Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Column Schaapskooi juni 2022; Werkgeversaansprakelijkheid

Tweewekelijks schrijven Boer & Van Schoonhoven advocaten, Feijen & De Vries Notarissen, PM Belastingadviseurs een column waarin zij ingaan op specifieke financiële en juridische zaken. Deze column is geschreven door mr. C.C.A. (Lotte) Middelhuis, advocaat bij Boer & Van Schoonhoven advocaten in Heerde. Lotte is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en letselschaderecht.

 

Werkgeversaansprakelijkheid

Hebt u letsel opgelopen tijdens uw werk? Denk bijvoorbeeld aan het uitglijden over een gladde vloer, of letsel opgelopen aan een van de machines waarmee u werkt.
In dat geval is uw werkgever aansprakelijk voor uw letselschade tenzij…

Dit is geregeld in artikel 7:658 BW. Dat artikel bepaalt dat de werkgever een vergaande zorgplicht heeft om de werknemer in staat te stellen zijn werkzaamheden veilig uit te oefenen.

De werkgeversaansprakelijkheid gaat heel ver. Alleen als de werkgever kan aantonen dat hij voldoende aan zijn zorgplicht heeft gedaan, of kan aantonen dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van de werknemer, wordt er geen aansprakelijkheid aangenomen. Met andere woorden: de werkgever moet voldoende hebben gedaan om het ongeval te voorkomen.

Uit de rechtspraak blijkt dat de rechter niet snel overtuigd is van de stelling van een werkgever dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan.
Bovendien neemt de rechter zelden aan dat er aan de kant van de werknemer sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

 

Wat te doen bij een bedrijfsongeval?

Als u een bedrijfsongeval hebt gehad dan is het belangrijk zo snel mogelijk melding bij uw werkgever te maken, bij voorkeur schriftelijk. Als er sprake is van (ernstig) letsel dan moet de werkgever ook de Arbeidsinspectie inschakelen. Dat gebeurt niet altijd en kunt u ook zelf doen.

Daarna is het van belang uw werkgever aansprakelijk te stellen middels een aansprakelijkstelling. Uw werkgever zal namelijk in de meeste gevallen aansprakelijk zijn voor uw schade.
Vervolgens zal uw werkgever de aansprakelijkstelling doorsturen aan zijn aansprakelijkheidsverzekeraar. Deze verzekeraar zal het verdere vervolg dan met u oppakken.

Als aansprakelijkheid wordt erkend dan moeten al uw kosten welke veroorzaakt zijn door het ongeval worden vergoed. Denk aan medische kosten, reiskosten, vergoeding voor uw verzorging, vergoeding voor huishoudelijke hulp maar ook verlies aan verdienvermogen (al zult u in de meeste gevallen in het begin uw salaris volledig doorbetaald krijgen tijdens ziekte). Daarbij komt ook nog dat u recht hebt op smartengeld: een vergoeding voor de pijn en verdriet veroorzaakt door het ongeval.

 

Hebt u een bedrijfsongeval gehad?

Hebt u een bedrijfsongeval gehad? Neem contact op met Boer & Van Schoonhoven advocaten. Wij kunnen uw werkgever namens u aansprakelijk stellen en u na erkenning van aansprakelijkheid verder bijstaan in het afwikkelen van uw schade.

Ook als de verzekeraar weigert de aansprakelijkheid te erkennen dan kunnen wij u adviseren.

 

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp? Bel Lotte Middelhuis gerust vrijblijvend op telefoonnummer (0578) 69 00 80. Mailen mag natuurlijk ook: ccamiddelhuis@bvs-advocaten.nl

Column Schaapskooi mei 2022; Cowboys in de letselschademarkt

Tweewekelijks schrijven Boer & Van Schoonhoven advocaten, Feijen & De Vries Notarissen, PM Belastingadviseurs een column waarin zij ingaan op specifieke financiële en juridische zaken. Deze column is geschreven door mr. J.L. (Linda) van Schoonhoven, advocaat bij Boer & Van Schoonhoven advocaten in Heerde. Linda is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en letselschaderecht, en LSA- en ASP-advocaat.

 

Wees gewaarschuwd voor ‘Cowboys’ in de letselschademarkt

Begin 2021 werd een letselschadespecialist uit Enschede veroordeeld tot 14 maanden celstraf omdat hij documenten in een letselschadezaak had vervalst en omdat hij schadevergoedingen die bedoeld waren voor zijn cliënten, had verduisterd.

Het zal je belangenbehartiger maar zijn! Het slachtoffer wordt in een uiterst kwetsbare periode in zijn leven, nog een keer slachtoffer van een ‘letselschadespecialist’ die niet jouw belang voorop heeft staan, maar eigen gewin.

Helaas zien we dit soort ‘cowboys’ met enige regelmaat, bijvoorbeeld als wij een letselschadezaak  overnemen. Wij zien dan dat er een ‘no cure no pay’ afspraak is gemaakt, waarbij het slachtoffer een percentage van zijn schade aan de belangenbehartiger moet betalen. Dat is helemaal niet nodig als de aansprakelijkheid door de verzekeraar is erkend. De desbetreffende belangenbehartiger vangt dan 2 keer; 1 keer van de verzekeraar die zijn kosten op grond van de wet moet betalen en 1 keer van het slachtoffer die een percentage van zijn schade afstaat. Ik noem dat diefstal.

 

Iedereen mag zich letselschadespecialist, -expert of zelfs -jurist noemen

In de letselschademarkt kan iedereen een bord op de muur met ‘letselschadespecialist of -expert, of jurist’ spijkeren. Het is een vrij beroep en niemand die controleert of daarvoor wel een opleiding is gevolgd en of er ook daadwerkelijk kwaliteit wordt geleverd. Hierop is geen enkele vorm van toezicht. Als ik een letselschadezaak overneem dan valt mij op dat de cliënt vaak ook nog in de veronderstelling was dat hij of zij door een letselschadeadvocaat werd bijgestaan. Dat blijkt vaak niet het geval.

Het gevolg is dat slachtoffers niet goed geholpen worden bij het verhalen van hun letselschade. Als een belangbehartiger geen letselschadeopleiding heeft gevolgd dan weet hij immers ook niet wat mogelijk is om te vorderen en wanneer de rechter moet worden gevraagd te oordelen over een schade. Als automonteur, elektromonteur, bouwvakker, timmerman, zorgverlener, arts etc. volg je immers ook een opleiding.

 

Letselschade advocaten moeten aan allerlei kwaliteitseisen voldoen

Letselschadeadvocaten staan onder toezicht van de Nederlandse Orde van Advocaten en zijn tuchtrechtelijk aan te spreken voor wandaden. Letselschadeadvocaten zijn vaak ook lid van een specialistenvereniging zoals de LSA (www.lsa.nl) en de ASP (www.asp-advocaten.nl). Om hiervan lid te kunnen worden en blijven heeft de advocaat naast de advocatenopleiding ook een letselschade specialisatieopleiding gevolgd en moet je aan allerlei kwaliteitseisen voldoen. Daarop wordt wel toezicht uitgeoefend.

 

Wat te doen als je twijfelt?

Controleer of uw letselschadebelangenbehartiger lid is van een specialisatievereniging en onder enige vorm van toezicht valt.

 

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp? Bel Linda van Schoonhoven gerust vrijblijvend op telefoonnummer (0578) 69 00 80. Mailen mag natuurlijk ook: jlvanschoonhoven@bvs-advocaten.nl

Linda van Schoonhoven 20 jaar advocaat!

Een feestelijke dag. Vandaag, op 22 februari 2022 is onze Linda precies 20 jaar advocaat!

Gefeliciteerd met deze mijlpaal Linda. Hopelijk mogen er nog vele jaren volgen.

 

Column Schaapskooi februari 2022; Smartengeld

Tweewekelijks schrijven Boer & Van Schoonhoven advocaten, Feijen & De Vries Notarissen en PM Belastingadviseurs een column waarin zij ingaan op specifieke financiële en juridische zaken. Deze column is geschreven door mr. C.C.A (Lotte) Middelhuis, advocaat bij Boer & Van Schoonhoven advocaten in Heerde. Lotte is letselschadeadvocaat en gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en letselschaderecht.

 

Wat is smartengeld?

Smartengeld, ook wel immateriële schade genoemd, is een schadevergoeding voor veroorzaakt verdriet of pijn en gederfde levensvreugde. Ook kan aanspraak worden gemaakt op deze vergoeding als er sprake is van aantasting van bijvoorbeeld de eer of goede naam en in nog een aantal andere gevallen zoals inbreuk op privacy.

 

Wanneer heb ik recht op smartengeld?

U hebt recht op smartengeld als iemand anders aansprakelijk is voor het veroorzaken van uw letsel en/of uw verdriet.

 

Waarvoor is smartengeld bedoeld?

Smartengeld is bedoeld als vergoeding voor de afname van uw kwaliteit van leven als gevolg van een ongeval of medische fout. Bijvoorbeeld als sprake is van:

 • het constant hebben van pijn;
 • het niet meer kunnen verrichten van uw werkzaamheden, waardoor u een andere baan moet zoeken;
 • het helemaal niet meer kunnen verrichten van werkzaamheden;
 • ontsierende littekens;
 • leven in angst;
 • het hebben van herbelevingen;
 • het niet meer kunnen uitoefenen van uw hobby’s;
 • beperking van uw sociale leven;
 • et cetera.

 

Hoe hoog is de smartengeldvergoeding?

Het is heel moeilijk om een bedrag te koppelen aan uw verdriet en pijn. Uw verdriet en pijn zijn namelijk onmogelijk in geld uit te drukken. Hoe veel smartengeld u krijgt is daarnaast afhankelijk van veel verschillende individuele factoren zoals de ernst van het ongeval, de ernst van uw letsel, en de gevolgen die het ongeval voor u heeft. Van belang is ook in welke mate u wordt beperkt door uw klachten, welke medische behandelingen u nog moet ondergaan en andere persoonlijke gevolgen.

 

Hoogste bedrag aan smartengeld in Nederland

De rechtbank Rotterdam heeft op 24 december 2020 het hoogste bedrag aan smartengeld in Nederland tot nu toe toegewezen, namelijk een bedrag van € 350.000,00 Het ging in die zaak om een zeer ernstige mishandeling waarbij de dader het slachtoffer thuis heeft opgezocht en zo erg heeft mishandeld dat het slachtoffer een hersenbloeding kreeg en in coma raakte.

Het slachtoffer is daarop gewond achtergelaten en werd pas de volgende ochtend gevonden. Als het slachtoffer eerder hulp had gehad dan had de hersenbloeding voorkomen kunnen worden. Bovendien heeft het slachtoffer ernstig hersenletsel opgelopen en zal hij de rest van zijn leven afhankelijk zijn van intensieve verzorging.

 

Vragen?

Het berekenen van smartengeld is specialistisch werk. Bent u benieuwd naar de hoogte van uw smartengeldvergoeding? Neem dan contact op met Lotte Middelhuis. Zij helpt u graag verder. Zij is telefonisch te bereiken op telefoonnummer (0578) 69 00 80 of per e-mail via ccamiddelhuis@bvs-advocaten.nl

Column Schaapskooi januari 2022; Schade door niet-aangeboren hersenletsel

Tweewekelijks schrijven Boer & Van Schoonhoven advocaten, Feijen & De Vries Notarissen en PM Belastingadviseurs een column waarin zij ingaan op specifieke financiële en juridische zaken. Deze column is geschreven door mr. J.L. (Linda) van Schoonhoven, advocaat bij Boer & Van Schoonhoven advocaten in Heerde. Linda is LSA- en ASP-advocaat en gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en letselschaderecht.

 

Schade door niet-aangeboren hersenletsel

In mijn praktijk sta ik vaak cliënten bij die door een ongeval (op het werk, in het verkeer, op het sportveld) of door een geweldsmisdrijf hersenletsel hebben opgelopen. Dit niet-aangeboren hersenletsel wordt ook wel traumatisch hersenletsel genoemd.

Als letselschadeadvocaat mag ik in het leven van mijn cliënten stappen en doorlopen we samen een -vaak langdurig- traject. Dat traject is niet alleen gericht op het verhalen van de schade maar ook in het creëren van voorzieningen zodat mijn cliënten zoveel en zo zelfstandig mogelijk hun leven weer op kunnen pakken.

Hersenletsel zet het leven op z’n kop

Iedere keer word ik geraakt door de gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel voor de cliënt en zijn naaste omgeving. Of het nu licht of ernstig is. Vaak is er sprake van gedragsveranderingen bij de cliënt. Bijvoorbeeld een korter lontje hebben en minder zelfinzicht. Maar ook ongeremd seksueel gedrag komt voor of juist helemaal geen behoefte meer hebben aan intimiteit. Of niet meer kunnen praten, schrijven of lezen. Soms heeft een cliënt ook lichamelijke klachten als gevolg van het hersenletsel zoals een verlamming en is hij of zij daardoor gebonden aan een rolstoel.

Bij alle cliënten met niet-aangeboren hersenletsel, van licht tot ernstig, is er sprake van overprikkeling, vermoeidheid, geheugenproblemen, moeite om de aandacht erbij te houden, trager denken en problemen met uitvoerende functies. Iedere keer zie ik dat deze gevolgen zich uiten in alle facetten van het leven van mijn cliënten. Hoe vaak hoor je het niet: Iemand overkomt een ongeval op de fiets en valt met het hoofd op de grond. De dagen na het ongeval is er sprake van hoofdpijn, misselijkheid, braken, duizeligheid, etc. Op de scan is echter niets te zien en met rust zal het vanzelf wel weer overgaan, aldus de huisarts. Het tegendeel is helaas waar.

Heel vaak lukt het niet meer om volledig aan het werk te gaan of zelfs een maaltijd te koken. De cliënt weet best hoe het moet maar krijgt het gewoon niet voor elkaar. Het loopt dan compleet in de soep: Het hoofd loopt vol en over, neemt niets meer op en het lukt niet meer om helder te denken. Ook in de rol van partner en ouder verandert diegene. Soms levert zelfs het eigen gezin te veel prikkels op.

Vaak is aan degene die hersenletsel heeft, niet zoveel te zien. Het lijkt alsof hij of zij normaal functioneert. De praktijk is echter heel anders. Alleen de partner en hun kinderen zien dat goed…

Hersenletsel en letselschade

Dat alles betekent dat iemand met hersenletsel veel begeleiding nodig heeft. Dat veel taken die de cliënt voorheen zelf deed, moeten worden opgevangen. In een letselschadezaak komt deze begeleiding voor vergoeding in aanmerking. Ook als dit grotendeels door de partner wordt gedaan.

Kortom, de gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel zijn doorgaans groot en in eerste instantie niet goed te overzien. Kunt u de schade op een aansprakelijke partij verhalen dan is het raadzaam de gevolgen zorgvuldig in kaart te laten brengen. Wij, bij Boer & Van Schoonhoven advocaten, brengen het hersenletsel altijd in kaart met behulp van deskundigen.

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp? Linda van Schoonhoven helpt u graag verder. Zij is telefonisch te bereiken op telefoonnummer (0578) 69 00 80.

Column Schaapskooi november 2021; Scheiding en ondernemer?

Tweewekelijks schrijven Boer & Van Schoonhoven Advocaten, PM |Ondernemend en Feijen & De Vries Notarissen een column om u nader te informeren over financiële en juridische zaken. Deze column is geschreven door mr. W.H. (Wilma) Boer, advocaat en mediator bij Boer & Van Schoonhoven advocaten in Heerde. Wilma is gespecialiseerd in het personen- en familierecht.

Bent u ondernemer en gaat u scheiden?
Dan komt er veel op u af. Naast de zorgen die u heeft over uw kinderen, woning, etc. vraagt u zich ook af wat zijn de gevolgen voor mijn bedrijf? Op basis van welke gegevens wordt de alimentatie berekend en kan ik de alimentatie wel betalen als het minder goed gaat met mijn onderneming? Hoe zorg ik ervoor dat de continuïteit van mijn onderneming door de gevolgen van de scheiding niet in gevaar komt? Juist voor u als ondernemer is het daarom van groot belang dat u zich zowel voor als tijdens de scheidingsprocedure goed laat adviseren. Zo voorkomt u onnodige tegenslagen, beperkt u de risico’s en kunnen discussies met bijvoorbeeld de Belastingdienst worden vermeden.

Getrouwd vóór 1 januari 2018 en geen huwelijkse voorwaarden?
In dit geval dient bij een scheiding de waarde van uw onderneming mee te worden genomen in de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap. Maar wat is die waarde en hoe wordt deze berekend in geval van een scheiding? Dit is onder andere afhankelijk van de vorm van uw onderneming. Heeft u een BV waarin werknemers werkzaam zijn, grote winsten worden behaald en/of sprake is van goodwill, etc. dan wordt uw onderneming op een andere manier gewaardeerd dan in het geval u een eenmanszaak drijft, waarin alleen u werkzaamheden verricht. Ook wordt meegewogen welke bedrijfseconomische plannen en vooruitzichten u heeft als ondernemer en welke waarderingsmethode gebruikelijk is in uw branche. Het maakt voor u als ondernemer nogal een verschil of bij de waardering van uw onderneming uitgegaan wordt van bijvoorbeeld de rentabiliteitswaarde of van de liquidatiewaarde. Bij een verkeerde waarderingsgrondslag kan de continuïteit van uw onderneming in gevaar komen en worden uw mogelijkheden om te ondernemen beperkt. Het is zaak dit te voorkomen.
Getrouwd na 1 januari 2018 en geen huwelijkse voorwaarden?
In deze situatie is sprake van een beperkte gemeenschap van goederen. Had u voor het huwelijk al een onderneming, dan blijft deze onderneming privé. Echter u bent op grond van de wet wel verplicht om een redelijke vergoeding aan de huwelijksgemeenschap te voldoen. Maar wat is een redelijke vergoeding en hoe wordt bij een scheiding bepaald of u zich aan deze wettelijke verplichting hebt gehouden? Dit hangt veelal af van de omstandigheden en is maatwerk.
Als de onderneming in uw privévermogen valt, is het voor u als ondernemer met een eenmanszaak, echter niet zo dat automatisch ook alle activa van de eenmanszaak tot uw privévermogen behoren. Activa van de eenmanszaak kunnen tot het gemeenschappelijk vermogen behoren als deze tijdens het huwelijk zijn aangeschaft met inkomen dat in de gemeenschap valt. Denk daarbij aan bijvoorbeeld aan de aanschaf van een auto van de zaak tijdens het huwelijk. Wordt deze met geld betaald dat behoort tot de huwelijksgemeenschap – en dus niet uit uw privévermogen als ondernemer – dan dient de waarde van de auto ook in de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap te worden meegenomen.

Getrouwd op huwelijkse voorwaarden?
Dat u op huwelijkse voorwaarden bent gehuwd, betekent niet altijd dat het bedrijf buiten beeld blijft. In veel huwelijkse voorwaarden is een zogenoemd periodiek verrekenbeding opgenomen. De echtgenoten hebben dan afgesproken dat het bedrag dat ieder jaar van het inkomen wordt gespaard (overblijft na het voldoen van de kosten van de huishouding) jaarlijks
tussen de echtgenoten wordt verdeeld. In veel gevallen wordt hieraan tijdens het huwelijk echter geen uitvoering gegeven. De wet bepaalt in dat geval dat het op het moment van scheiding aanwezige vermogen vermoed te zijn gevormd uit hetgeen verrekend had moeten worden, tenzij kort gezegd uit de eisen van redelijkheid en billijkheid anders voortvloeit. Op grond van dit bewijsvermoeden wordt er dus op voorhand vanuit gegaan dat al het aanwezige vermogen bij echtscheiding is voortgekomen uit hetgeen verrekend had moeten worden. De partij die stelt dat een deel van het vermogen niet onder het verrekenbeding uit de huwelijkse voorwaarden behoort te vallen, dient dit te bewijzen. Dit is vaak niet eenvoudig.

Meer weten?
Voor, tijdens en na een scheiding kunt u met veel vragen zitten. Wilma Boer helpt u graag verder. Zij is telefonisch te bereiken op telefoonnummer (0578) 69 00 80 en via het e-mailadres whboer@bvsadvocaten.nl.

Maand van de letselschade – column 4: Letselschade na een ski-ongeval

 

 

Velen van ons hopen deze winter weer af te reizen naar één van de Europese wintersportgebieden. Stel uraakt betrokken bij een ski-ongeval en loopt daarbij letsel op. Hoe zit het eigenlijk met de aansprakelijkheid bij een ski-ongeluk op de piste? Kunt u dan uw schade verhalen? Bij wie? En welk recht is dan toepassing nu een ski-ongeval doorgaans in het buitenland plaatsvindt?

 

Gedragsregels piste

De regels die op de skipiste gelden, zijn vastgesteld door de Fédération Internationale de Ski (FIS). De 10 gedragsregels luiden:

 1. Rekening houden met anderen, berokken een ander geen schade
 2. Beheersen van snelheid en skistijl: Iedere skiër moet te allen tijde op tijd kunnen stoppen of uitwijken. Hij moet zijn snelheid en wijze van skiën aanpassen aan zijn skivaardigheid, de conditie van de piste, de sneeuw- en weersomstandigheden, alsook aan de drukte op de piste.
 3. Keuze van het spoor; de van achteren komende skiër moet zijn skispoor zo kiezen, dat hij skiërs voor zich niet in gevaar brengt.
 4. Inhalen: Inhalen mag van boven of van beneden en van rechts of van links, mits op zodanige afstand dat de ingehaalde op geen enkele wijze in zijn bewegingen wordt belemmerd.
 5. Invoegen en weer verder skiën: Iedere skiër die zich (weer) op een piste wil begeven of na een stop verder wil skiën, moet zich ervan vergewissen dat hij dit zonder gevaar voor hemzelf of voor anderen boven of onder hem kan doen.
 6. Smalle plaatsen: Iedere skiër moet vermijden om zich zonder noodzaak op smalle of onoverzichtelijke plaatsen op de piste op te houden. Een ten val gekomen skiër dient een dergelijke plek zo snel mogelijk weer vrij te maken.
 7. Klimmen en lopen: Een skiër die klimt of te voet afdaalt, mag dit alleen aan de zijkant van de piste doen.
 8. Letten op tekens: Iedere skiër dient de markeringen en de borden in acht te nemen.
 9. Verlenen van hulp: Bij een ongeval is iedereen verplicht hulp te verlenen.
 10. Legitimatieplicht: Iedereen, getuige of betrokkene, verantwoordelijk of niet, moet bij een ongeval zijn identiteit bekendmaken.

 

Welk recht is van toepassing bij een ski-ongeval in het buitenland?

Als hoofdregel geldt dat het recht van toepassing is van het land waar het ongeval heeft plaatsgevonden. Dus als het ski-ongeval in Oostenrijk heeft plaatsgevonden, dan is het Oostenrijkse recht van toepassing. Op deze regel bestaat een uitzondering  wanneer er twee of meer Nederlanders bij het ski-ongeval zijn betrokken die in Nederland woonachtig zijn. Er is dan een nauwere band met Nederland en dan kan Nederlands recht dus van toepassing zijn.

 

Aansprakelijkheid

Voor aansprakelijkheid naar Nederlands recht moet er sprake zijn van onrechtmatig handelen. De Nederlandse rechter heeft bepaald dat de FIS-regels ook voor Nederlandse deelnemers van de skisport gelden. Een skiër of snowboarder die zich niet aan de FIS-regels houdt en een ongeval veroorzaakt, kan voor de financiële gevolgen aansprakelijk worden gesteld. Uiteraard spelen daarbij nog allerlei factoren een rol, zoals de weersomstandigheden, de conditie van de sneeuw en de piste en de ervaring van de betrokkenen.

Hebt u hierover vragen? Stellen kan altijd! Ook al is een ander recht van toepassing dan kunnen wij u helpen bij het vinden van een goede buitenlandse letselschadeadvocaat en kunnen wij u in dit proces begeleiden.

 

Spreekuur

In oktober houden wij met ingang van 6 oktober, elke woensdag van 16.30 tot 19.30 uur spreekuur voor letselschadevragen. Heeft u vragen? Maak dan een geheel vrijblijvende afspraak met ons secretariaat. Ons telefoonnummer: 0578 – 69 00 80. Mailen mag natuurlijk ook: info@bvs-advocaten.nl.

Maand van de letselschade – column 3: Het belang van een correct ingevuld schadeformulier

 

 

Elke automobilist kent het schadeformulier: het formulier dat u samen met de andere partij invult nadat u een ongeluk hebt gehad.

Nadat u samen met de veroorzaker van het ongeval het formulier hebt ingevuld, bij voorkeur direct na het ongeval, stuurt u het schadeformulier op naar uw verzekeraar of assurantietussenpersoon.

Deze stuurt op haar beurt het formulier door naar de verzekeraar van de aansprakelijke partij.

Deze verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval beoordeelt vervolgens of haar verzekerde inderdaad aansprakelijk is voor uw letselschade. Daarvoor kijkt zij voornamelijk naar het schadeformulier en dan met name naar de situatieschets op het schadeformulier. Daarnaast vraagt de verzekeraar aan haar verzekerde naar de toedracht van het ongeval.

Met enige regelmaat wenden slachtoffers van een ongeval zich tot ons omdat de verzekeraar weigert de aansprakelijkheid te erkennen. Het schadeformulier is onvolledig ingevuld waardoor de toedracht van het ongeval niet is weergegeven zoals het volgens u daadwerkelijk is gebeurd. Ook komt het regelmatig voor dat de andere partij achteraf ineens een andere verklaring geeft over hoe het ongeluk is gebeurd.

Daarom is het van het grootste belang dat het schadeformulier (en met name de situatieschets) zo gedetailleerd mogelijk wordt ingevuld en door beide partijen wordt ondertekend. Als er discussie is over de toedracht of het gaat u allemaal te snel, vul het formulier dan niet gelijk in en onderteken het ook niet!

 

Juridische waarde van het schadeformulier

Dat het invullen van het schadeformulier zo zorgvuldig dient te gebeuren heeft te maken met de juridische waarde van het schadeformulier. Een schadeformulier levert namelijk dwingend bewijs op. Dat betekent dat mocht er discussie zijn over de aansprakelijkheid en een rechter moet zich er uiteindelijk over buigen, de inhoud van het schadeformulier op voorhand als juist wordt beschouwd. Als het dus volgens u niet klopt wat er op het schadeformulier staat, dan zult u daarvan tegenbewijs moeten leveren.

 

Wij kunnen u helpen met het bewijzen van de werkelijke toedracht

Hebt u discussie met de veroorzaker van het ongeval over hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren? Wij kunnen u helpen met het bewijzen van de werkelijke toedracht. Wilt u zeker weten of u het schadeformulier wel correct invult? Laat dit dan goed controleren door uw verzekeringstussenpersoon. In geval van letselschade kunt u ons ook altijd even bellen. Zo weet u zeker dat uw weergave van de feiten op de juiste manier op papier komt.

 

Spreekuur

In oktober houden wij met ingang van 6 oktober, elke woensdag van 16.30 tot 19.30 uur spreekuur voor letselschadevragen. Heeft u vragen? Maak dan een geheel vrijblijvende afspraak met ons secretariaat. Ons telefoonnummer: 0578 – 69 00 80. Mailen mag natuurlijk ook: info@bvs-advocaten.nl.

 

Maand van de letselschade – column 2: Hoe wordt letselschade begroot?

 

Soorten schade

Als de aansprakelijkheid is erkend dan is de volgende stap om de schade van de benadeelde te gaan bepalen. De schade wordt bepaald door het letsel dat de benadeelde heeft opgelopen. Denk bijvoorbeeld aan hersenletsel, een gebroken been of ander letsel.

De schade bestaat uit materiële schade. Voorbeelden daarvan zijn:

 • Medische kosten;
 • Reiskosten;
 • Vergoeding voor huishoudelijke hulp en begeleiding;
 • Vergoeding voor het gederfde inkomen;
 • Vergoeding voor hulp bij onderhoud van het huis en de tuin;
 • Rente etc.

Naast materiële schade bestaat de schade van een benadeelde ook uit immateriële schade, ook wel smartengeld genoemd. Dit is een vergoeding voor de door de benadeelde geleden pijn, verdriet, het feit dat er allerlei medische behandelingen moeten worden ondergaan, dat de benadeelde niet meer alles kan, zijn of haar werk verliest, zijn of haar sociale leven verandert etc.

 

Begroten van de schade

Dat gebeurt door twee situaties met elkaar te vergelijken: de situatie zónder ongeval met de situatie mét ongeval. Ter verduidelijking onderstaande grafiek.

De blauwe, bovenste lijn vertegenwoordigt de situatie zónder ongeval; Dus hoe zou het leven, bijvoorbeeld de carrière, van de benadeelde zijn gelopen als het ongeval niet zou zijn gebeurd? Dit is een volledig fictieve situatie die de benadeelde aannemelijk moet maken. Keihard bewijs is niet nodig. Immers de benadeelde kan deze situatie niet meer bewijzen juist door het ongeval dat hem of haar is overkomen. De rode onderste lijn vertegenwoordigt de situatie mét ongeval, dat is de daadwerkelijke levensloop van de benadeelde.

Het verschil tussen de bovenste blauwe lijn en de onderste rode lijn, is dus de schade die de aansprakelijke partij moet vergoeden. De vraag die u zich hierbij moet stellen is: “Zou ik deze kosten/hulp/schade ook gehad hebben in de situatie zónder ongeval?” Als antwoord daarop ‘nee’ is, is het schade. Als het antwoord daarop ja is, is het geen schade.

Het begroten van schade is specialistisch werk. Doordat de situatie zonder ongeval volledig fictief is, is hierover vaak discussie met de aansprakelijke partij. Wij kunnen u daarbij helpen!

 

Spreekuur

In oktober houden wij met ingang van 6 oktober, elke woensdag van 16.30 tot 19.30 uur spreekuur voor letselschadevragen. Heeft u vragen? Maak dan een geheel vrijblijvende afspraak met ons secretariaat. Ons telefoonnummer: 0578 – 69 00 80. Mailen mag natuurlijk ook: info@bvs-advocaten.nl.

Maand van de Letselschade – column 1: Een letselschadeadvocaat duur?

 

 

Op het moment dat u te maken krijgt met letselschade en daarbij hulp nodig hebt om uw schade te verhalen zijn er talloze schaderegelingsbureaus, advocatenkantoren of uw rechtsbijstandsverzekeraar die u daarbij kunnen helpen. De meesten van u denken dat een gespecialiseerde letselschadeadvocaat veel duurder is dan een jurist of uw rechtsbijstandsverzekeraar. Maar klopt dit wel? En, wat is het voordeel van een letselschade-advocaat in plaats van een jurist of rechtsbijstandsverzekeraar?

 

Als aansprakelijkheid is erkend kost een letselschade-advocaat u in de meeste gevallen niets

Op het moment dat de aansprakelijkheid jegens u is erkend dan moet de aansprakelijke partij (meestal een verzekeraar) alle kosten die u hebt moeten maken of nog gaat maken als gevolg van het ongeval, aan u vergoeden.

Dat geldt óók voor de kosten van rechtsbijstand, dat staat zo in de wet. Zonder ongeval zou u immers ook geen rechtsbijstand nodig hebben gehad zodat deze kosten kunnen worden gezien als extra kosten als gevolg van het ongeval. Kortom, de kosten van uw letselschade-advocaat moeten dus worden dus betaald door de aansprakelijke verzekeraar.

De voorwaarde is wel dat de gemaakte buitengerechtelijke kosten redelijk moeten zijn. Het is algemeen aanvaard dat het redelijk is om een letselschade-advocaat in te schakelen. Ook de aard en de omvang van de werkzaamheden moet redelijk zijn. De letselschade-advocaat houdt dat goed in de gaten.

Een letselschade-advocaat kost u in de meeste gevallen dus helemaal niets!

Sterker nog, een goede letselschadebelangenbehartiger zal dus ook nooit een no-cure-no-pay afspraak met u maken als de verzekeraar uw schade vergoedt. Immers de kosten van uw belangenbehartiger moeten door de aansprakelijke verzekeraar worden betaald en u bent dief van uw eigen portemonnee als u daarnaast ook een percentage van uw schade aan uw belangenbehartiger moet betalen.

 

Voordelen van inschakeling van een advocaat

Maar wat is nu dan het verschil tussen een letselschadejurist en een letselschadeadvocaat? Het belangrijkste verschil is dat de letselschadeadvocaat voor u kan procederen bij de rechtbank terwijl de jurist dat doorgaans niet kan. Als u uw zaak meteen bij een letselschadeadvocaat onderbrengt dan voorkomt u dat uw zaak op een later moment alsnog door een advocaat moet worden overgenomen. Veel schaderegelingsbureaus hebben namelijk vaak juristen en geen advocaten in dienst en kunnen dus niet voor u procederen.

Procederen kan bijvoorbeeld nodig zijn omdat de verzekeraar de aansprakelijkheid niet erkent zodat u achterblijft met al uw kosten. Maar ook als de aansprakelijke verzekeraar slechts een deel van uw schade wilt vergoeden en de lopende onderhandelingen vastlopen, waardoor de enige oplossing de stap naar de rechter is. De spreekwoordelijke ‘vuist op de tafel’ van een advocaat betekent meer dan die van een jurist.

 

Altijd up-to-date kennis en kwaliteit

De advocaten van Boer & van Schoonhoven advocaten zijn volledig gespecialiseerd in letselschade.  Wij hebben een gespecialiseerde letselschadeopleiding gevolgd of worden daartoe opgeleid. Wij zijn verplicht jaarlijks bijscholing te volgen op het gebied van letselschade. Linda van Schoonhoven is al 20 jaar letselschade-advocaat en lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA).

Ook zijn wij lid van de Nederlandse Orde van Advocaten waardoor wij ons aan de geldende beroepsregels moeten houden. Dit betekent dat voor ons advocaten het onafhankelijk, deskundig en volstrekt partijdig bijstaan van een cliënt altijd voorop staat!

 

Spreekuur

Oktober is door Boer & Van Schoonhoven advocaten uitgeroepen tot ‘Maand van de Letselschade’. Dan houden wij elke woensdag van 16.30 tot 19.30 uur spreekuur voor letselschadevragen. Heeft u vragen? Maak dan een geheel vrijblijvende afspraak via ons secretariaat. In verband met de coronacrisis hebben wij gepaste voorzorgsmaatregelen genomen om u veilig bij ons op kantoor te kunnen ontvangen. Uiteraard is het ook mogelijk om u via beeldbellen te woord te staan. Ons telefoonnummer: 0578 – 690080. Mailen mag natuurlijk ook: info@bvs-advocaten.nl.

 

 

Oktober, maand van de letselschade

Oktober is door Boer & Van Schoonhoven advocaten dit jaar wederom uitgeroepen tot ‘Maand van de Letselschade’. Als één van de weinige kantoren op de Noord Veluwe is Boer & Van Schoonhoven advocaten gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en letselschade. In oktober besteden we hier extra aandacht aan en schrijven we wekelijks over uiteenlopende letselschade-onderwerpen. Maar u heeft vast ook vragen over aansprakelijkheid en letselschade. Daarom houden we met ingang van woensdag 6 oktober, elke woensdag in oktober een geheel vrijblijvend spreekuur. Tussen 16.30 en 19.30 uur bent u van harte welkom met al uw vragen over aansprakelijkheid en letselschade.

Stel…
U bent werknemer, huisvrouw, zzp’er of directeur van een onderneming. Of u heeft net uw opleiding afgerond en staat aan het begin van uw carrière óf u zit net tussen twee banen in. En u overkomt een verkeers- of een arbeidsongeval. Of u valt van een paard óf wordt op het sportveld moedwillig onderuit gehaald waardoor u letsel hebt. Door dat letsel heeft u ernstige klachten waardoor u niet goed óf misschien wel helemaal niet (meer) kunt functioneren. De gevolgen zijn dan vaak niet te overzien.

Gevolgen
Er valt al snel inkomen weg en er komen extra kosten op u af. U bent afhankelijk van hulp van anderen voor vaak eenvoudige taken in het huishouden, de tuin en activiteiten in en rond het gezin. Vaak brengt dit (financiële) zorgen met zich mee en vragen zoals:
• Herstel ik wel weer volledig?
• Kan ik wel weer aan het werk en wanneer?
• Komt mijn baan in gevaar?
• Kan ik mijn eigen werk nog wel doen en zo nee, welk werk dan wel?
• Wie helpt mij daarbij? En hoe zit dat financieel?
• Welke schade kan ik vorderen?
• Hoe zit dat dan voor de toekomst?
• Denkt de aansprakelijke verzekeraar wel aan mijn belangen?
• Mag ik een eigen belangenbehartiger inschakelen die mij helpt en wat kost dat?
• Doet mijn rechtsbijstandsverzekeraar wel genoeg voor mij?
• Halen ze wel alles uit de kast?
• Hoe lang duurt zo’n letselschadezaak. Is dat wel iets voor mij?

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Bij Boer & Van Schoonhoven advocaten werken gespecialiseerde letselschade advocaten die u helpen bij het verhalen van uw schade. Wij onderhandelen namens u met de aansprakelijke verzekeraar. Wij inventariseren uw schade en vragen om voorschotten op uw schade. Dat kost u vaak niets. Als de aansprakelijkheid is erkend, moet de aansprakelijke verzekeraar onze kosten betalen. Omdat wij advocaten zijn kunnen en mogen we meer dan een letselschaderegelaar, een jurist of een belangenbehartiger van uw rechtsbijstandsverzekeraar. Wij kunnen uw geschil met een verzekeraar bijvoorbeeld voor de rechter brengen als de onderhandelingen met de aansprakelijke partij zijn vastgelopen. Of een deel van het geschil over bijvoorbeeld de hoogte van het percentage eigen schuld. Dat heet een deelgeschilprocedure waarbij de aansprakelijke partij uw advocaatkosten moet voldoen. We kunnen de kosten van een procedure voor u dus vaak beperkt houden. Kortom, met Boer & Van Schoonhoven advocaten staat u sterker.

Spreekuur
In oktober houden wij met ingang van 7 oktober, elke woensdag van 16.30 tot 19.30 uur spreekuur voor letselschadevragen. Heeft u vragen? Maak dan een geheel vrijblijvende afspraak met ons secretariaat. Ons telefoonnummer: 0578 – 69 00 80. Mailen mag natuurlijk ook: info@bvs-advocaten.nl.

Graag zien wij u op ons spreekuur!

Column Schaapskooi april 2021; Vrije advocaatkeuze bij een rechtsbijstandverzekering

Tweewekelijks schrijven Boer & Van Schoonhoven advocaten, Feijen & De Vries Notarissen, PM Belastingadviseurs en Veldhuis Advies een column waarin zij ingaan op specifieke financiële en juridische zaken. Deze column is geschreven door mr. J.L. (Linda) van Schoonhoven, advocaat bij Boer & Van Schoonhoven advocaten in Heerde. Linda is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en letselschaderecht, en LSA- en ASP-advocaat.

 

Vrije advocaatkeuze bij een rechtsbijstandverzekering

Wanneer u een beroep doet op uw rechtsbijstandverzekering dan zal uw verzekeraar in eerste instantie één van haar eigen medewerkers of advocaten aanbevelen. Daar hoeft u niet altijd mee akkoord te gaan. In de wet (art. 4:67 Wft) is geregeld dat bij ‘een gerechtelijke of administratieve procedure’ en/of ‘als zich een belangenconflict voordoet’ u recht heeft op vrije advocaatkeuze. Vaak is in de polisvoorwaarden dan wel een kostenmaximum verbonden aan de inschakeling van een externe advocaat.

 

Verruiming vrije advocaatkeuze

Door de jaren heen is meer duidelijkheid gekomen over de vraag wat onder ‘een gerechtelijke of administratieve procedure’ valt. In 2013 besliste het Europese Hof van Justitie dat de vrije advocaatkeuze ook geldt bij niet verplichte procesvertegenwoordiging. Bijvoorbeeld bij een beroepszaak bij de bestuursrechter. In 2016 voegde het Hof hieraan toe dat de vrije advocaatkeuze niet alleen geldt voor procedures bij een rechtbank of het gerechtshof maar ook bij administratieve procedures bij een bestuursorgaan, zoals het UWV.

 

Op 14 mei 2020 heeft het Europese Hof van Justitie de vrije advocaatkeuze verder verruimd. Het Hof bepaalde na een vraag dat elke fase die kan leiden tot een procedure bij een rechterlijke instantie, zelfs een voorafgaande fase, onder het begrip ‘gerechtelijke procedure’ valt. Kort gezegd valt volgens het Hof onder het begrip ‘gerechtelijke procedure’ (en er recht is op vrije advocaatkeuze):

 1. een procedure voor gerechtelijke of buitengerechtelijke bemiddeling;
 2. waarbij een rechterlijke instantie betrokken is of kan worden;
 3. bij het starten van een procedure of na afloop ervan.

 

Het Verbond van Verzekeraars heeft zich na deze uitspraak op het standpunt gesteld dat dit oordeel niet geldt voor Nederlandse rechtsbijstandverzekeringen. Het eigen klachtenloket van de verzekeraars (het Kifid) heeft daar recent duidelijkheid over gegeven.

 

Uitspraak 16 april 2021 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Een atlete had – gelet op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie – bij haar rechtsbijstandverzekeraar DAS een beroep gedaan op haar recht op vrije advocaatkeuze. Zij schakelde een gespecialiseerde sportrechtadvocaat in om een artikel dat over haar was gepubliceerd te rectificeren en haar schade te vergoeden. DAS weigerde vergoeding van de advocaatkosten voor het buitengerechtelijke traject. (De advocaatkosten van de procedure bij de kantonrechter werden wel vergoed). De atlete was het hier niet mee eens en diende een klacht in bij het Kifid.

 

Het Kifid oordeelde dat zij voldoende aanknopingspunten zag om de uitleg van het Europese Hof van Justitie toe te passen op de Nederlandse praktijk van rechtsbijstandverzekeringen. Het begrip ‘gerechtelijke procedure’ kan niet worden beperkt door een onderscheid te maken tussen een voorbereidende fase en een besluitfase. Elke fase die kan leiden tot een procedure bij de rechter, ook een buitengerechtelijke zoals bemiddeling of mediation, valt onder het begrip ‘gerechtelijke procedure’, aldus het Kifid.

 

Conclusie

Het oordeel van het Kifid betekent dat ook voor buitengerechtelijke onderhandelingen recht bestaat op vrije advocaatkeuze. De verwachting is dat rechtsbijstandverzekeraars in hun polisvoorwaarden hiervoor een kostenmaximum gaan opnemen. Als u zelf uw advocaat kiest dan kan deze het beste beoordelen of u hem of haar tegen vergoeding door uw verzekeraar kunt inschakelen.

 

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp? U kunt mij geheel vrijblijvend bereiken op telefoonnummer (0578) 69 00 80. Mailen mag natuurlijk ook: jlvanschoonhoven@bvs-advocaten.nl.

 

Linda van Schoonhoven

www.bvs-advocaten.nl

 

Kijk voor meer columns op www.bvs-advocaten.nl.

Column Schaapskooi maart 2021; Net gescheiden? Vul de belastingaangifte dan samen in!

Tweewekelijks schrijven Boer & Van Schoonhoven advocaten, Feijen & De Vries Notarissen, PM Belastingadviseurs en Veldhuis Advies een column waarin zij ingaan op specifieke financiële en juridische zaken. Deze column is geschreven door mr. W.H. (Wilma) Boer, advocaat bij Boer & Van Schoonhoven advocaten in Heerde. Wilma is gespecialiseerd in personen- en familierecht en strafrecht.

Net gescheiden? Vul de belastingaangifte dan samen in!
De eerste belastingaangifte sinds u gescheiden bent. Hoe pakt u dat aan? En welke belastingzaken moet en kunt u nog meer regelen na de scheiding? Als u samen belastingaangifte (‘aangifte inkomstenbelasting’) doet, kan dat voordeliger zijn. U kunt dan met kostenposten schuiven en de verdeling zo maken dat die voor u (en uw ex-partner) financieel gezien het beste uitkomt. Maar kan dat nog, samen de aangifte invullen als je al gescheiden bent? Jazeker! Als in 2020 de scheiding is aangevraagd en u en uw ex-partner woonden een deel van 2020 op hetzelfde adres, dan mag dat. Vanaf het moment dat de scheiding is aangevraagd en u en uw ex-partner niet meer op hetzelfde adres staan ingeschreven, zijn jullie geen fiscale partners meer, maar mogen u en uw ex-partner over 2020 nog wel voor de laatste keer samen aangifte doen.

Samen of gescheiden aangifte doen?
Tja, u wilt misschien liever zo min mogelijk contact met uw ex-partner hebben, maar het kan dus de moeite waard zijn om uit te zoeken of samen aangifte doen voordeliger is. Dat doet u zo:

–      vul de aangifte apart in (zonder die daadwerkelijk te versturen);
–      vul de aangifte samen in (zonder die daadwerkelijk te versturen) en schuif met posten op het tabblad ‘Verdelen’ om te zien wat de meest gunstige situatie is;
–      vergelijk beide situaties;
–      verstuur de aangifte naar uw/jullie keuze. En schroom niet om hierover eerst deskundig advies in te winnen.

Besluit u toch de aangifte apart in te vullen, dan vult u alleen uw eigen inkomsten en uitgaven in, die van uw partner tellen niet meer mee. Hebben jullie samen een koopwoning? In de meeste gevallen bent u dan voor de helft eigenaar (ook als slechts een van jullie de hypotheek betaalt) en mag u dus maximaal 50% aan hypotheekrente aftrekken.

Toeslagen
Door de scheiding hebt u mogelijk recht op verschillende toeslagen en regelingen. Denk aan huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden budget. Bekijk dus op welke toeslagen u recht heeft.

Maakt u gebruik van hypotheekrenteaftrek? Zorg er dan voor dat de afspraken zijn vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. Anders loopt u het risico dat de fiscus straks weer aanklopt met een naheffing of correctie.

Niet vergeten: voorlopige aanslag aanpassen
Door een scheiding verandert de financiële situatie en dus ook de hoogte van de te ontvangen of te betalen belasting. Maakt u gebruik van de voorlopige aanslag? Geef de scheiding dan door aan de Belastingdienst. Zo voorkomt u dat u na de scheiding te veel of te weinig ontvangt.

Voorlopige aanslag…hoe zat dat ook alweer? Normaal gesproken betaalt of ontvangt u een bepaald bedrag enkele maanden nadat u de belastingaangifte heeft ingevuld. U kunt er ook voor kiezen dit bedrag uit te smeren over een jaar. Dat doet u door het jaar ervoor een voorlopige aanslag (ook wel: ‘voorlopige teruggaaf’ genoemd) in te vullen. U betaalt of krijgt vervolgens maandelijks een deel van wat u anders het jaar erop in één keer zou betalen of krijgen.

Meer weten?
Voor, tijdens en na een scheiding komt er een hoop op u af. Ik help u graag verder. Ik ben telefonisch te bereiken op telefoonnummer (0578) 69 00 80 en via het e-mailadres whboer@bvs-advocaten.nl.

Lotte Middelhuis beëdigd tot advocaat

Afgelopen vrijdagmiddag 29 januari 2021 is onze collega Lotte Middelhuis via een digitale zitting beëdigd tot advocaat. Lotte gaat zich verder specialiseren in het letselschaderecht. Van harte gefeliciteerd Lotte en namens al jouw collega’s veel heel succes gewenst in dit o zo mooie beroep!

 

Leonie heeft vandaag haar laatste stagedag bij ons met succes afgerond!

Met mr. Wilma Boer als haar stagebegeleider heeft Leonie in 20 weken tijd een goed beeld van onze praktijk gekregen. Leonie, onwijs bedankt voor je inzet en we wensen je heel veel succes toe in de toekomst! Lees hieronder hoe Leonie haar stage bij Boer & Van Schoonhoven advocaten heeft ervaren:

 

‘Mijn naam is Leonie Klijn, ik ben 21 jaar en ik ben studente HBO-Rechten aan de hogeschool Windesheim in Zwolle. Momenteel ben ik bezig met het derde jaar van de opleiding en het eerste half jaar heb ik besteed aan een stage. De stage heb ik gelopen bij Boer & Van Schoonhoven advocaten in Heerde en deze heb ik inmiddels met succes afgerond!

De stage is voor mij een onvergetelijke periode geweest. Ondanks de coronamaatregelen tijdens de stage (thuiswerken), hebben de collega’s bij Boer & Van Schoonhoven advocaten ervoor gezorgd dat ik mij betrokken voelde bij het team en ik de stage met veel plezier heb doorlopen.

Het is niet alleen een heel gezellig kantoor, maar je leert er ook ontzettend veel. Door de uiteenlopende rechtsgebieden waarin het advocatenkantoor gespecialiseerd is, zie je veel verschillende zaken voorbij komen. Zo heb ik mij tijdens de stage bezig gehouden met het strafrecht en personen- en familierecht, maar ik heb mij ook wat kunnen verdiepen in letselschadezaken. Dit is voor mij heel leerzaam geweest, de praktijk is namelijk zoveel meeromvattend dan de stof die ze je tijdens een vierjarige opleiding kunnen aanbieden. Ook ben ik er tijdens de stage achter gekomen dat mijn interesse echt bij het personen- en familierecht ligt. Dit vond ik tijdens de opleiding al erg interessant, maar het werken in de personen- en familierechtzaken heeft de interesse zeker bevestigd.

Ik heb in 20 weken tijd hele gevarieerde werkzaamheden mogen uitvoeren. Zo heb ik mogen helpen met het opstellen van verschillende juridische stukken (o.a. verzoekschriften, echtscheidingsconvenanten en pleitnotities), heb ik mogen helpen met het opstellen van brieven voor cliënten, wederpartijen en derden en heb ik telefonisch contact gehad met cliënten en derden.. Ook heb ik regelmatig besprekingen met cliënten bijgewoond en mocht ik mee naar de rechtbank voor strafzaken. Ten slotte heb ik in het personen- en familierecht nog onderzoek gedaan naar de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden waarbij ook een onderneming tot het te verrekenen vermogen behoort.

Ik heb enorm genoten van mijn tijd bij Boer & Van Schoonhoven advocaten!’

 

Heerder advocaten vieren jubileum!

Op 1 december is het precies 10 jaar geleden dat Wilma Boer en Linda van Schoonhoven de deuren openden van Boer & Van Schoonhoven advocaten. Met nul klanten, geld van de bank voor de eerste huurmaanden en vol vertrouwen in eigen én elkaars kennis en kunde gingen ze van start. Wilma: “Ik weet nog dat ik dacht ‘als de telefoon maar gaat’. En die ging die dag herhaaldelijk. We hebben geen moment spijt gehad.”

Het idee voor de gezamenlijke advocatenpraktijk ontstond tijdens een vriendinnenweekend. Linda: “Wij

kennen elkaar van de studie Management, Economie en Recht in Zwolle. Na deze studie hebben we samen in Nijmegen rechten gestudeerd.” Na een serie gesprekken over dromen en doelen en hoe ze cliënten wensten bij te staan, werd de stap naar een eigen kantoor gezet. En met succes. In 10 jaar groeide Boer en Van Schoonhoven advocaten uit tot een gerenommeerd advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in het personen- en familierecht en strafrecht. Linda: “Daarnaast zijn we als één van de weinige advocatenkantoren op de Noord Veluwe gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en letselschade.”

De kracht van Boer & Van Schoonhoven advocaten is de persoonlijke benadering van cliënten. Wilma: “Cliënten vinden ons deskundig, toegankelijk en ervaren weinig afstand. Daarnaast is ‘vertrouwd’ een woord dat we vaak terugkrijgen. Dat zijn mooie complimenten.” Linda beaamt dat: “Wij mogen als het ware in iemands leven stappen. Dat maakt ons werk heel bijzonder en mooi.”

Kijkend naar de toekomst hebben beiden nog grote plannen. Wilma: “Als aanvulling op het personen- en familierecht ga ik me de komende jaren meer richten op mediation bij echtscheidingen. Voor zowel ondernemers als voor particulieren. Het is belangrijk dat scheidende partijen goed geadviseerd worden en dat er goede afspraken worden gemaakt. Mede door een wildgroei onder mediators is dat niet altijd het geval. Dan ligt na enkele jaren ineens een naheffing van de belastingdienst op de mat waar niemand rekening mee heeft gehouden. Als advocaat/mediator heb ik overzicht en weet ik wat er allemaal gedaan moet worden.” Linda, die gespecialiseerd is in aansprakelijkheidsrecht en letselschade en les geeft bij OSR Juridische opleidingen in Utrecht, heeft de ambitie het letselschadeproces efficiënter te maken. “Door het proces te vereenvoudigen wordt het voor slachtoffers minder belastend en krijgen ze eerder zekerheid.” Ook voor de praktijk hebben ze plannen. “We gaan ons de komende jaren richten op bepaalde rechtsgebieden. Deze verder uitbouwen en ons meer specialiseren. Zo heeft onze collega Lotte Middelhuis naast letselschade en aansprakelijkheidsrecht, veel kennis van het omgevingsrecht. We willen

ons daarin meer profileren.” Wilt u meer weten over Boer & Van Schoonhoven advocaten? Kijk dan op www.bvs-advocaten.nl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De medewerkers van Boer & Van Schoonhoven advocaten heffen het glas op het 10-jarig jubileum.

(Getuigen)bewijs bij een letselschadezaak van het grootste belang

Tweewekelijks schrijven Boer & Van Schoonhoven advocaten, Feijen & De Vries Notarissen, PM Belastingadviseurs en Veldhuis Advies een column waarin zij ingaan op specifieke financiële en juridische zaken. Deze column is geschreven door mr. J.L. (Linda) van Schoonhoven, advocaat bij Boer & Van Schoonhoven advocaten in Heerde. Linda is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en letselschaderecht, en LSA- en ASP-advocaat.

(Getuigen)bewijs bij een letselschadezaak van het grootste belang

Bij een verkeersongeval, een arbeidsongeval of een andere schade-scheppende-gebeurtenis moet degene die (letsel)schade heeft geleden vaak bewijzen dat het is gegaan zoals het is gegaan. De hoofdregel in ons burgerlijk wetboek is dat degene die iets stelt, ook de juistheid van zijn stelling moet bewijzen. Oftewel “wie stelt, bewijst”.

Onze wet staat allerlei verschillende bewijsmiddelen toe. Denk aan schriftelijke bewijsmiddelen (bijvoorbeeld overeenkomsten, akten, bonnen, foto’s etc.) maar ook getuigenverklaringen, bewijs door middel van deskundigen, filmpjes etc.

In mijn letselschadepraktijk zie ik regelmatig dat de aansprakelijkheid niet bewezen kan worden omdat er bewijs ontbreekt. We starten in dat geval vaak een getuigenverhoor bij de rechtbank, maar dat kost veel tijd met een onzeker resultaat. Daarom is het van belang dat direct na een ongeval gegevens van getuigen worden genoteerd en foto’s en/of een filmpje van de situatie ter plaatse wordt gemaakt. Vaak wordt dat in alle hectiek vergeten.

Inhoud getuigenverklaring
De getuigenverklaring bij een aanrijding of ongeval hoeft niet veel meer te zijn dan een vel papier met daarop enkele gegevens. De getuige -iemand die het ongeval heeft zien gebeuren- dient in ieder geval de volgende gegevens te noteren:

 • Naam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • De datum en het tijdstip waarop het ongeval plaatsvond;
 • Een beschrijving van het ongeval, met eventueel een situatieschets;
 • Een beschrijving van de weersomstandigheden (regende het, was donker, etc?)
 • De datum waarop de verklaring is opgesteld en een handtekening van de getuige.

Hoe eerder een verklaring wordt opgesteld, hoe beter. De getuige zal zich dan de details nog het beste herinneren. Ook wordt doorgaans meer waarde gehecht aan getuigenverklaring die kort na het ongeval is opgesteld, dan een getuigenverklaring die jaren daarna is gegeven.

Wie mag een verklaring afleggen?
Iedereen die het ongeval heeft waargenomen kan een verklaring afleggen. Dat kan een voorbijganger zijn, een inzittende van een auto, uzelf, een omstander etc. De meeste waarde wordt gehecht aan een verklaring van een onafhankelijke getuige. Verklaringen van familieleden en vrienden hebben vaak minder bewijskracht, maar zijn desalniettemin van belang.

Kortom,
Zorg dus dat u na een aanrijding of ongeval eerst de contactgegevens van eventuele getuigen veilig stelt. Maak foto’s en/of een filmpje van de situatie ter plaatse. Zoekt u toch getuigen dan is social media vaak een goed middel om getuigen te vinden. De politie doet dat vaak ook.

Advies en overleg
Ik zal u helpen het bewijs te verzamelen dat nodig is om uw vordering te onderbouwen. We gaan samen bekijken welk bewijs nodig is en hoe we dat kunnen verzamelen.

Vragen?
Heeft u vragen over dit onderwerp? Bel mij gerust vrijblijvend op telefoonnummer (0578) 69 00 80. Mailen mag natuurlijk ook: jlvanschoonhoven@bvs-advocaten.nl.

Linda van Schoonhoven

www.bvs-advocaten.nl

Kijk voor meer columns van Boer & Van Schoonhoven advocaten op www.bvs-advocaten.nl.

 

OKTOBER; Maand van de letselschade: Wegbeheerdersaansprakelijkheid

Oktober is door Boer & Van Schoonhoven advocaten uitgeroepen tot ‘Maand van de Letselschade’. Als één van de weinige kantoren op de Noord Veluwe is Boer & Van Schoonhoven advocaten gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en letselschade. In oktober besteden we hier extra aandacht aan en schrijven we wekelijks over uiteenlopende letselschade-onderwerpen. Maar u heeft vast ook vragen over aansprakelijkheid en letselschade. Daarom houden we deze maand elke woensdag een geheel vrijblijvend spreekuur.

Wegbeheerdersaansprakelijkheid
Stelt u zich eens voor, u rijdt op uw elektrische fiets op het fietspad en u ziet ineens een groot gat in het wegdek. U kunt niet meer op tijd remmen en u komt ten val. Als u letsel hebt opgelopen kunt u in dit geval de wegbeheerder aansprakelijk stellen.

Een wegbeheerder, vaak een overheidsinstantie zoals een gemeente, is aansprakelijk voor schade als deze is veroorzaakt door een gebrek in de openbare weg waardoor een gevaar is ontstaan en dat gevaar zich ook heeft verwezenlijkt. Deze regel is neergelegd in artikel 174 van Burgerlijk wetboek 6 en strekt ertoe de gebruikers van de openbare weg te beschermen. Het artikel is in het leven geroepen om een slachtoffer van een eenzijdig verkeersongeval een duidelijk aanspreekpunt te geven voor schade veroorzaakt door een gebrek in de openbare weg. De wegbeheerdersaansprakelijkheid betreft een risicoaansprakelijkheid. Dat houdt in dat er aansprakelijkheid is ongeacht het feit of de wegbeheerder een verwijt kan worden gemaakt. Wegbeheerdersaansprakelijkheid is een veel bredere aansprakelijkheid dan de algemene aansprakelijkheidsgrond geregeld in artikel 162 van Burgerlijk Wetboek 6. In dat artikel wordt de ‘onrechtmatige daad’ geregeld. Voor aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad moet degene die een onrechtmatige daad pleegt namelijk wel een verwijt gemaakt kunnen worden.

Terug naar de wegbeheerdersaansprakelijkheid Een weg is gebrekkig indien deze niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen. Welke eisen mogen er nou aan een weg worden gesteld? Vast staat dat een weg zich niet in perfecte staat hoeft te bevinden. Als een weg beschadigd is en er doet zich daarom een ongeluk voor, dan is er dus niet per definitie aansprakelijkheid. Het uitgangspunt is ‘normaal gebruik’: een weg mag geen groter gevaar opleveren dan waarop een ‘normaal mens bedacht moet zijn’. Van de verkeersdeelnemers mag dus de nodige voorzichtigheid worden verwacht. De wegbeheerder moet er echter ook rekening mee houden dat verkeersdeelnemers niet altijd goed opletten.

Aansprakelijkheid kan worden afgewend als de wegbeheerder aantoont dat hij met kennis van het gevaar niet zou hebben kunnen ingrijpen om het ongeval te voorkomen. In het hierboven genoemde geval van het gat in de weg is daarvan geen sprake. De wegbeheerder had namelijk een waarschuwingsbord kunnen plaatsen of een hek voor het gat kunnen plaatsen. Het ongeval had daarmee voorkomen kunnen worden.

Spreekuur

In oktober houden wij elke woensdag van 16.30 tot 19.30 uur spreekuur voor letselschadevragen. Heeft u vragen? Maak dan een geheel vrijblijvende afspraak via ons secretariaat. In verband met de coronacrisis hebben wij gepaste voorzorgsmaatregelen genomen om u veilig bij ons op kantoor te kunnen ontvangen. Uiteraard is het ook mogelijk om u via beeldbellen te woord te staan. Ons telefoonnummer: 0578 – 690080. Mailen mag natuurlijk ook: info@bvs-advocaten.nl.

 

OKTOBER; MAAND VAN DE LETSELSCHADE: Als een dier schade veroorzaakt….

Oktober is door Boer & Van Schoonhoven advocaten uitgeroepen tot ‘Maand van de Letselschade’. Als één van de weinige kantoren op de Noord Veluwe is Boer & Van Schoonhoven advocaten gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en letselschade. In oktober besteden we hier extra aandacht aan en schrijven we wekelijks over uiteenlopende letselschade-onderwerpen.

“Als een dier schade veroorzaakt, wie is dan aansprakelijk?”
Bent u gebeten door een hond, gevallen van een paard of heeft u anderszins letsel opgelopen door een onberekenbare gedraging van een dier? Op grond van artikel 6:179 BW is de bezitter/eigenaar van dit dier in beginsel aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade.

Ons kantoor heeft hierover recent nog een deelgeschilprocedure namens een dierenarts gevoerd bij de Rechtbank Gelderland. Zie ook www.rechtspraak.nl ECLI:NL:RBGEL:2020:4086.

Het ongeval
Op het bedrijf van een veehouder moest een stier worden afgemaakt in de eigen stal, omdat deze niet meer op zijn eigen poten kon staan. Zo’n situatie komt vaker voor. Het dier wordt dan via een noodslachting, waaraan strikte regels zijn verbonden, geslacht door een veearts op het eigen bedrijf.

De dierenarts brak zijn been toen de stier een wilde beweging maakte na een mislukte poging om met een schietmasker (een soort schietpen) het beest te doden. Toen hij op enkele meters afstand van de stier het schietmasker opnieuw wilde laden, maakte de stier een onverwachte rare sprong. De dierenarts brak daarbij zijn been. Hij is nog steeds arbeidsongeschikt en kan zijn werk als veearts niet meer uitvoeren.

Standpunt dierenarts
De dierenarts heeft de eigenaar van de stier en diens verzekeraar aansprakelijk gesteld op basis van artikel 6:179 BW. Het gaat hier om een zogenaamde risico-aansprakelijkheid; het hebben van een dier dat schade veroorzaakt, maakt al dat je aansprakelijk bent. Het moet echter wel gaan om een onberekenbare gedraging van het dier zelf, dus vanuit de eigen energie van het dier. Het mag  niet gaan om gedragingen waarbij het dier ‘als instrument handelt van de persoon, die hem berijdt of leidt’. Denk bijvoorbeeld aan een hond, die opdracht van zijn baas krijgt, bijvoorbeeld een agent, om aan te vallen en te bijten.

Standpunt verzekeraar
De verzekeraar van de veehouder stelt dat de plotselinge sprong van de stier geen uiting is van de eigen energie van het dier, maar een voorzienbaar gevolg van een niet goed uitgevoerde noodslachting. De dierenarts heeft een fout gemaakt bij het schieten.

Oordeel rechtbank
De rechtbank oordeelt dat het beenletsel is veroorzaakt door eigen energie van de stier. Enige tijd nadat was gebleken dat het schot met het schietmasker niet het beoogde effect had, heeft de stier plotseling, spontaan, autonoom en onverwacht een sprong gemaakt. Dit betreft een onberekenbare gedraging, waarvoor juist het artikel 6:179 BW in het leven is geroepen.

De rechtbank oordeelt ook nog dat er geen sprake is van eigen schuld aan de zijde van de dierenarts.

De verzekeraar moet de schade van de dierenarts vergoeden.

Vragen
Hebt u ook letsel opgelopen door een onberekenbare gedraging van een dier of heeft u naar aanleiding van deze column nog vragen? Bel of mail gerust voor het maken van een vrijblijvende afspraak. Uiteraard is het ook mogelijk om u via beeldbellen te woord te staan. Ons telefoonnummer: 0578 – 690080. Mailen mag natuurlijk ook: info@bvs-advocaten.nl.

 

OKTOBER; MAAND VAN DE LETSELSCHADE: Wist u dat…..

Oktober is door Boer & Van Schoonhoven advocaten uitgeroepen tot ‘Maand van de Letselschade’. Als één van de weinige kantoren op de Noord Veluwe zijn wij gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en letselschade. Deze maand besteden we hier extra aandacht aan en schrijven we wekelijks over uiteenlopende letselschade-onderwerpen. Maar u heeft vast ook vragen over aansprakelijkheid en letselschade. Daarom houden we deze maand elke woensdag tussen 16.30 en 19.30 uur een geheel vrijblijvend spreekuur.

 

Letselschade wetenswaardigheden. Wist u dat…….

Het medisch- en arbeidsdeskundigtraject

 • het vaak 1,5 jaar tot 2 jaar duurt voordat bekend is welke blijvende gevolgen letsel met zich meebrengt. Wij noemen dat een medische eindtoestand. Dat dit één van de redenen is waarom een letselschadezaak lang loopt;
 • wij medisch advies inwinnen bij onze eigen medisch adviseur over de aard van uw letsel en de prognose;
 • wij vaak een onafhankelijke medische expertise organiseren om de gevolgen van het letsel voor nu en in de toekomst goed in kaart te brengen;
 • wij, als u door de schadeveroorzakende gebeurtenis arbeidsongeschikt bent ge- raakt, een arbeidsdeskundige vragen u te begeleiden bij uw reïntegratie. Eventuele omscholing hoort daar ook bij;

 

Schadetraject

 • het slachtoffer zijn of haar schade moet bewijzen;
 • de schade wordt bepaald door de ‘situatie met ongeval’ te vergelijken met de ‘situatie zonder ongeval’. De ‘situatie zonder ongeval’ is dus een fictieve situatie;
 • het slachtoffer de ‘situatie zonder ongeval’ niet keihard hoeft te bewijzen, maar aannemelijk moet maken;
 • wij uw schade regelmatig inventariseren en zorgdragen voor de juiste onderbouwing daarvan, zodat wij namens u een voorschot op uw schade kunnen vragen bij de aansprakelijke partij/verzekeraar;
 • uw schade bestaat uit materiële schade en immateriële schade (smartengeld);
 • materiële schade is: schade aan uw fiets, auto of kleding, medische kosten, reiskosten, een vergoeding voor benodigde huishoudelijke hulp of voor hulp bij uw persoonlijke verzorging, verlies van arbeidsvermogen (inkomstenderving), een vergoeding voor hulp bij klussen in en om huis en in de tuin, overige kosten als gevolg van het ongeval, de wettelijke rente etc.;
 • immateriële schade is een vergoeding voor de door u geleden pijn, het feit dat u uw leven moet aanpassen en niet meer alles kunt, medische behandelingen moet ondergaan, arbeidsongeschikt bent geraakt etc.;
 • van heel Europa in Nederland de laagste vergoedingen voor immateriële schade worden betaald;
 • een schadevergoeding netto is en u hierover geen inkomstenbelasting hoeft te betalen. Wij daarom een belastinggarantie bedingen als wij een letselschadezaak regelen;

 

Kosten letselschadezaak

 • de kosten van uw advocaat door de aansprakelijke partij/verzekeraar moeten worden betaald als deze de aansprakelijkheid jegens u heeft erkend;
 • dit ook geldt voor de kosten van de medisch adviseur en de arbeidsdeskundige;
 • dit de buitengerechtelijke kosten worden genoemd;
 • als de aansprakelijkheid nog niet is erkend, u dan mogelijk in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand;
 • we duidelijke afspraken maken over de kosten als de aansprakelijkheid niet is erkend en als deze alsnog wordt erkend, moet de aansprakelijke partij/verzekeraar deze kosten aan u terugbetalen;

 

Overig

 • de meeste rechtshulpverleners bij letselschadekantoren en rechtsbijstandverzekeraars jurist zijn en geen advocaat;
 • juristen dus niet naar de rechter kunnen stappen. Advocaten dat wel kunnen en dat maakt verschil bij de onderhandelingen over uw schadevergoeding.

 

Heeft u na het lezen van de column vragen? Maak dan gebruik van ons letselschadespreekuur. U bent van harte welkom.

 

OKTOBER; MAAND VAN DE LETSELSCHADE: Whiplash

Oktober is door Boer & Van Schoonhoven advocaten uitgeroepen tot ‘Maand van de Letselschade’. Als één van de weinige kantoren op de Noord Veluwe is Boer & Van Schoonhoven advocaten gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en letselschade. In oktober besteden we hier extra aandacht aan en schrijven we wekelijks over uiteenlopende letselschade-onderwerpen. Maar u heeft vast ook vragen over aansprakelijkheid en letselschade. Daarom houden we deze maand elke woensdag een geheel vrijblijvend spreekuur.

Whiplash
Met grote regelmaat staan wij in onze praktijk cliënten bij die een whiplash hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. Een whiplash zorgt er onder meer voor dat de bewegingsvrijheid van de nek wordt beperkt. Vaak gaat dat samen met stijfheid in de nek, nekpijn en hoofdpijn. Er kunnen zich ook klachten voordoen die niet bij iedereen optreden. Denk aan tintelingen of gevoelloosheid, oorsuizen, duizeligheid, concentratieproblemen, spierkrampen, geheugenverlies, verhoogde prikkelbaarheid of wazig zicht. Deze klachten verdwijnen vaak na verloop van tijd, maar in sommige gevallen is er sprake van chronische whiplashklachten. De gevolgen zijn dan vaak een stuk groter.

Whiplash en letselschade
In de praktijk betekenen deze gevolgen dat u met een whiplashtijdelijk, of in het geval van chronische whiplash langdurig, beperkt wordt op veel gebieden. Denk aan het werk. Soms moet er gezochtworden naar passend werk bij de eigen werkgever of bij een andere. Of het lukt niet meer om fulltime te werken. Het heeft ook gevolgen voor het huishouden en de klussen in en om het huis en de opvoeding van de kinderen. Iemand met whiplashklachten heeft vaak veel begeleiding nodig. Veel taken die u voorheen zelf deed, moeten worden opgevangen door derden. In een letselschadezaak komt deze begeleiding voor vergoeding in aanmerking, ook als dit grotendeels door de partner wordt gedaan.

Oorzakelijk verband?
Verzekeraars zijn doorgaans terughoudend in het vergoeden van letselschade als er sprake is van een whiplash. Een whiplash kan men, anders dan een botbreuk, namelijk niet zien op een foto. Er is zogenoemd sprake van ‘medisch niet-objectiveerbaar letsel’. Dat maakt dat het moeilijker te bewijzen is dat er sprake is van letsel.

Dat levert discussies op met de verzekeraar. Deze is vaak de mening toebedeeld dat het oorzakelijk verband tussen de klachten en het ongeval ontbreekt. Uit de rechtspraak blijkt echter dat ook medisch niet-objectiveerbaar letsel als gevolg van het ongeval kan worden gekwalificeerd als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Het klachtenpatroon moet plausibel zijn
Dit is het geval bij een consistent, consequent en samenhangend patroon van klachten. Is het antwoord op deze vraag bevestigend  dan kan van het bestaan van klachten – overigens ook als het niet of moeilijk objectiveerbare klachten betreft – worden uitgegaan.

Er moet een oorzakelijk verband zijn tussen de klachten en het ongeval
Er is sprake van oorzakelijk verband als vaststaat dat de cliënt voorafgaand aan het ongeval deze gezondheidsklachten niet had, deze klachten op zich door het ongeval veroorzaakt kunnen worden, bijvoorbeeld bij een achterop-aanrijding en een alternatieve verklaring voor deze klachten ontbreekt. Denk bijvoorbeeld aan een aandoening in de medische voorgeschiedenis die soortgelijke klachten kunnen veroorzaken.

Vaststellen welke beperkingen de klachten veroorzaken
Wij brengen het whiplashletsel altijd in kaart met behulp van medisch specialisten. Vaak laten we een neurologisch onderzoek uitvoeren om aan te kunnen tonen dat er sprake is van oorzakelijk verband.

Kortom, whiplashzaken kunnen erg complex zijn. Er kan onder meer discussie ontstaan over het oorzakelijk verband tussen de letselschade en het ongeval. Het is daarom raadzaam om u te laten bijstaan door een letselschadeadvocaat. Heeft u na het lezen van de column vragen? Maak gebruik van ons letselschadespreekuur. U bent van harte welkom.

In oktober houden wij elke woensdag van 16.30 uur tot 19.30 uur spreekuur voor letselschade vragen. Heeft u vragen? Maak dan een geheel vrijblijvende afspraak met ons secretariaat. In verband met de coronacrisis hebben wij gepaste voorzorgsmaatregelen genomen om u veilig bij ons op kantoor te kunnen ontvangen. Uiteraard is het ook mogelijk om u via beeldbellen te woord te staan. Ons telefoonnummer: (0578) 69 00 80. Mailen mag natuurlijk ook: info@bvs-advocaten.nl

OKTOBER; MAAND VAN DE LETSELSCHADE:

Oktober is door Boer & Van Schoonhoven advocaten dit jaar wederom uitgeroepen
tot ‘Maand van de Letselschade’. Als één van de weinige kantoren op de Noord Veluwe
is Boer & Van Schoonhoven advocaten gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht
en letselschade. In oktober besteden we hier extra aandacht aan en schrijven we
wekelijks over uiteenlopende letselschade-onderwerpen. Maar u heeft vast ook
vragen over aansprakelijkheid en letselschade. Daarom houden we met ingang van
woensdag 7 oktober, elke woensdag in oktober een geheel vrijblijvend spreekuur.
Tussen 16.30 en 19.30 uur bent u van harte welkom met al uw vragen over
aansprakelijkheid en letselschade.

Stel…
U bent werknemer, huisvrouw, zzp’er of directeur van een onderneming. Of u heeft
net uw opleiding afgerond en staat aan het begin van uw carrière óf u zit net tussen
twee banen in. En u overkomt een verkeers- of een arbeidsongeval. Of u valt van
een paard óf wordt op het sportveld moedwillig onderuit gehaald waardoor u letsel
hebt. Door dat letsel heeft u ernstige klachten waardoor u niet goed óf misschien wel
helemaal niet (meer) kunt functioneren. De gevolgen zijn dan vaak niet te overzien.

Gevolgen
Er valt al snel inkomen weg en er komen extra kosten op u af. U bent afhankelijk
van hulp van anderen voor vaak eenvoudige taken in het huishouden, de tuin en
activiteiten in en rond het gezin. Vaak brengt dit (financiële) zorgen met zich mee
en vragen zoals:
• Herstel ik wel weer volledig?
• Kan ik wel weer aan het werk en wanneer?
• Komt mijn baan in gevaar?
• Kan ik mijn eigen werk nog wel doen en zo nee, welk werk dan wel?
• Wie helpt mij daarbij? En hoe zit dat financieel?
• Welke schade kan ik vorderen?
• Hoe zit dat dan voor de toekomst?
• Denkt de aansprakelijke verzekeraar wel aan mijn belangen?
• Mag ik een eigen belangenbehartiger inschakelen die mij helpt en wat kost dat?
• Doet mijn rechtsbijstandsverzekeraar wel genoeg voor mij?
• Halen ze wel alles uit de kast?
• Hoe lang duurt zo’n letselschadezaak. Is dat wel iets voor mij?

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Bij Boer & Van Schoonhoven advocaten werken gespecialiseerde letselschade
advocaten die u helpen bij het verhalen van uw schade. Wij onderhandelen namens
u met de aansprakelijke verzekeraar. Wij inventariseren uw schade en vragen om
voorschotten op uw schade. Dat kost u vaak niets. Als de aansprakelijkheid is
erkend, moet de aansprakelijke verzekeraar onze kosten betalen.
Omdat wij advocaten zijn kunnen en mogen we meer dan een letselschaderegelaar,
een jurist of een belangenbehartiger van uw rechtsbijstandsverzekeraar. Wij
kunnen uw geschil met een verzekeraar bijvoorbeeld voor de rechter brengen als
de onderhandelingen met de aansprakelijke partij zijn vastgelopen. Of een deel
van het geschil over bijvoorbeeld de hoogte van het percentage eigen schuld. Dat
heet een deelgeschilprocedure waarbij de aansprakelijke partij uw advocaatkosten
moet voldoen. We kunnen de kosten van een procedure voor u dus vaak beperkt
houden. Kortom, met Boer & Van Schoonhoven advocaten staat u sterker.

Spreekuur
In oktober houden wij met ingang van 7 oktober, elke woensdag van 16.30 tot 19.30 uur spreekuur voor letselschadevragen. Heeft u vragen? Maak dan een geheel vrijblijvende afspraak met ons secretariaat. Ons telefoonnummer: 0578 – 69 00 80. Mailen mag natuurlijk ook: info@bvs-advocaten.nl.

Graag zien wij u op ons spreekuur!

Column Schaapskooi 9 september 2020; Verdeling pensioen na scheiding?

Tweewekelijks schrijven Boer & Van Schoonhoven advocaten, Feijen & De Vries Notarissen, PM Belastingadviseurs en Veldhuis Advies een column waarin zij ingaan op specifieke financiële en juridische zaken. Deze column is geschreven door mr. W.H. (Wilma) Boer, advocaat bij Boer & Van Schoonhoven advocaten in Heerde. Wilma is gespecialiseerd in personen- en familierecht en strafrecht.

 

Hoe wordt het pensioen na scheiding verdeeld?

Als u gescheiden bent, behoudt u in principe het recht op (een deel van) het ouderdomspensioen van uw ex-partner. Volgens de huidige wetgeving kleven daar nog wel wat haken en ogen aan. Gelukkig zijn er manieren om ervoor te zorgen dat u tijdig en op een moment dat het u uitkomt, hierop aanspraak kunt maken.

Als u en uw ex-partner allebei hebben gewerkt, dan heeft u beiden ouderdomspensioen opgebouwd. Na de scheiding moeten jullie over en weer een deel van het eigen pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, aan de ander afstaan. Anno 2020 is het in Nederland zo geregeld dat u aanspraak kunt maken op uw deel zodra uw ex-partner met pensioen gaat. Indien hij/zij het pensioen eerder of later laat uitkeren, heeft dat dus ook gevolgen voor het moment waarop u aanspraak kunt maken op ‘uw deel’.

 

Verevening
De wijze waarop het pensioen nu standaard verdeeld wordt, heet verevening. Het heeft tot gevolg dat u in zeker opzicht afhankelijk blijft van uw ex-partner. Het pensioen gaat namelijk uitkeren op het moment dat uw ex-partner met pensioen gaat. En daar komt bij dat de scheiding bij de pensioenuitvoerder tijdig moet worden doorgeven. Gebeurt dat niet, dan keert de uitvoerder alles, dus ook uw deel, uit aan uw ex-partner. En moet u dus met hem of haar in gesprek om te zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft.

 

Conversie
Straks, in 2022, wordt het deel ouderdomspensioen voor de ex-partner direct na scheiding door de pensioenuitvoerder afgesplitst. U wordt daardoor minder afhankelijk van uw ex-partner en het moment waarop die met pensioen gaat. Het wordt dan uw eigen pensioendeel dat de pensioenuitvoerder van uw ex-partner uitkeert zodra u zelf met pensioen gaat (en vice versa). Dit wordt conversie genoemd. In plaats van ‘verevening’ wordt ‘conversie’ de standaard. U of uw ex-partner hoeft daarvoor niets te doen. Tenzij u het anders wilt, natuurlijk. Maar dat moet u dan samen afspreken en vastleggen.

Conversie heeft ook een nadeel. Omdat het pensioen wordt afgesplitst, kan de opbouwer (uw ex-partner) daar geen aanspraak op maken wanneer u overlijdt. Dit geldt uiteraard ook in de omgekeerde situatie wanneer u zelf de opbouwer bent en dus (ook) pensioen voor uw ex-partner heeft opgebouwd. Wanneer die overlijdt, is het afgesplitste deel pensioen verdwenen.

 

Wat betekent dit voor u?
Tot 2022 is verevening de standaard. Dat betekent onder meer dat wanneer u een aantal jaren ouder bent dan uw ex-partner, u pas een volledig pensioen krijgt zodra uw ex-partner met pensioen gaat. U heeft dan een pensioengat. Dat hoeft geen ramp te zijn, als u daar tijdig op anticipeert. Bijvoorbeeld door (fiscaal vriendelijk) te sparen. Ook kunt u nu al kiezen voor conversie.

 

Vragen?

Heeft u vragen over het bovenstaande of wilt u hulp bij het maken van een keuze die het beste bij u past? Bel of mail mij gerust. Ik ben telefonisch te bereiken op telefoonnummer (0578) 69 00 80 en via het e-mailadres whboer@bvs-advocaten.nl.

Wilma Boer

Column Schaapskooi 2 juni 2020; Werkgeversaansprakelijkheid bij een arbeidsongeval

Tweewekelijks schrijven Boer & Van Schoonhoven advocaten, Feijen & De Vries Notarissen, PM Belastingadviseurs en Veldhuis Advies een column waarin zij ingaan op specifieke financiële en juridische zaken. Deze column is geschreven door mr. J.L. (Linda) van Schoonhoven, advocaat bij Boer & Van Schoonhoven advocaten in Heerde. Linda is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en letselschaderecht, en LSA- en ASP-advocaat.

 

Letselschade door een arbeidsongeval, hoe zit het met de werkgeversaansprakelijkheid?

 

Arbeidsongeval

“Een ongeluk zit een klein hoekje”……”Waar mensen werken worden fouten gemaakt”, zijn veel gehoorde uitspraken, welke ook met enige regelmaat van toepassing zijn op de werkvloer. Hoe vaak hoor of lees je niet dat een werknemer een arbeidsongeval is overkomen, bijvoorbeeld is gevallen van grote hoogte, of bekneld is geraakt tijdens het werken met een vorkheftruck, tijdens het laden en lossen van vracht of letsel heeft opgelopen door het werken met een machine? Het letsel is vaak ernstig en soms zelfs met dodelijke afloop.

 

Werkgeversaansprakelijkheid; een verregaande zorgplicht

Een werkgever is op grond van de wet (artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek) verplicht er voor te zorgen dat een werknemer op een veilige wijze zijn werkzaamheden kan verrichten. Dus hij moet zorgen voor goed en veilig werkmateriaal, denk aan beschermingsmiddelen zoals een helm en schoeisel met stalen neuzen, handschoenen, valbeveiliging, ladders en steigers die aan de normen voldoen, etc.

Ook moet hij instructie geven over een veilige werkwijze en erop toezien dat de instructies ook worden opgevolgd. De werkgever heeft dus een verregaande zorgplicht tegenover zijn werknemers.

De zorgplicht is vaak afhankelijk van de feitelijke situatie ter plaatse en als de werknemer bewust roekeloos is geweest of zelfs met opzet het ongeval heeft veroorzaakt dan kan dat de werkgever natuurlijk niet aangerekend worden.

 

Schade tijdens het werk

Als werknemer moet u bewijzen dat u letsel hebt opgelopen tijdens het werk. Aan die bewijslast wordt bij een arbeidsongeval al vrij snel voldaan. Ook een arbeidsongeval tijdens een bedrijfsuitje kan hieronder vallen.

Het is vervolgens aan uw werkgever te bewijzen dat hij in uw specifieke geval aan zijn zorgplicht heeft voldaan.

Voldoet de werkgever niet aan de zorgplicht of onvoldoende dan heeft dat consequenties. In dat geval is uw werkgever, in de praktijk is dat dan vaak diens aansprakelijkheidsverzekeraar, gehouden de schade die u lijdt als gevolg van een arbeidsongeval te vergoeden.

 

Speciaal voor de zzp’er

Als zzp’er bent u vaak afhankelijk van de veiligheidsmaatregelen die uw opdrachtgever heeft getroffen. U komt bijvoorbeeld op een werk(plek) en moet direct aan de slag op een steiger die uw opdrachtgever heeft laten plaatsen. Hoe zit dat dan als u vervolgens te maken krijgt met een arbeidsongeval en letselschade?

De Hoge Raad heeft in het Davelaar/Allspan arrest van 23 maart 2012 geoordeeld dat ook zzp’ers hun letselschade vergoed kunnen krijgen bij een bedrijfsongeval. Zij worden dan gelijk gesteld met de werknemers van de opdrachtgever.

 

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp? Bel mij gerust vrijblijvend op telefoonnummer (0578) 69 00 80. Mailen mag natuurlijk ook: jlvanschoonhoven@bvs-advocaten.nl.

Linda van Schoonhoven

 

 

 

Column Schaapskooi 7 april 2020; Coronavirus en familierechtelijke kwesties

Tweewekelijks schrijven Boer & Van Schoonhoven advocaten, Feijen & De Vries Notarissen, PM Belastingadviseurs en Veldhuis Advies een column waarin zij ingaan op specifieke financiële en juridische zaken. Deze column is geschreven door mr. W.H. (Wilma) Boer, advocaat bij Boer & Van Schoonhoven advocaten in Heerde. Wilma is gespecialiseerd in personen- en familierecht en strafrecht.

Coronavirus en familierechtelijke kwesties
We worden allemaal geraakt door de coronacrisis. Er ontstaan vragen en problemen waar we nog niet eerder mee te maken hebben gehad, en waarvoor antwoorden en oplossingen niet zomaar gevonden zijn. Voorop staat natuurlijk uw gezondheid en de moeilijkheden in de gezondheidszorg. Toch zijn er ook op andere vlakken veel vragen. Zo ook op het gebied van het personen- en familierecht. Is het nog mogelijk om te scheiden? Er loopt al een procedure, maar hoe gaat het met mijn scheiding nu ook de rechtbanken gesloten zijn? In deze column ga ik op deze vragen in en leg ik u uit hoe daar op dit moment mee wordt omgegaan.

Sluiting
In verband met de uitbraak van het coronavirus zijn rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges sinds 17 maart gesloten.

Urgente zaken
Urgente zaken gaan wel door. Dit zijn zaken waar een rechterlijke beslissing niet achterwege kan blijven. Bijvoorbeeld omdat het raakt aan de rechten van verdachten of rechtzoekenden. U kunt dan denken aan ondertoezichtstellingen en/of uithuisplaatsingen van minderjarige kinderen of zaken die gaan over de hechtenis van verdachten in strafzaken. In deze zaken worden de betrokkenen óf telefonisch gehoord óf worden de betrokken partijen gevraagd schriftelijk hun standpunt kenbaar te maken.

Lopende procedures
Zittingen in bijvoorbeeld reeds lopende scheidings-, omgangs- en alimentatiezaken gaan niet door. Geplande zittingen zijn afgezegd en te zijner tijd zal een nieuwe datum worden bepaald. Schriftelijke procedures waaronder het indienen van een verzoekschrift, verweerschrift of overige stukken, gaan wel door en worden door de rechtbank verwerkt. Hierbij gelden dezelfde wettelijke termijnen als voor de uitbraak van het coronavirus.

Zonder zitting
Als het dossier compleet is, plant de rechtbank geen zitting meer maar vraagt zij aan de betrokkenen of de zaak ook zonder een zitting kan worden afgedaan. Als de betrokken partijen daarmee instemmen, zal de rechtbank over de verzoeken beslissen en wordt een beschikking afgegeven. Het is dus nog steeds mogelijk dat de (scheidings)procedure doorgang vindt, al dan niet met enige vertraging.

Nieuwe scheidingsprocedures
Nieuwe verzoeken worden door de rechtbanken nog steeds in behandeling genomen. Na het indienen van een verzoekschrift in een scheidingsprocedure en uitreiking van het verzoekschrift door de deurwaarder aan de andere partij, krijgt deze laatste 6 weken de tijd om een verweerschrift in te dienen. Deze termijn kan eenmalig, zonder opgaaf van redenen worden verlengd met 4 weken.

Als bij het verweerschrift een of meerdere zelfstandige verzoeken worden gedaan, krijgt diegene die de procedure is gestart de mogelijkheid om schriftelijk te reageren. Als de betrokkenen het niet (over alles) eens zijn, wordt een zitting gepland. Voordat uw zaak daadwerkelijk voor een rechter komt, zijn er dus vaak al maanden verstreken.

Conclusie
Ondanks de huidige situatie kan het gelet op de tijd die met een procedure gemoeid gaat, toch raadzaam zijn om stappen te ondernemen als het gaat om een scheiding of andere familierechtelijke kwesties. Dat is zeker het geval wanneer u door een ander in een procedure wordt betrokken. Zoals gezegd de wettelijke termijnen blijven gelden. Ook nu de rechtbanken gesloten zijn.

Vragen?
Heeft u vragen over het bovenstaande of zit u met andere vragen op het gebied van personen- en familierecht? Bel of mail mij gerust. Ik ben telefonisch te bereiken op telefoonnummer (0578) 69 00 80 en via het e-mailadres whboer@bvs-advocaten.nl.

 

 

Werkwijze Boer & Van Schoonhoven advocaten in verband met het Coronavirus

Vanwege het Coronavirus hebben wij als Boer & Van Schoonhoven advocaten de onderstaande maatregelen genomen. Niet alleen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, maar ook om de risico’s voor onze medewerkers en u als cliënten en relaties en uw omgeving te beperken.

Maatregelen

 • wij houden ons uiteraard aan de richtlijnen van de RIVM en de overheid;
 • wij hebben passende hygiënemaatregelen op ons kantoor genomen;
 • onze medewerkers werken zowel vanuit huis als vanuit ons kantoor;
 • fysieke besprekingen kunnen bij ons op kantoor plaatsvinden, mits de 1,5 meter regel in acht kan worden genomen. Wij beschikken over een preventiescherm in onze spreekkamer;
 • besprekingen kunnen ook digitaal via Teams of Skype voor business;
 • wij blijven telefonisch en per e-mail goed bereikbaar voor u.

Zittingen

De rechtbanken, hoven en bijzondere colleges werken door, zoveel mogelijk op afstand en met digitale middelen. Sinds 11 mei zijn rechtszaken met procespartijen in de zittingszaal beperkt weer mogelijk, als de fysieke aanwezigheid van partijen noodzakelijk is.

Vanaf 17 augustus 2020 is bij alle gerechten publiek weer welkom bij zittingen in de gerechtsgebouwen in het arrondissement Gelderland. Ook bij zittingen van de rechtbank Gelderland en het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zijn belangstellenden welkom. Procespartijen krijgen uiteraard voorrang bij de beperkte ruimte in de zittingszaal, gevolgd door de pers. De ruimte die dan nog beschikbaar is, is bestemd voor publiek. Groepsbezoeken zijn helaas nog niet mogelijk.

Wij zullen u tijdig informeren op welke wijze een zitting doorgang zal vinden.

Met deze maatregelen kunnen wij in uw zaak blijven werken zoals u dat van ons gewend bent. Hebt u vragen dan kunt u ons gewoon telefonisch of per e-mail bereiken.

Met vriendelijke groet,

Wilma Boer & Linda van Schoonhoven

Column Schaapskooi 28 januari 2020; De schuldloze derde regeling

Tweewekelijks schrijven Boer & Van Schoonhoven advocaten, Feijen & De Vries Notarissen, PM Belastingadviseurs en Veldhuis Advies een column waarin zij ingaan op specifieke financiële en juridische zaken. Deze column is geschreven door mw. mr. (Lotte) C.C.A. Middelhuis, juridisch medewerker bij Boer & Van Schoonhoven advocaten in Heerde.

De Schuldloze Derde Regeling

Letsel door een ongeval met meerdere auto’s maar de aansprakelijkheid is onduidelijk.
Het kan zomaar voorkomen: u bent slachtoffer van een verkeersongeluk waarbij behalve uzelf, minstens twee andere partijen zijn betrokken. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan een kettingbotsing of aan een botsing met twee auto’s en een fietser. U hebt letsel opgelopen naar aanleiding van het verkeersongeluk en spreekt automobilist A aan voor deze schade. De verzekeraar van automobilist A geeft echter aan dat zijn verzekerde niet aansprakelijk is omdat een andere automobilist volgens de verzekeraar aansprakelijk kan worden gehouden. Daarop spreekt u automobilist B aan voor uw schade. Ook hier krijgt u van de verzekeraar hetzelfde te horen: automobilist B is niet aansprakelijk omdat volgens de verzekeraar een andere automobilist aansprakelijk kan worden gehouden. Kortom, geen van de betrokken partijen wil de aansprakelijkheid erkennen.

Hoe krijgt u uw schade nu vergoed?
Als het aannemelijk is dat u geen schuld treft aan het ontstaan van het ongeval kunt u een beroep doen op de schuldloze derde regeling. De schuldloze derde regeling zorgt ervoor dat zolang er geen duidelijkheid is over de aansprakelijkheid, de schuldloze derde niet zonder vergoeding van de schade achterblijft. Het doel hiervan is dat een schuldloze derde niet de dupe is van het feit dat verzekeraars onderling een discussie hebben over de aansprakelijkheid. U kunt dus via de schuldloze derde regeling toch uw schade vergoed krijgen, zonder dat de aansprakelijkheid is erkend.

Hoe werkt de schuldloze derde regeling?
U kunt als schuldloze derde zelf een van de betrokken partijen aanwijzen die de schade aan u moet vergoeden. De aangewezen partij kan dan later, de aan u uitgekeerde schade verhalen op de aansprakelijke partij. De aangesproken partij schiet uw schade dan als het ware ‘voor’. Het Verbond van Verzekeraars heeft in Bedrijfsregeling 7 geregeld dat de eerste partij die door de schuldloze derde wordt aangesproken, de schade moet vergoeden. Deze verzekeraar wordt ook wel de ‘regelend verzekeraar’ genoemd.

Bent u bij een verkeersongeval betrokken maar was u zelf geen bestuurder, maar inzittende, dan kunt u de WA-verzekeraar van het voertuig waarin u zich bevond aanspreken voor vergoeding van uw schade.

Is daarmee de kous af?
Voor u als schuldloze derde is daarmee de kous af. De regelend verzekeraar zal nadat duidelijkheid is verschaft over de aansprakelijkheid, het aan u uitgekeerde bedrag verhalen op de verzekeraar van de aansprakelijke partij.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Bel mij gerust op telefoonnummer (0578) 69 00 80. Mailen mag natuurlijk ook: ccamiddelhuis@bvs-advocaten.nl.

Lotte Middelhuis

www.bvs-advocaten.nl

 

Column Schaapskooi 17 december 2019; Duur van de partneralimentatie

Tweewekelijks schrijven Boer & Van Schoonhoven advocaten, Feijen & De Vries Notarissen, PM Belastingadviseurs en Veldhuis Advies een column waarin zij ingaan op specifieke financiële en juridische zaken. Deze column is geschreven door mr. W.H. (Wilma) Boer, advocaat bij Boer & Van Schoonhoven advocaten in Heerde. Wilma is gespecialiseerd in personen- en familierecht en strafrecht.

Duur van de partneralimentatie

Herziening partneralimentatie per 01/01/2020
Een ex-partner had vóór 1994 in beginsel recht op levenslange partneralimentatie. Volgens de huidige regeling, bedraagt de duur van de partneralimentatie in beginsel maximaal 12 jaar. Per 01/01/2020 treedt de Wet Herziening partneralimentatie in werking en wordt de duur van de partneralimentatie verder verkort.

Hoofdregel maximaal 5 jaar partneralimentatie
De hoofdregel wordt dan dat de duur van de partneralimentatie gelijk zal zijn aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar.

Bent u 14 jaar getrouwd, gaat u scheiden en is het ontvangen c.q. het betalen van partneralimentatie aan de orde? Dan heeft u op dit moment nog recht op maximaal 12 jaar partneralimentatie c.q. dient u maximaal 12 jaar partneralimentatie te betalen. Wordt de scheiding aangevraagd na 01/01/2020 dan zal maximaal 5 jaar aanspraak kunnen worden gemaakt op partneralimentatie c.q. dient maximaal 5 jaar partneralimentatie te worden voldaan.

Uitzonderingen
Op deze hoofdregel van maximaal 5 jaar zijn drie uitzonderingen, te weten:

 1. bij huwelijken langer dan 15 jaar en diegene die de partneralimentatie ontvangt is ten hoogste 10 jaar jonger dan de AOW-leeftijd;
 2. bij huwelijken langer dan 15 jaar en diegene die de partneralimentatie ontvangt is op of vóór 01/01/1970 geboren en zijn/haar leeftijd is meer dan 10 jaar lager dan de AOW-leeftijd;
 3. als er uit het huwelijk kinderen zijn geboren, die jonger zijn dan 12 jaar.

Uitzondering 1
In dit geval geldt een duur voor de partneralimentatie tot het moment waarop diegene die de partneralimentatie ontvangt, de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Ik verduidelijk dit met een voorbeeld: u bent 17 jaar gehuwd, heeft recht op partneralimentatie en u heeft over 8 jaar recht op AOW. In dit geval eindigt de partneralimentatie niet na 5 jaar, maar na 8 jaar, het moment dat u AOW gaat ontvangen.

Uitzondering 2
In dit geval geldt een duur voor de partneralimentatie van maximaal 10 jaar. Ook hier een voorbeeld: u bent meer dan 15 jaar gehuwd, heeft recht op partneralimentatie en u bent geboren op 12/12/1969. In dit geval eindigt de partneralimentatie na 10 jaar.

Uitzondering 3
De duur van de partneralimentatie loopt in dit geval tot het jongste kind 12 jaar is geworden. Gaat u scheiden en is het jongste kind van u en uw ex-partner op het moment van scheiding 3 jaar dan zal de duur van de partneralimentatie 9 jaar bedragen.

Heeft u een vraag?
Wilt u weten hoelang u partneralimentatie krijgt of moet betalen, of wilt u de alimentatie opnieuw laten berekenen omdat uw omstandigheden zijn gewijzigd? Bel of mail mij gerust. Ik ben telefonisch te bereiken op telefoonnummer (0578) 690080 en via het e-mailadres whboer@bvs-advocaten.nl.

Column Schaapskooi 22 oktober 2019: letselschadevergoeding vrijgesteld van de vermogenstoets

Tweewekelijks schrijven Boer & Van Schoonhoven advocaten, Feijen & De Vries Notarissen, PM Belastingadviseurs en Veldhuis Advies een column waarin zij ingaan op specifieke financiële en juridische zaken. Deze column is geschreven door mr. J.L. van Schoonhoven, advocaat bij Boer & Van Schoonhoven advocaten in Heerde. Linda is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en letselschaderecht, en LSA- en ASP-advocaat.

Goed nieuws voor letselschadeslachtoffers! Letselschadevergoeding wordt per 1 januari 2020 vrijgesteld van de vermogenstoets van de Wlz en Wmo!
In mijn column van 16 oktober 2018 in deze krant schreef ik al dat Minister De Jonge (VWS) in zijn brief van 13 juli 2018 had aangekondigd dat de letselschadevergoeding die letselschadeslachtoffers ontvangen, wordt uitgezonderd van de vermogenstoets van de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Oftewel deze schadevergoeding telt niet meer mee voor de vaststelling van de hoogte van de eigen bijdrage, wat tot op heden wel het geval is voor letselschade-uitkeringen gedaan ná 10 oktober 2010.

De minister De Jonge heeft nu in zijn brief van 25 juni 2019 aangekondigd dat per 1 januari 2020 de letselschadevergoeding wordt uitgezonderd van de vermogenstoets in het kader van Wlz en Wmo.

Een letselschadevergoeding is vermogen.
Als een letselschadezaak wordt geregeld, dan ontvangen letselschadeslachtoffers vaak een groot bedrag ineens. Deze schadevergoeding wordt dan aangemerkt als vermogen in box 3. Het letselschadeslachtoffer moet daarover vermogensbelasting betalen, maar het heeft ook invloed op bijvoorbeeld de vermogenstoets voor de huurtoeslag, de zorgtoeslag, het kindgebonden budget en de eigen bijdrage die wordt opgelegd in het kader van Wlz en Wmo.

De vermogensvrijstelling geldt alleen voor de eigen bijdrage vanuit de Wlz en Wmo
Als een letselschadeslachtoffer vanwege zijn letsel hulp nodig heeft bij zijn dagelijkse verzorging,  (activiteiten)begeleiding krijgt of bijvoorbeeld hulp in het huishouden nodig heeft, dan wordt deze zorg vaak ontvangen vanuit de Wlz of Wmo. Daarvoor moet het letselschadeslachtoffer dan een eigen bijdrage voor betalen. Deze eigen bijdrage wordt vaak vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Deze eigen bijdrage ging dan vaak fors omhoog als de letselschadezaak werd afgewikkeld en het letselschadeslachtoffer een groot bedrag ineens ontving. Soms wel van € 17,40 per 4 weken naar ruim € 600,00 per 4 weken. Dat werd als onrechtvaardig ervaren.

Per 1 januari 2020 wordt de letselschadevergoeding niet meer meegeteld bij het vaststellen van de eigen bijdrage door het CAK. Het letselschadeslachtoffer kan dit dan aangeven door een formulier in te vullen dat te vinden is op www.cak.nl. Dit formulier moet dan samen met de vaststellingsovereenkomst of een uitspraak van de rechter en een bankafschrift waaruit blijkt dat de letselschade-uitkering is gestort en door wie, worden gestuurd naar het CAK.

Vermogenstoets voor andere toeslagen
Vanuit de letselschadebranche is er ook een beroep gedaan op de politiek om de letselschadevergoeding uit te zonderen voor de overige vermogenstoetsen (huurtoeslag/zorgtoeslag/etc.)  door deze niet meer aan te merken als vermogen of juist als bijzonder vermogen. De politiek is daartoe helaas nog niet bereid. Maar wie weet wat de toekomst ons nog brengt…..

Heeft u vragen over dit onderwerp? Bel mij gerust op telefoonnummer (0578) 69 00 80. Mailen mag natuurlijk ook: jlvanschoonhoven@bvs-advocaten.nl.

Linda van Schoonhoven

 

 

 

 

 

Column Schaapskooi 16 april 2019: voorlopige voorzieningen

Tweewekelijks schrijven Boer & Van Schoonhoven advocaten, Feijen & De Vries Notarissen, PM Belastingadviseurs en Veldhuis Advies een column waarin zij ingaan op specifieke financiële en juridische zaken. Deze column is geschreven door mr. W.H. (Wilma) Boer, advocaat bij Boer & Van Schoonhoven advocaten in Heerde. Wilma is gespecialiseerd in personen- en familierecht en strafrecht.

Voorlopige voorzieningen tijdens de scheidingsprocedure
Het komt voor dat als u in een scheidingssituatie zit er zo spoedig mogelijk een aantal zaken geregeld moeten worden en er niet kan worden afgewacht totdat de scheiding definitief is. In een dergelijk geval kunnen er voorlopige voorzieningen worden gevraagd aan de rechter. Dit kan alleen als sprake is van een scheiding na een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Samenwonenden kunnen hier geen gebruik van maken. Als samenwonenden in een spoedeisend geval een beslissing van een rechter nodig hebben, zullen ze een kortgedingprocedure moeten starten.

Een verzoek aan de rechtbank om voorlopige voorzieningen te treffen moet door een advocaat bij een afzonderlijk verzoekschrift worden ingediend.

Welke voorlopige voorzieningen kunnen worden gevraagd?
Uiteraard kan het nodig zijn dat er snel duidelijkheid komt over zaken die betrekking hebben op minderjarige kinderen. Zo kan de rechter voor de duur van de scheidingsprocedure  worden gevraagd te bepalen:

 1. aan wie de zorg voor de minderjarige kinderen wordt toevertrouwd;
 2. het bedrag dat aan kinderalimentatie moet worden voldaan;
 3. wanneer de minderjarige kinderen bij welke ouder zijn (verdeling van de zorg- en opvoedingstaken/omgangsregeling).

Verder kan gevraagd worden om voor de duur van de scheidingsprocedure de hoogte van de partneralimentatie vast te stellen en ook welke echtgenoot met uitsluiting van de andere echtgenoot de echtelijke woning mag gebruiken. Bij dit laatste zal de rechter een belangenafweging maken, waarbij de zorg voor de kinderen, etc. zal worden meegewogen. Kent de rechter het gebruik van de echtelijke woning aan de ene echtgenoot toe, dan wordt de andere echtgenoot bevolen de woning (vaak op zeer korte termijn) te verlaten. De rechter kan ook gevraagd worden om afgifte van bepaalde goederen te bevelen. Het gaat dan om goederen voor dagelijks gebruik van de echtgenoten en/of de kinderen. U moet dan denken aan kleding, toiletspullen, etc.

Wanneer is er duidelijkheid?
Nadat het verzoek om voorlopige voorzieningen door uw advocaat is ingediend, zal binnen 3 weken een zitting op de rechtbank worden gehouden. Uw advocaat zal u tijdens de zitting bijstaan en uw standpunt zo goed mogelijk overbrengen op de rechter. De rechter doet daarna zo spoedig mogelijk, veelal binnen 2 weken, uitspraak. De voorlopige voorzieningen gelden vanaf de dag van de uitspraak, tenzij de rechter een andere datum in de uitspraak heeft bepaald.

Heeft u een vraag?
Wilt u meer weten over een scheidingsprocedure en/of voorlopige voorzieningen? Bel of mail mij gerust. Ik ben bereikbaar op telefoonnummer (0578) 690080 en via het e-mailadres whboer@bvs-advocaten.nl.

Wilma Boer