Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Column Schaapskooi juni 2022; Werkgeversaansprakelijkheid

Tweewekelijks schrijven Boer & Van Schoonhoven advocaten, Feijen & De Vries Notarissen, PM Belastingadviseurs een column waarin zij ingaan op specifieke financiële en juridische zaken. Deze column is geschreven door mr. C.C.A. (Lotte) Middelhuis, advocaat bij Boer & Van Schoonhoven advocaten in Heerde. Lotte is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en letselschaderecht.

 

Werkgeversaansprakelijkheid

Hebt u letsel opgelopen tijdens uw werk? Denk bijvoorbeeld aan het uitglijden over een gladde vloer, of letsel opgelopen aan een van de machines waarmee u werkt.
In dat geval is uw werkgever aansprakelijk voor uw letselschade tenzij…

Dit is geregeld in artikel 7:658 BW. Dat artikel bepaalt dat de werkgever een vergaande zorgplicht heeft om de werknemer in staat te stellen zijn werkzaamheden veilig uit te oefenen.

De werkgeversaansprakelijkheid gaat heel ver. Alleen als de werkgever kan aantonen dat hij voldoende aan zijn zorgplicht heeft gedaan, of kan aantonen dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van de werknemer, wordt er geen aansprakelijkheid aangenomen. Met andere woorden: de werkgever moet voldoende hebben gedaan om het ongeval te voorkomen.

Uit de rechtspraak blijkt dat de rechter niet snel overtuigd is van de stelling van een werkgever dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan.
Bovendien neemt de rechter zelden aan dat er aan de kant van de werknemer sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

 

Wat te doen bij een bedrijfsongeval?

Als u een bedrijfsongeval hebt gehad dan is het belangrijk zo snel mogelijk melding bij uw werkgever te maken, bij voorkeur schriftelijk. Als er sprake is van (ernstig) letsel dan moet de werkgever ook de Arbeidsinspectie inschakelen. Dat gebeurt niet altijd en kunt u ook zelf doen.

Daarna is het van belang uw werkgever aansprakelijk te stellen middels een aansprakelijkstelling. Uw werkgever zal namelijk in de meeste gevallen aansprakelijk zijn voor uw schade.
Vervolgens zal uw werkgever de aansprakelijkstelling doorsturen aan zijn aansprakelijkheidsverzekeraar. Deze verzekeraar zal het verdere vervolg dan met u oppakken.

Als aansprakelijkheid wordt erkend dan moeten al uw kosten welke veroorzaakt zijn door het ongeval worden vergoed. Denk aan medische kosten, reiskosten, vergoeding voor uw verzorging, vergoeding voor huishoudelijke hulp maar ook verlies aan verdienvermogen (al zult u in de meeste gevallen in het begin uw salaris volledig doorbetaald krijgen tijdens ziekte). Daarbij komt ook nog dat u recht hebt op smartengeld: een vergoeding voor de pijn en verdriet veroorzaakt door het ongeval.

 

Hebt u een bedrijfsongeval gehad?

Hebt u een bedrijfsongeval gehad? Neem contact op met Boer & Van Schoonhoven advocaten. Wij kunnen uw werkgever namens u aansprakelijk stellen en u na erkenning van aansprakelijkheid verder bijstaan in het afwikkelen van uw schade.

Ook als de verzekeraar weigert de aansprakelijkheid te erkennen dan kunnen wij u adviseren.

 

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp? Bel Lotte Middelhuis gerust vrijblijvend op telefoonnummer (0578) 69 00 80. Mailen mag natuurlijk ook: ccamiddelhuis@bvs-advocaten.nl

Column Schaapskooi mei 2022; Cowboys in de letselschademarkt

Tweewekelijks schrijven Boer & Van Schoonhoven advocaten, Feijen & De Vries Notarissen, PM Belastingadviseurs een column waarin zij ingaan op specifieke financiële en juridische zaken. Deze column is geschreven door mr. J.L. (Linda) van Schoonhoven, advocaat bij Boer & Van Schoonhoven advocaten in Heerde. Linda is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en letselschaderecht, en LSA- en ASP-advocaat.

 

Wees gewaarschuwd voor ‘Cowboys’ in de letselschademarkt

Begin 2021 werd een letselschadespecialist uit Enschede veroordeeld tot 14 maanden celstraf omdat hij documenten in een letselschadezaak had vervalst en omdat hij schadevergoedingen die bedoeld waren voor zijn cliënten, had verduisterd.

Het zal je belangenbehartiger maar zijn! Het slachtoffer wordt in een uiterst kwetsbare periode in zijn leven, nog een keer slachtoffer van een ‘letselschadespecialist’ die niet jouw belang voorop heeft staan, maar eigen gewin.

Helaas zien we dit soort ‘cowboys’ met enige regelmaat, bijvoorbeeld als wij een letselschadezaak  overnemen. Wij zien dan dat er een ‘no cure no pay’ afspraak is gemaakt, waarbij het slachtoffer een percentage van zijn schade aan de belangenbehartiger moet betalen. Dat is helemaal niet nodig als de aansprakelijkheid door de verzekeraar is erkend. De desbetreffende belangenbehartiger vangt dan 2 keer; 1 keer van de verzekeraar die zijn kosten op grond van de wet moet betalen en 1 keer van het slachtoffer die een percentage van zijn schade afstaat. Ik noem dat diefstal.

 

Iedereen mag zich letselschadespecialist, -expert of zelfs -jurist noemen

In de letselschademarkt kan iedereen een bord op de muur met ‘letselschadespecialist of -expert, of jurist’ spijkeren. Het is een vrij beroep en niemand die controleert of daarvoor wel een opleiding is gevolgd en of er ook daadwerkelijk kwaliteit wordt geleverd. Hierop is geen enkele vorm van toezicht. Als ik een letselschadezaak overneem dan valt mij op dat de cliënt vaak ook nog in de veronderstelling was dat hij of zij door een letselschadeadvocaat werd bijgestaan. Dat blijkt vaak niet het geval.

Het gevolg is dat slachtoffers niet goed geholpen worden bij het verhalen van hun letselschade. Als een belangbehartiger geen letselschadeopleiding heeft gevolgd dan weet hij immers ook niet wat mogelijk is om te vorderen en wanneer de rechter moet worden gevraagd te oordelen over een schade. Als automonteur, elektromonteur, bouwvakker, timmerman, zorgverlener, arts etc. volg je immers ook een opleiding.

 

Letselschade advocaten moeten aan allerlei kwaliteitseisen voldoen

Letselschadeadvocaten staan onder toezicht van de Nederlandse Orde van Advocaten en zijn tuchtrechtelijk aan te spreken voor wandaden. Letselschadeadvocaten zijn vaak ook lid van een specialistenvereniging zoals de LSA (www.lsa.nl) en de ASP (www.asp-advocaten.nl). Om hiervan lid te kunnen worden en blijven heeft de advocaat naast de advocatenopleiding ook een letselschade specialisatieopleiding gevolgd en moet je aan allerlei kwaliteitseisen voldoen. Daarop wordt wel toezicht uitgeoefend.

 

Wat te doen als je twijfelt?

Controleer of uw letselschadebelangenbehartiger lid is van een specialisatievereniging en onder enige vorm van toezicht valt.

 

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp? Bel Linda van Schoonhoven gerust vrijblijvend op telefoonnummer (0578) 69 00 80. Mailen mag natuurlijk ook: jlvanschoonhoven@bvs-advocaten.nl

Linda van Schoonhoven 20 jaar advocaat!

Een feestelijke dag. Vandaag, op 22 februari 2022 is onze Linda precies 20 jaar advocaat!

Gefeliciteerd met deze mijlpaal Linda. Hopelijk mogen er nog vele jaren volgen.

 

Column Schaapskooi februari 2022; Smartengeld

Tweewekelijks schrijven Boer & Van Schoonhoven advocaten, Feijen & De Vries Notarissen en PM Belastingadviseurs een column waarin zij ingaan op specifieke financiële en juridische zaken. Deze column is geschreven door mr. C.C.A (Lotte) Middelhuis, advocaat bij Boer & Van Schoonhoven advocaten in Heerde. Lotte is letselschadeadvocaat en gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en letselschaderecht.

 

Wat is smartengeld?

Smartengeld, ook wel immateriële schade genoemd, is een schadevergoeding voor veroorzaakt verdriet of pijn en gederfde levensvreugde. Ook kan aanspraak worden gemaakt op deze vergoeding als er sprake is van aantasting van bijvoorbeeld de eer of goede naam en in nog een aantal andere gevallen zoals inbreuk op privacy.

 

Wanneer heb ik recht op smartengeld?

U hebt recht op smartengeld als iemand anders aansprakelijk is voor het veroorzaken van uw letsel en/of uw verdriet.

 

Waarvoor is smartengeld bedoeld?

Smartengeld is bedoeld als vergoeding voor de afname van uw kwaliteit van leven als gevolg van een ongeval of medische fout. Bijvoorbeeld als sprake is van:

 • het constant hebben van pijn;
 • het niet meer kunnen verrichten van uw werkzaamheden, waardoor u een andere baan moet zoeken;
 • het helemaal niet meer kunnen verrichten van werkzaamheden;
 • ontsierende littekens;
 • leven in angst;
 • het hebben van herbelevingen;
 • het niet meer kunnen uitoefenen van uw hobby’s;
 • beperking van uw sociale leven;
 • et cetera.

 

Hoe hoog is de smartengeldvergoeding?

Het is heel moeilijk om een bedrag te koppelen aan uw verdriet en pijn. Uw verdriet en pijn zijn namelijk onmogelijk in geld uit te drukken. Hoe veel smartengeld u krijgt is daarnaast afhankelijk van veel verschillende individuele factoren zoals de ernst van het ongeval, de ernst van uw letsel, en de gevolgen die het ongeval voor u heeft. Van belang is ook in welke mate u wordt beperkt door uw klachten, welke medische behandelingen u nog moet ondergaan en andere persoonlijke gevolgen.

 

Hoogste bedrag aan smartengeld in Nederland

De rechtbank Rotterdam heeft op 24 december 2020 het hoogste bedrag aan smartengeld in Nederland tot nu toe toegewezen, namelijk een bedrag van € 350.000,00 Het ging in die zaak om een zeer ernstige mishandeling waarbij de dader het slachtoffer thuis heeft opgezocht en zo erg heeft mishandeld dat het slachtoffer een hersenbloeding kreeg en in coma raakte.

Het slachtoffer is daarop gewond achtergelaten en werd pas de volgende ochtend gevonden. Als het slachtoffer eerder hulp had gehad dan had de hersenbloeding voorkomen kunnen worden. Bovendien heeft het slachtoffer ernstig hersenletsel opgelopen en zal hij de rest van zijn leven afhankelijk zijn van intensieve verzorging.

 

Vragen?

Het berekenen van smartengeld is specialistisch werk. Bent u benieuwd naar de hoogte van uw smartengeldvergoeding? Neem dan contact op met Lotte Middelhuis. Zij helpt u graag verder. Zij is telefonisch te bereiken op telefoonnummer (0578) 69 00 80 of per e-mail via ccamiddelhuis@bvs-advocaten.nl

Column Schaapskooi januari 2022; Schade door niet-aangeboren hersenletsel

Tweewekelijks schrijven Boer & Van Schoonhoven advocaten, Feijen & De Vries Notarissen en PM Belastingadviseurs een column waarin zij ingaan op specifieke financiële en juridische zaken. Deze column is geschreven door mr. J.L. (Linda) van Schoonhoven, advocaat bij Boer & Van Schoonhoven advocaten in Heerde. Linda is LSA- en ASP-advocaat en gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en letselschaderecht.

 

Schade door niet-aangeboren hersenletsel

In mijn praktijk sta ik vaak cliënten bij die door een ongeval (op het werk, in het verkeer, op het sportveld) of door een geweldsmisdrijf hersenletsel hebben opgelopen. Dit niet-aangeboren hersenletsel wordt ook wel traumatisch hersenletsel genoemd.

Als letselschadeadvocaat mag ik in het leven van mijn cliënten stappen en doorlopen we samen een -vaak langdurig- traject. Dat traject is niet alleen gericht op het verhalen van de schade maar ook in het creëren van voorzieningen zodat mijn cliënten zoveel en zo zelfstandig mogelijk hun leven weer op kunnen pakken.

Hersenletsel zet het leven op z’n kop

Iedere keer word ik geraakt door de gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel voor de cliënt en zijn naaste omgeving. Of het nu licht of ernstig is. Vaak is er sprake van gedragsveranderingen bij de cliënt. Bijvoorbeeld een korter lontje hebben en minder zelfinzicht. Maar ook ongeremd seksueel gedrag komt voor of juist helemaal geen behoefte meer hebben aan intimiteit. Of niet meer kunnen praten, schrijven of lezen. Soms heeft een cliënt ook lichamelijke klachten als gevolg van het hersenletsel zoals een verlamming en is hij of zij daardoor gebonden aan een rolstoel.

Bij alle cliënten met niet-aangeboren hersenletsel, van licht tot ernstig, is er sprake van overprikkeling, vermoeidheid, geheugenproblemen, moeite om de aandacht erbij te houden, trager denken en problemen met uitvoerende functies. Iedere keer zie ik dat deze gevolgen zich uiten in alle facetten van het leven van mijn cliënten. Hoe vaak hoor je het niet: Iemand overkomt een ongeval op de fiets en valt met het hoofd op de grond. De dagen na het ongeval is er sprake van hoofdpijn, misselijkheid, braken, duizeligheid, etc. Op de scan is echter niets te zien en met rust zal het vanzelf wel weer overgaan, aldus de huisarts. Het tegendeel is helaas waar.

Heel vaak lukt het niet meer om volledig aan het werk te gaan of zelfs een maaltijd te koken. De cliënt weet best hoe het moet maar krijgt het gewoon niet voor elkaar. Het loopt dan compleet in de soep: Het hoofd loopt vol en over, neemt niets meer op en het lukt niet meer om helder te denken. Ook in de rol van partner en ouder verandert diegene. Soms levert zelfs het eigen gezin te veel prikkels op.

Vaak is aan degene die hersenletsel heeft, niet zoveel te zien. Het lijkt alsof hij of zij normaal functioneert. De praktijk is echter heel anders. Alleen de partner en hun kinderen zien dat goed…

Hersenletsel en letselschade

Dat alles betekent dat iemand met hersenletsel veel begeleiding nodig heeft. Dat veel taken die de cliënt voorheen zelf deed, moeten worden opgevangen. In een letselschadezaak komt deze begeleiding voor vergoeding in aanmerking. Ook als dit grotendeels door de partner wordt gedaan.

Kortom, de gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel zijn doorgaans groot en in eerste instantie niet goed te overzien. Kunt u de schade op een aansprakelijke partij verhalen dan is het raadzaam de gevolgen zorgvuldig in kaart te laten brengen. Wij, bij Boer & Van Schoonhoven advocaten, brengen het hersenletsel altijd in kaart met behulp van deskundigen.

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp? Linda van Schoonhoven helpt u graag verder. Zij is telefonisch te bereiken op telefoonnummer (0578) 69 00 80.

Column Schaapskooi november 2021; Scheiding en ondernemer?

Tweewekelijks schrijven Boer & Van Schoonhoven Advocaten, PM |Ondernemend en Feijen & De Vries Notarissen een column om u nader te informeren over financiële en juridische zaken. Deze column is geschreven door mr. W.H. (Wilma) Boer, advocaat en mediator bij Boer & Van Schoonhoven advocaten in Heerde. Wilma is gespecialiseerd in het personen- en familierecht.

Bent u ondernemer en gaat u scheiden?
Dan komt er veel op u af. Naast de zorgen die u heeft over uw kinderen, woning, etc. vraagt u zich ook af wat zijn de gevolgen voor mijn bedrijf? Op basis van welke gegevens wordt de alimentatie berekend en kan ik de alimentatie wel betalen als het minder goed gaat met mijn onderneming? Hoe zorg ik ervoor dat de continuïteit van mijn onderneming door de gevolgen van de scheiding niet in gevaar komt? Juist voor u als ondernemer is het daarom van groot belang dat u zich zowel voor als tijdens de scheidingsprocedure goed laat adviseren. Zo voorkomt u onnodige tegenslagen, beperkt u de risico’s en kunnen discussies met bijvoorbeeld de Belastingdienst worden vermeden.

Getrouwd vóór 1 januari 2018 en geen huwelijkse voorwaarden?
In dit geval dient bij een scheiding de waarde van uw onderneming mee te worden genomen in de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap. Maar wat is die waarde en hoe wordt deze berekend in geval van een scheiding? Dit is onder andere afhankelijk van de vorm van uw onderneming. Heeft u een BV waarin werknemers werkzaam zijn, grote winsten worden behaald en/of sprake is van goodwill, etc. dan wordt uw onderneming op een andere manier gewaardeerd dan in het geval u een eenmanszaak drijft, waarin alleen u werkzaamheden verricht. Ook wordt meegewogen welke bedrijfseconomische plannen en vooruitzichten u heeft als ondernemer en welke waarderingsmethode gebruikelijk is in uw branche. Het maakt voor u als ondernemer nogal een verschil of bij de waardering van uw onderneming uitgegaan wordt van bijvoorbeeld de rentabiliteitswaarde of van de liquidatiewaarde. Bij een verkeerde waarderingsgrondslag kan de continuïteit van uw onderneming in gevaar komen en worden uw mogelijkheden om te ondernemen beperkt. Het is zaak dit te voorkomen.
Getrouwd na 1 januari 2018 en geen huwelijkse voorwaarden?
In deze situatie is sprake van een beperkte gemeenschap van goederen. Had u voor het huwelijk al een onderneming, dan blijft deze onderneming privé. Echter u bent op grond van de wet wel verplicht om een redelijke vergoeding aan de huwelijksgemeenschap te voldoen. Maar wat is een redelijke vergoeding en hoe wordt bij een scheiding bepaald of u zich aan deze wettelijke verplichting hebt gehouden? Dit hangt veelal af van de omstandigheden en is maatwerk.
Als de onderneming in uw privévermogen valt, is het voor u als ondernemer met een eenmanszaak, echter niet zo dat automatisch ook alle activa van de eenmanszaak tot uw privévermogen behoren. Activa van de eenmanszaak kunnen tot het gemeenschappelijk vermogen behoren als deze tijdens het huwelijk zijn aangeschaft met inkomen dat in de gemeenschap valt. Denk daarbij aan bijvoorbeeld aan de aanschaf van een auto van de zaak tijdens het huwelijk. Wordt deze met geld betaald dat behoort tot de huwelijksgemeenschap – en dus niet uit uw privévermogen als ondernemer – dan dient de waarde van de auto ook in de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap te worden meegenomen.

Getrouwd op huwelijkse voorwaarden?
Dat u op huwelijkse voorwaarden bent gehuwd, betekent niet altijd dat het bedrijf buiten beeld blijft. In veel huwelijkse voorwaarden is een zogenoemd periodiek verrekenbeding opgenomen. De echtgenoten hebben dan afgesproken dat het bedrag dat ieder jaar van het inkomen wordt gespaard (overblijft na het voldoen van de kosten van de huishouding) jaarlijks
tussen de echtgenoten wordt verdeeld. In veel gevallen wordt hieraan tijdens het huwelijk echter geen uitvoering gegeven. De wet bepaalt in dat geval dat het op het moment van scheiding aanwezige vermogen vermoed te zijn gevormd uit hetgeen verrekend had moeten worden, tenzij kort gezegd uit de eisen van redelijkheid en billijkheid anders voortvloeit. Op grond van dit bewijsvermoeden wordt er dus op voorhand vanuit gegaan dat al het aanwezige vermogen bij echtscheiding is voortgekomen uit hetgeen verrekend had moeten worden. De partij die stelt dat een deel van het vermogen niet onder het verrekenbeding uit de huwelijkse voorwaarden behoort te vallen, dient dit te bewijzen. Dit is vaak niet eenvoudig.

Meer weten?
Voor, tijdens en na een scheiding kunt u met veel vragen zitten. Wilma Boer helpt u graag verder. Zij is telefonisch te bereiken op telefoonnummer (0578) 69 00 80 en via het e-mailadres whboer@bvsadvocaten.nl.

Maand van de letselschade – column 4: Letselschade na een ski-ongeval

 

 

Velen van ons hopen deze winter weer af te reizen naar één van de Europese wintersportgebieden. Stel uraakt betrokken bij een ski-ongeval en loopt daarbij letsel op. Hoe zit het eigenlijk met de aansprakelijkheid bij een ski-ongeluk op de piste? Kunt u dan uw schade verhalen? Bij wie? En welk recht is dan toepassing nu een ski-ongeval doorgaans in het buitenland plaatsvindt?

 

Gedragsregels piste

De regels die op de skipiste gelden, zijn vastgesteld door de Fédération Internationale de Ski (FIS). De 10 gedragsregels luiden:

 1. Rekening houden met anderen, berokken een ander geen schade
 2. Beheersen van snelheid en skistijl: Iedere skiër moet te allen tijde op tijd kunnen stoppen of uitwijken. Hij moet zijn snelheid en wijze van skiën aanpassen aan zijn skivaardigheid, de conditie van de piste, de sneeuw- en weersomstandigheden, alsook aan de drukte op de piste.
 3. Keuze van het spoor; de van achteren komende skiër moet zijn skispoor zo kiezen, dat hij skiërs voor zich niet in gevaar brengt.
 4. Inhalen: Inhalen mag van boven of van beneden en van rechts of van links, mits op zodanige afstand dat de ingehaalde op geen enkele wijze in zijn bewegingen wordt belemmerd.
 5. Invoegen en weer verder skiën: Iedere skiër die zich (weer) op een piste wil begeven of na een stop verder wil skiën, moet zich ervan vergewissen dat hij dit zonder gevaar voor hemzelf of voor anderen boven of onder hem kan doen.
 6. Smalle plaatsen: Iedere skiër moet vermijden om zich zonder noodzaak op smalle of onoverzichtelijke plaatsen op de piste op te houden. Een ten val gekomen skiër dient een dergelijke plek zo snel mogelijk weer vrij te maken.
 7. Klimmen en lopen: Een skiër die klimt of te voet afdaalt, mag dit alleen aan de zijkant van de piste doen.
 8. Letten op tekens: Iedere skiër dient de markeringen en de borden in acht te nemen.
 9. Verlenen van hulp: Bij een ongeval is iedereen verplicht hulp te verlenen.
 10. Legitimatieplicht: Iedereen, getuige of betrokkene, verantwoordelijk of niet, moet bij een ongeval zijn identiteit bekendmaken.

 

Welk recht is van toepassing bij een ski-ongeval in het buitenland?

Als hoofdregel geldt dat het recht van toepassing is van het land waar het ongeval heeft plaatsgevonden. Dus als het ski-ongeval in Oostenrijk heeft plaatsgevonden, dan is het Oostenrijkse recht van toepassing. Op deze regel bestaat een uitzondering  wanneer er twee of meer Nederlanders bij het ski-ongeval zijn betrokken die in Nederland woonachtig zijn. Er is dan een nauwere band met Nederland en dan kan Nederlands recht dus van toepassing zijn.

 

Aansprakelijkheid

Voor aansprakelijkheid naar Nederlands recht moet er sprake zijn van onrechtmatig handelen. De Nederlandse rechter heeft bepaald dat de FIS-regels ook voor Nederlandse deelnemers van de skisport gelden. Een skiër of snowboarder die zich niet aan de FIS-regels houdt en een ongeval veroorzaakt, kan voor de financiële gevolgen aansprakelijk worden gesteld. Uiteraard spelen daarbij nog allerlei factoren een rol, zoals de weersomstandigheden, de conditie van de sneeuw en de piste en de ervaring van de betrokkenen.

Hebt u hierover vragen? Stellen kan altijd! Ook al is een ander recht van toepassing dan kunnen wij u helpen bij het vinden van een goede buitenlandse letselschadeadvocaat en kunnen wij u in dit proces begeleiden.

 

Spreekuur

In oktober houden wij met ingang van 6 oktober, elke woensdag van 16.30 tot 19.30 uur spreekuur voor letselschadevragen. Heeft u vragen? Maak dan een geheel vrijblijvende afspraak met ons secretariaat. Ons telefoonnummer: 0578 – 69 00 80. Mailen mag natuurlijk ook: info@bvs-advocaten.nl.

Maand van de letselschade – column 3: Het belang van een correct ingevuld schadeformulier

 

 

Elke automobilist kent het schadeformulier: het formulier dat u samen met de andere partij invult nadat u een ongeluk hebt gehad.

Nadat u samen met de veroorzaker van het ongeval het formulier hebt ingevuld, bij voorkeur direct na het ongeval, stuurt u het schadeformulier op naar uw verzekeraar of assurantietussenpersoon.

Deze stuurt op haar beurt het formulier door naar de verzekeraar van de aansprakelijke partij.

Deze verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval beoordeelt vervolgens of haar verzekerde inderdaad aansprakelijk is voor uw letselschade. Daarvoor kijkt zij voornamelijk naar het schadeformulier en dan met name naar de situatieschets op het schadeformulier. Daarnaast vraagt de verzekeraar aan haar verzekerde naar de toedracht van het ongeval.

Met enige regelmaat wenden slachtoffers van een ongeval zich tot ons omdat de verzekeraar weigert de aansprakelijkheid te erkennen. Het schadeformulier is onvolledig ingevuld waardoor de toedracht van het ongeval niet is weergegeven zoals het volgens u daadwerkelijk is gebeurd. Ook komt het regelmatig voor dat de andere partij achteraf ineens een andere verklaring geeft over hoe het ongeluk is gebeurd.

Daarom is het van het grootste belang dat het schadeformulier (en met name de situatieschets) zo gedetailleerd mogelijk wordt ingevuld en door beide partijen wordt ondertekend. Als er discussie is over de toedracht of het gaat u allemaal te snel, vul het formulier dan niet gelijk in en onderteken het ook niet!

 

Juridische waarde van het schadeformulier

Dat het invullen van het schadeformulier zo zorgvuldig dient te gebeuren heeft te maken met de juridische waarde van het schadeformulier. Een schadeformulier levert namelijk dwingend bewijs op. Dat betekent dat mocht er discussie zijn over de aansprakelijkheid en een rechter moet zich er uiteindelijk over buigen, de inhoud van het schadeformulier op voorhand als juist wordt beschouwd. Als het dus volgens u niet klopt wat er op het schadeformulier staat, dan zult u daarvan tegenbewijs moeten leveren.

 

Wij kunnen u helpen met het bewijzen van de werkelijke toedracht

Hebt u discussie met de veroorzaker van het ongeval over hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren? Wij kunnen u helpen met het bewijzen van de werkelijke toedracht. Wilt u zeker weten of u het schadeformulier wel correct invult? Laat dit dan goed controleren door uw verzekeringstussenpersoon. In geval van letselschade kunt u ons ook altijd even bellen. Zo weet u zeker dat uw weergave van de feiten op de juiste manier op papier komt.

 

Spreekuur

In oktober houden wij met ingang van 6 oktober, elke woensdag van 16.30 tot 19.30 uur spreekuur voor letselschadevragen. Heeft u vragen? Maak dan een geheel vrijblijvende afspraak met ons secretariaat. Ons telefoonnummer: 0578 – 69 00 80. Mailen mag natuurlijk ook: info@bvs-advocaten.nl.

 

Maand van de letselschade – column 2: Hoe wordt letselschade begroot?

 

Soorten schade

Als de aansprakelijkheid is erkend dan is de volgende stap om de schade van de benadeelde te gaan bepalen. De schade wordt bepaald door het letsel dat de benadeelde heeft opgelopen. Denk bijvoorbeeld aan hersenletsel, een gebroken been of ander letsel.

De schade bestaat uit materiële schade. Voorbeelden daarvan zijn:

 • Medische kosten;
 • Reiskosten;
 • Vergoeding voor huishoudelijke hulp en begeleiding;
 • Vergoeding voor het gederfde inkomen;
 • Vergoeding voor hulp bij onderhoud van het huis en de tuin;
 • Rente etc.

Naast materiële schade bestaat de schade van een benadeelde ook uit immateriële schade, ook wel smartengeld genoemd. Dit is een vergoeding voor de door de benadeelde geleden pijn, verdriet, het feit dat er allerlei medische behandelingen moeten worden ondergaan, dat de benadeelde niet meer alles kan, zijn of haar werk verliest, zijn of haar sociale leven verandert etc.

 

Begroten van de schade

Dat gebeurt door twee situaties met elkaar te vergelijken: de situatie zónder ongeval met de situatie mét ongeval. Ter verduidelijking onderstaande grafiek.

De blauwe, bovenste lijn vertegenwoordigt de situatie zónder ongeval; Dus hoe zou het leven, bijvoorbeeld de carrière, van de benadeelde zijn gelopen als het ongeval niet zou zijn gebeurd? Dit is een volledig fictieve situatie die de benadeelde aannemelijk moet maken. Keihard bewijs is niet nodig. Immers de benadeelde kan deze situatie niet meer bewijzen juist door het ongeval dat hem of haar is overkomen. De rode onderste lijn vertegenwoordigt de situatie mét ongeval, dat is de daadwerkelijke levensloop van de benadeelde.

Het verschil tussen de bovenste blauwe lijn en de onderste rode lijn, is dus de schade die de aansprakelijke partij moet vergoeden. De vraag die u zich hierbij moet stellen is: “Zou ik deze kosten/hulp/schade ook gehad hebben in de situatie zónder ongeval?” Als antwoord daarop ‘nee’ is, is het schade. Als het antwoord daarop ja is, is het geen schade.

Het begroten van schade is specialistisch werk. Doordat de situatie zonder ongeval volledig fictief is, is hierover vaak discussie met de aansprakelijke partij. Wij kunnen u daarbij helpen!

 

Spreekuur

In oktober houden wij met ingang van 6 oktober, elke woensdag van 16.30 tot 19.30 uur spreekuur voor letselschadevragen. Heeft u vragen? Maak dan een geheel vrijblijvende afspraak met ons secretariaat. Ons telefoonnummer: 0578 – 69 00 80. Mailen mag natuurlijk ook: info@bvs-advocaten.nl.

Maand van de Letselschade – column 1: Een letselschadeadvocaat duur?

 

 

Op het moment dat u te maken krijgt met letselschade en daarbij hulp nodig hebt om uw schade te verhalen zijn er talloze schaderegelingsbureaus, advocatenkantoren of uw rechtsbijstandsverzekeraar die u daarbij kunnen helpen. De meesten van u denken dat een gespecialiseerde letselschadeadvocaat veel duurder is dan een jurist of uw rechtsbijstandsverzekeraar. Maar klopt dit wel? En, wat is het voordeel van een letselschade-advocaat in plaats van een jurist of rechtsbijstandsverzekeraar?

 

Als aansprakelijkheid is erkend kost een letselschade-advocaat u in de meeste gevallen niets

Op het moment dat de aansprakelijkheid jegens u is erkend dan moet de aansprakelijke partij (meestal een verzekeraar) alle kosten die u hebt moeten maken of nog gaat maken als gevolg van het ongeval, aan u vergoeden.

Dat geldt óók voor de kosten van rechtsbijstand, dat staat zo in de wet. Zonder ongeval zou u immers ook geen rechtsbijstand nodig hebben gehad zodat deze kosten kunnen worden gezien als extra kosten als gevolg van het ongeval. Kortom, de kosten van uw letselschade-advocaat moeten dus worden dus betaald door de aansprakelijke verzekeraar.

De voorwaarde is wel dat de gemaakte buitengerechtelijke kosten redelijk moeten zijn. Het is algemeen aanvaard dat het redelijk is om een letselschade-advocaat in te schakelen. Ook de aard en de omvang van de werkzaamheden moet redelijk zijn. De letselschade-advocaat houdt dat goed in de gaten.

Een letselschade-advocaat kost u in de meeste gevallen dus helemaal niets!

Sterker nog, een goede letselschadebelangenbehartiger zal dus ook nooit een no-cure-no-pay afspraak met u maken als de verzekeraar uw schade vergoedt. Immers de kosten van uw belangenbehartiger moeten door de aansprakelijke verzekeraar worden betaald en u bent dief van uw eigen portemonnee als u daarnaast ook een percentage van uw schade aan uw belangenbehartiger moet betalen.

 

Voordelen van inschakeling van een advocaat

Maar wat is nu dan het verschil tussen een letselschadejurist en een letselschadeadvocaat? Het belangrijkste verschil is dat de letselschadeadvocaat voor u kan procederen bij de rechtbank terwijl de jurist dat doorgaans niet kan. Als u uw zaak meteen bij een letselschadeadvocaat onderbrengt dan voorkomt u dat uw zaak op een later moment alsnog door een advocaat moet worden overgenomen. Veel schaderegelingsbureaus hebben namelijk vaak juristen en geen advocaten in dienst en kunnen dus niet voor u procederen.

Procederen kan bijvoorbeeld nodig zijn omdat de verzekeraar de aansprakelijkheid niet erkent zodat u achterblijft met al uw kosten. Maar ook als de aansprakelijke verzekeraar slechts een deel van uw schade wilt vergoeden en de lopende onderhandelingen vastlopen, waardoor de enige oplossing de stap naar de rechter is. De spreekwoordelijke ‘vuist op de tafel’ van een advocaat betekent meer dan die van een jurist.

 

Altijd up-to-date kennis en kwaliteit

De advocaten van Boer & van Schoonhoven advocaten zijn volledig gespecialiseerd in letselschade.  Wij hebben een gespecialiseerde letselschadeopleiding gevolgd of worden daartoe opgeleid. Wij zijn verplicht jaarlijks bijscholing te volgen op het gebied van letselschade. Linda van Schoonhoven is al 20 jaar letselschade-advocaat en lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA).

Ook zijn wij lid van de Nederlandse Orde van Advocaten waardoor wij ons aan de geldende beroepsregels moeten houden. Dit betekent dat voor ons advocaten het onafhankelijk, deskundig en volstrekt partijdig bijstaan van een cliënt altijd voorop staat!

 

Spreekuur

Oktober is door Boer & Van Schoonhoven advocaten uitgeroepen tot ‘Maand van de Letselschade’. Dan houden wij elke woensdag van 16.30 tot 19.30 uur spreekuur voor letselschadevragen. Heeft u vragen? Maak dan een geheel vrijblijvende afspraak via ons secretariaat. In verband met de coronacrisis hebben wij gepaste voorzorgsmaatregelen genomen om u veilig bij ons op kantoor te kunnen ontvangen. Uiteraard is het ook mogelijk om u via beeldbellen te woord te staan. Ons telefoonnummer: 0578 – 690080. Mailen mag natuurlijk ook: info@bvs-advocaten.nl.