed aan een stage. De stage heb ik gelopen bij Boer & Van Schoonhoven advocaten in Heerde en deze heb ik inmiddels met succes afgerond!

De stage is voor mij een onvergetelijke periode geweest. Ondanks de coronamaatregelen tijdens de stage (thuiswerken), hebben de collega’s bij Boer & Van Schoonhoven advocaten ervoor gezorgd dat ik mij betrokken voelde bij het team en ik de stage met veel plezier heb doorlopen.

Het is niet alleen een heel gezellig kantoor, maar je leert er ook ontzettend veel. Door de uiteenlopende rechtsgebieden waarin het advocatenkantoor gespecialiseerd is, zie je veel verschillende zaken voorbij komen. Zo heb ik mij tijdens de stage bezig gehouden met het strafrecht en personen- en familierecht, maar ik heb mij ook wat kunnen verdiepen in letselschadezaken. Dit is voor mij heel leerzaam geweest, de praktijk is namelijk zoveel meeromvattend dan de stof die ze je tijdens een vierjarige opleiding kunnen aanbieden. Ook ben ik er tijdens de stage achter gekomen dat mijn interesse echt bij het personen- en familierecht ligt. Dit vond ik tijdens de opleiding al erg interessant, maar het werken in de personen- en familierechtzaken heeft de interesse zeker bevestigd.

Ik heb in 20 weken tijd hele gevarieerde werkzaamheden mogen uitvoeren. Zo heb ik mogen helpen met het opstellen van verschillende juridische stukken (o.a. verzoekschriften, echtscheidingsconvenanten en pleitnotities), heb ik mogen helpen met het opstellen van brieven voor cliënten, wederpartijen en derden en heb ik telefonisch contact gehad met cliënten en derden.. Ook heb ik regelmatig besprekingen met cliënten bijgewoond en mocht ik mee naar de rechtbank voor strafzaken. Ten slotte heb ik in het personen- en familierecht nog onderzoek gedaan naar de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden waarbij ook een onderneming tot het te verrekenen vermogen behoort.

Ik heb enorm genoten van mijn tijd bij Boer & Van Schoonhoven advocaten!’

 

Heerder advocaten vieren jubileum!

Op 1 december is het precies 10 jaar geleden dat Wilma Boer en Linda van Schoonhoven de deuren openden van Boer & Van Schoonhoven advocaten. Met nul klanten, geld van de bank voor de eerste huurmaanden en vol vertrouwen in eigen én elkaars kennis en kunde gingen ze van start. Wilma: “Ik weet nog dat ik dacht ‘als de telefoon maar gaat’. En die ging die dag herhaaldelijk. We hebben geen moment spijt gehad.”

Het idee voor de gezamenlijke advocatenpraktijk ontstond tijdens een vriendinnenweekend. Linda: “Wij

kennen elkaar van de studie Management, Economie en Recht in Zwolle. Na deze studie hebben we samen in Nijmegen rechten gestudeerd.” Na een serie gesprekken over dromen en doelen en hoe ze cliënten wensten bij te staan, werd de stap naar een eigen kantoor gezet. En met succes. In 10 jaar groeide Boer en Van Schoonhoven advocaten uit tot een gerenommeerd advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in het personen- en familierecht en strafrecht. Linda: “Daarnaast zijn we als één van de weinige advocatenkantoren op de Noord Veluwe gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en letselschade.”

De kracht van Boer & Van Schoonhoven advocaten is de persoonlijke benadering van cliënten. Wilma: “Cliënten vinden ons deskundig, toegankelijk en ervaren weinig afstand. Daarnaast is ‘vertrouwd’ een woord dat we vaak terugkrijgen. Dat zijn mooie complimenten.” Linda beaamt dat: “Wij mogen als het ware in iemands leven stappen. Dat maakt ons werk heel bijzonder en mooi.”

Kijkend naar de toekomst hebben beiden nog grote plannen. Wilma: “Als aanvulling op het personen- en familierecht ga ik me de komende jaren meer richten op mediation bij echtscheidingen. Voor zowel ondernemers als voor particulieren. Het is belangrijk dat scheidende partijen goed geadviseerd worden en dat er goede afspraken worden gemaakt. Mede door een wildgroei onder mediators is dat niet altijd het geval. Dan ligt na enkele jaren ineens een naheffing van de belastingdienst op de mat waar niemand rekening mee heeft gehouden. Als advocaat/mediator heb ik overzicht en weet ik wat er allemaal gedaan moet worden.” Linda, die gespecialiseerd is in aansprakelijkheidsrecht en letselschade en les geeft bij OSR Juridische opleidingen in Utrecht, heeft de ambitie het letselschadeproces efficiënter te maken. “Door het proces te vereenvoudigen wordt het voor slachtoffers minder belastend en krijgen ze eerder zekerheid.” Ook voor de praktijk hebben ze plannen. “We gaan ons de komende jaren richten op bepaalde rechtsgebieden. Deze verder uitbouwen en ons meer specialiseren. Zo heeft onze collega Lotte Middelhuis naast letselschade en aansprakelijkheidsrecht, veel kennis van het omgevingsrecht. We willen

ons daarin meer profileren.” Wilt u meer weten over Boer & Van Schoonhoven advocaten? Kijk dan op www.bvs-advocaten.nl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De medewerkers van Boer & Van Schoonhoven advocaten heffen het glas op het 10-jarig jubileum.

(Getuigen)bewijs bij een letselschadezaak van het grootste belang

Tweewekelijks schrijven Boer & Van Schoonhoven advocaten, Feijen & De Vries Notarissen, PM Belastingadviseurs en Veldhuis Advies een column waarin zij ingaan op specifieke financiële en juridische zaken. Deze column is geschreven door mr. J.L. (Linda) van Schoonhoven, advocaat bij Boer & Van Schoonhoven advocaten in Heerde. Linda is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en letselschaderecht, en LSA- en ASP-advocaat.

(Getuigen)bewijs bij een letselschadezaak van het grootste belang

Bij een verkeersongeval, een arbeidsongeval of een andere schade-scheppende-gebeurtenis moet degene die (letsel)schade heeft geleden vaak bewijzen dat het is gegaan zoals het is gegaan. De hoofdregel in ons burgerlijk wetboek is dat degene die iets stelt, ook de juistheid van zijn stelling moet bewijzen. Oftewel “wie stelt, bewijst”.

Onze wet staat allerlei verschillende bewijsmiddelen toe. Denk aan schriftelijke bewijsmiddelen (bijvoorbeeld overeenkomsten, akten, bonnen, foto’s etc.) maar ook getuigenverklaringen, bewijs door middel van deskundigen, filmpjes etc.

In mijn letselschadepraktijk zie ik regelmatig dat de aansprakelijkheid niet bewezen kan worden omdat er bewijs ontbreekt. We starten in dat geval vaak een getuigenverhoor bij de rechtbank, maar dat kost veel tijd met een onzeker resultaat. Daarom is het van belang dat direct na een ongeval gegevens van getuigen worden genoteerd en foto’s en/of een filmpje van de situatie ter plaatse wordt gemaakt. Vaak wordt dat in alle hectiek vergeten.

Inhoud getuigenverklaring
De getuigenverklaring bij een aanrijding of ongeval hoeft niet veel meer te zijn dan een vel papier met daarop enkele gegevens. De getuige -iemand die het ongeval heeft zien gebeuren- dient in ieder geval de volgende gegevens te noteren:

 • Naam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • De datum en het tijdstip waarop het ongeval plaatsvond;
 • Een beschrijving van het ongeval, met eventueel een situatieschets;
 • Een beschrijving van de weersomstandigheden (regende het, was donker, etc?)
 • De datum waarop de verklaring is opgesteld en een handtekening van de getuige.

Hoe eerder een verklaring wordt opgesteld, hoe beter. De getuige zal zich dan de details nog het beste herinneren. Ook wordt doorgaans meer waarde gehecht aan getuigenverklaring die kort na het ongeval is opgesteld, dan een getuigenverklaring die jaren daarna is gegeven.

Wie mag een verklaring afleggen?
Iedereen die het ongeval heeft waargenomen kan een verklaring afleggen. Dat kan een voorbijganger zijn, een inzittende van een auto, uzelf, een omstander etc. De meeste waarde wordt gehecht aan een verklaring van een onafhankelijke getuige. Verklaringen van familieleden en vrienden hebben vaak minder bewijskracht, maar zijn desalniettemin van belang.

Kortom,
Zorg dus dat u na een aanrijding of ongeval eerst de contactgegevens van eventuele getuigen veilig stelt. Maak foto’s en/of een filmpje van de situatie ter plaatse. Zoekt u toch getuigen dan is social media vaak een goed middel om getuigen te vinden. De politie doet dat vaak ook.

Advies en overleg
Ik zal u helpen het bewijs te verzamelen dat nodig is om uw vordering te onderbouwen. We gaan samen bekijken welk bewijs nodig is en hoe we dat kunnen verzamelen.

Vragen?
Heeft u vragen over dit onderwerp? Bel mij gerust vrijblijvend op telefoonnummer (0578) 69 00 80. Mailen mag natuurlijk ook: jlvanschoonhoven@bvs-advocaten.nl.

Linda van Schoonhoven

www.bvs-advocaten.nl

Kijk voor meer columns van Boer & Van Schoonhoven advocaten op www.bvs-advocaten.nl.

 

OKTOBER; Maand van de letselschade: Wegbeheerdersaansprakelijkheid

Oktober is door Boer & Van Schoonhoven advocaten uitgeroepen tot ‘Maand van de Letselschade’. Als één van de weinige kantoren op de Noord Veluwe is Boer & Van Schoonhoven advocaten gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en letselschade. In oktober besteden we hier extra aandacht aan en schrijven we wekelijks over uiteenlopende letselschade-onderwerpen. Maar u heeft vast ook vragen over aansprakelijkheid en letselschade. Daarom houden we deze maand elke woensdag een geheel vrijblijvend spreekuur.

Wegbeheerdersaansprakelijkheid
Stelt u zich eens voor, u rijdt op uw elektrische fiets op het fietspad en u ziet ineens een groot gat in het wegdek. U kunt niet meer op tijd remmen en u komt ten val. Als u letsel hebt opgelopen kunt u in dit geval de wegbeheerder aansprakelijk stellen.

Een wegbeheerder, vaak een overheidsinstantie zoals een gemeente, is aansprakelijk voor schade als deze is veroorzaakt door een gebrek in de openbare weg waardoor een gevaar is ontstaan en dat gevaar zich ook heeft verwezenlijkt. Deze regel is neergelegd in artikel 174 van Burgerlijk wetboek 6 en strekt ertoe de gebruikers van de openbare weg te beschermen. Het artikel is in het leven geroepen om een slachtoffer van een eenzijdig verkeersongeval een duidelijk aanspreekpunt te geven voor schade veroorzaakt door een gebrek in de openbare weg. De wegbeheerdersaansprakelijkheid betreft een risicoaansprakelijkheid. Dat houdt in dat er aansprakelijkheid is ongeacht het feit of de wegbeheerder een verwijt kan worden gemaakt. Wegbeheerdersaansprakelijkheid is een veel bredere aansprakelijkheid dan de algemene aansprakelijkheidsgrond geregeld in artikel 162 van Burgerlijk Wetboek 6. In dat artikel wordt de ‘onrechtmatige daad’ geregeld. Voor aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad moet degene die een onrechtmatige daad pleegt namelijk wel een verwijt gemaakt kunnen worden.

Terug naar de wegbeheerdersaansprakelijkheid Een weg is gebrekkig indien deze niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen. Welke eisen mogen er nou aan een weg worden gesteld? Vast staat dat een weg zich niet in perfecte staat hoeft te bevinden. Als een weg beschadigd is en er doet zich daarom een ongeluk voor, dan is er dus niet per definitie aansprakelijkheid. Het uitgangspunt is ‘normaal gebruik’: een weg mag geen groter gevaar opleveren dan waarop een ‘normaal mens bedacht moet zijn’. Van de verkeersdeelnemers mag dus de nodige voorzichtigheid worden verwacht. De wegbeheerder moet er echter ook rekening mee houden dat verkeersdeelnemers niet altijd goed opletten.

Aansprakelijkheid kan worden afgewend als de wegbeheerder aantoont dat hij met kennis van het gevaar niet zou hebben kunnen ingrijpen om het ongeval te voorkomen. In het hierboven genoemde geval van het gat in de weg is daarvan geen sprake. De wegbeheerder had namelijk een waarschuwingsbord kunnen plaatsen of een hek voor het gat kunnen plaatsen. Het ongeval had daarmee voorkomen kunnen worden.

Spreekuur

In oktober houden wij elke woensdag van 16.30 tot 19.30 uur spreekuur voor letselschadevragen. Heeft u vragen? Maak dan een geheel vrijblijvende afspraak via ons secretariaat. In verband met de coronacrisis hebben wij gepaste voorzorgsmaatregelen genomen om u veilig bij ons op kantoor te kunnen ontvangen. Uiteraard is het ook mogelijk om u via beeldbellen te woord te staan. Ons telefoonnummer: 0578 – 690080. Mailen mag natuurlijk ook: info@bvs-advocaten.nl.

 

OKTOBER; MAAND VAN DE LETSELSCHADE: Als een dier schade veroorzaakt….

Oktober is door Boer & Van Schoonhoven advocaten uitgeroepen tot ‘Maand van de Letselschade’. Als één van de weinige kantoren op de Noord Veluwe is Boer & Van Schoonhoven advocaten gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en letselschade. In oktober besteden we hier extra aandacht aan en schrijven we wekelijks over uiteenlopende letselschade-onderwerpen.

“Als een dier schade veroorzaakt, wie is dan aansprakelijk?”
Bent u gebeten door een hond, gevallen van een paard of heeft u anderszins letsel opgelopen door een onberekenbare gedraging van een dier? Op grond van artikel 6:179 BW is de bezitter/eigenaar van dit dier in beginsel aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade.

Ons kantoor heeft hierover recent nog een deelgeschilprocedure namens een dierenarts gevoerd bij de Rechtbank Gelderland. Zie ook www.rechtspraak.nl ECLI:NL:RBGEL:2020:4086.

Het ongeval
Op het bedrijf van een veehouder moest een stier worden afgemaakt in de eigen stal, omdat deze niet meer op zijn eigen poten kon staan. Zo’n situatie komt vaker voor. Het dier wordt dan via een noodslachting, waaraan strikte regels zijn verbonden, geslacht door een veearts op het eigen bedrijf.

De dierenarts brak zijn been toen de stier een wilde beweging maakte na een mislukte poging om met een schietmasker (een soort schietpen) het beest te doden. Toen hij op enkele meters afstand van de stier het schietmasker opnieuw wilde laden, maakte de stier een onverwachte rare sprong. De dierenarts brak daarbij zijn been. Hij is nog steeds arbeidsongeschikt en kan zijn werk als veearts niet meer uitvoeren.

Standpunt dierenarts
De dierenarts heeft de eigenaar van de stier en diens verzekeraar aansprakelijk gesteld op basis van artikel 6:179 BW. Het gaat hier om een zogenaamde risico-aansprakelijkheid; het hebben van een dier dat schade veroorzaakt, maakt al dat je aansprakelijk bent. Het moet echter wel gaan om een onberekenbare gedraging van het dier zelf, dus vanuit de eigen energie van het dier. Het mag  niet gaan om gedragingen waarbij het dier ‘als instrument handelt van de persoon, die hem berijdt of leidt’. Denk bijvoorbeeld aan een hond, die opdracht van zijn baas krijgt, bijvoorbeeld een agent, om aan te vallen en te bijten.

Standpunt verzekeraar
De verzekeraar van de veehouder stelt dat de plotselinge sprong van de stier geen uiting is van de eigen energie van het dier, maar een voorzienbaar gevolg van een niet goed uitgevoerde noodslachting. De dierenarts heeft een fout gemaakt bij het schieten.

Oordeel rechtbank
De rechtbank oordeelt dat het beenletsel is veroorzaakt door eigen energie van de stier. Enige tijd nadat was gebleken dat het schot met het schietmasker niet het beoogde effect had, heeft de stier plotseling, spontaan, autonoom en onverwacht een sprong gemaakt. Dit betreft een onberekenbare gedraging, waarvoor juist het artikel 6:179 BW in het leven is geroepen.

De rechtbank oordeelt ook nog dat er geen sprake is van eigen schuld aan de zijde van de dierenarts.

De verzekeraar moet de schade van de dierenarts vergoeden.

Vragen
Hebt u ook letsel opgelopen door een onberekenbare gedraging van een dier of heeft u naar aanleiding van deze column nog vragen? Bel of mail gerust voor het maken van een vrijblijvende afspraak. Uiteraard is het ook mogelijk om u via beeldbellen te woord te staan. Ons telefoonnummer: 0578 – 690080. Mailen mag natuurlijk ook: info@bvs-advocaten.nl.

 

OKTOBER; MAAND VAN DE LETSELSCHADE: Wist u dat…..

Oktober is door Boer & Van Schoonhoven advocaten uitgeroepen tot ‘Maand van de Letselschade’. Als één van de weinige kantoren op de Noord Veluwe zijn wij gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en letselschade. Deze maand besteden we hier extra aandacht aan en schrijven we wekelijks over uiteenlopende letselschade-onderwerpen. Maar u heeft vast ook vragen over aansprakelijkheid en letselschade. Daarom houden we deze maand elke woensdag tussen 16.30 en 19.30 uur een geheel vrijblijvend spreekuur.

 

Letselschade wetenswaardigheden. Wist u dat…….

Het medisch- en arbeidsdeskundigtraject

 • het vaak 1,5 jaar tot 2 jaar duurt voordat bekend is welke blijvende gevolgen letsel met zich meebrengt. Wij noemen dat een medische eindtoestand. Dat dit één van de redenen is waarom een letselschadezaak lang loopt;
 • wij medisch advies inwinnen bij onze eigen medisch adviseur over de aard van uw letsel en de prognose;
 • wij vaak een onafhankelijke medische expertise organiseren om de gevolgen van het letsel voor nu en in de toekomst goed in kaart te brengen;
 • wij, als u door de schadeveroorzakende gebeurtenis arbeidsongeschikt bent ge- raakt, een arbeidsdeskundige vragen u te begeleiden bij uw reïntegratie. Eventuele omscholing hoort daar ook bij;

 

Schadetraject

 • het slachtoffer zijn of haar schade moet bewijzen;
 • de schade wordt bepaald door de ‘situatie met ongeval’ te vergelijken met de ‘situatie zonder ongeval’. De ‘situatie zonder ongeval’ is dus een fictieve situatie;
 • het slachtoffer de ‘situatie zonder ongeval’ niet keihard hoeft te bewijzen, maar aannemelijk moet maken;
 • wij uw schade regelmatig inventariseren en zorgdragen voor de juiste onderbouwing daarvan, zodat wij namens u een voorschot op uw schade kunnen vragen bij de aansprakelijke partij/verzekeraar;
 • uw schade bestaat uit materiële schade en immateriële schade (smartengeld);
 • materiële schade is: schade aan uw fiets, auto of kleding, medische kosten, reiskosten, een vergoeding voor benodigde huishoudelijke hulp of voor hulp bij uw persoonlijke verzorging, verlies van arbeidsvermogen (inkomstenderving), een vergoeding voor hulp bij klussen in en om huis en in de tuin, overige kosten als gevolg van het ongeval, de wettelijke rente etc.;
 • immateriële schade is een vergoeding voor de door u geleden pijn, het feit dat u uw leven moet aanpassen en niet meer alles kunt, medische behandelingen moet ondergaan, arbeidsongeschikt bent geraakt etc.;
 • van heel Europa in Nederland de laagste vergoedingen voor immateriële schade worden betaald;
 • een schadevergoeding netto is en u hierover geen inkomstenbelasting hoeft te betalen. Wij daarom een belastinggarantie bedingen als wij een letselschadezaak regelen;

 

Kosten letselschadezaak

 • de kosten van uw advocaat door de aansprakelijke partij/verzekeraar moeten worden betaald als deze de aansprakelijkheid jegens u heeft erkend;
 • dit ook geldt voor de kosten van de medisch adviseur en de arbeidsdeskundige;
 • dit de buitengerechtelijke kosten worden genoemd;
 • als de aansprakelijkheid nog niet is erkend, u dan mogelijk in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand;
 • we duidelijke afspraken maken over de kosten als de aansprakelijkheid niet is erkend en als deze alsnog wordt erkend, moet de aansprakelijke partij/verzekeraar deze kosten aan u terugbetalen;

 

Overig

 • de meeste rechtshulpverleners bij letselschadekantoren en rechtsbijstandverzekeraars jurist zijn en geen advocaat;
 • juristen dus niet naar de rechter kunnen stappen. Advocaten dat wel kunnen en dat maakt verschil bij de onderhandelingen over uw schadevergoeding.

 

Heeft u na het lezen van de column vragen? Maak dan gebruik van ons letselschadespreekuur. U bent van harte welkom.

 

OKTOBER; MAAND VAN DE LETSELSCHADE: Whiplash

Oktober is door Boer & Van Schoonhoven advocaten uitgeroepen tot ‘Maand van de Letselschade’. Als één van de weinige kantoren op de Noord Veluwe is Boer & Van Schoonhoven advocaten gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en letselschade. In oktober besteden we hier extra aandacht aan en schrijven we wekelijks over uiteenlopende letselschade-onderwerpen. Maar u heeft vast ook vragen over aansprakelijkheid en letselschade. Daarom houden we deze maand elke woensdag een geheel vrijblijvend spreekuur.

Whiplash
Met grote regelmaat staan wij in onze praktijk cliënten bij die een whiplash hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. Een whiplash zorgt er onder meer voor dat de bewegingsvrijheid van de nek wordt beperkt. Vaak gaat dat samen met stijfheid in de nek, nekpijn en hoofdpijn. Er kunnen zich ook klachten voordoen die niet bij iedereen optreden. Denk aan tintelingen of gevoelloosheid, oorsuizen, duizeligheid, concentratieproblemen, spierkrampen, geheugenverlies, verhoogde prikkelbaarheid of wazig zicht. Deze klachten verdwijnen vaak na verloop van tijd, maar in sommige gevallen is er sprake van chronische whiplashklachten. De gevolgen zijn dan vaak een stuk groter.

Whiplash en letselschade
In de praktijk betekenen deze gevolgen dat u met een whiplashtijdelijk, of in het geval van chronische whiplash langdurig, beperkt wordt op veel gebieden. Denk aan het werk. Soms moet er gezochtworden naar passend werk bij de eigen werkgever of bij een andere. Of het lukt niet meer om fulltime te werken. Het heeft ook gevolgen voor het huishouden en de klussen in en om het huis en de opvoeding van de kinderen. Iemand met whiplashklachten heeft vaak veel begeleiding nodig. Veel taken die u voorheen zelf deed, moeten worden opgevangen door derden. In een letselschadezaak komt deze begeleiding voor vergoeding in aanmerking, ook als dit grotendeels door de partner wordt gedaan.

Oorzakelijk verband?
Verzekeraars zijn doorgaans terughoudend in het vergoeden van letselschade als er sprake is van een whiplash. Een whiplash kan men, anders dan een botbreuk, namelijk niet zien op een foto. Er is zogenoemd sprake van ‘medisch niet-objectiveerbaar letsel’. Dat maakt dat het moeilijker te bewijzen is dat er sprake is van letsel.

Dat levert discussies op met de verzekeraar. Deze is vaak de mening toebedeeld dat het oorzakelijk verband tussen de klachten en het ongeval ontbreekt. Uit de rechtspraak blijkt echter dat ook medisch niet-objectiveerbaar letsel als gevolg van het ongeval kan worden gekwalificeerd als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Het klachtenpatroon moet plausibel zijn
Dit is het geval bij een consistent, consequent en samenhangend patroon van klachten. Is het antwoord op deze vraag bevestigend  dan kan van het bestaan van klachten – overigens ook als het niet of moeilijk objectiveerbare klachten betreft – worden uitgegaan.

Er moet een oorzakelijk verband zijn tussen de klachten en het ongeval
Er is sprake van oorzakelijk verband als vaststaat dat de cliënt voorafgaand aan het ongeval deze gezondheidsklachten niet had, deze klachten op zich door het ongeval veroorzaakt kunnen worden, bijvoorbeeld bij een achterop-aanrijding en een alternatieve verklaring voor deze klachten ontbreekt. Denk bijvoorbeeld aan een aandoening in de medische voorgeschiedenis die soortgelijke klachten kunnen veroorzaken.

Vaststellen welke beperkingen de klachten veroorzaken
Wij brengen het whiplashletsel altijd in kaart met behulp van medisch specialisten. Vaak laten we een neurologisch onderzoek uitvoeren om aan te kunnen tonen dat er sprake is van oorzakelijk verband.

Kortom, whiplashzaken kunnen erg complex zijn. Er kan onder meer discussie ontstaan over het oorzakelijk verband tussen de letselschade en het ongeval. Het is daarom raadzaam om u te laten bijstaan door een letselschadeadvocaat. Heeft u na het lezen van de column vragen? Maak gebruik van ons letselschadespreekuur. U bent van harte welkom.

In oktober houden wij elke woensdag van 16.30 uur tot 19.30 uur spreekuur voor letselschade vragen. Heeft u vragen? Maak dan een geheel vrijblijvende afspraak met ons secretariaat. In verband met de coronacrisis hebben wij gepaste voorzorgsmaatregelen genomen om u veilig bij ons op kantoor te kunnen ontvangen. Uiteraard is het ook mogelijk om u via beeldbellen te woord te staan. Ons telefoonnummer: (0578) 69 00 80. Mailen mag natuurlijk ook: info@bvs-advocaten.nl