Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten

OKTOBER; MAAND VAN DE LETSELSCHADE:

Oktober is door Boer & Van Schoonhoven advocaten dit jaar wederom uitgeroepen
tot ‘Maand van de Letselschade’. Als één van de weinige kantoren op de Noord Veluwe
is Boer & Van Schoonhoven advocaten gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht
en letselschade. In oktober besteden we hier extra aandacht aan en schrijven we
wekelijks over uiteenlopende letselschade-onderwerpen. Maar u heeft vast ook
vragen over aansprakelijkheid en letselschade. Daarom houden we met ingang van
woensdag 7 oktober, elke woensdag in oktober een geheel vrijblijvend spreekuur.
Tussen 16.30 en 19.30 uur bent u van harte welkom met al uw vragen over
aansprakelijkheid en letselschade.

Stel…
U bent werknemer, huisvrouw, zzp’er of directeur van een onderneming. Of u heeft
net uw opleiding afgerond en staat aan het begin van uw carrière óf u zit net tussen
twee banen in. En u overkomt een verkeers- of een arbeidsongeval. Of u valt van
een paard óf wordt op het sportveld moedwillig onderuit gehaald waardoor u letsel
hebt. Door dat letsel heeft u ernstige klachten waardoor u niet goed óf misschien wel
helemaal niet (meer) kunt functioneren. De gevolgen zijn dan vaak niet te overzien.

Gevolgen
Er valt al snel inkomen weg en er komen extra kosten op u af. U bent afhankelijk
van hulp van anderen voor vaak eenvoudige taken in het huishouden, de tuin en
activiteiten in en rond het gezin. Vaak brengt dit (financiële) zorgen met zich mee
en vragen zoals:
• Herstel ik wel weer volledig?
• Kan ik wel weer aan het werk en wanneer?
• Komt mijn baan in gevaar?
• Kan ik mijn eigen werk nog wel doen en zo nee, welk werk dan wel?
• Wie helpt mij daarbij? En hoe zit dat financieel?
• Welke schade kan ik vorderen?
• Hoe zit dat dan voor de toekomst?
• Denkt de aansprakelijke verzekeraar wel aan mijn belangen?
• Mag ik een eigen belangenbehartiger inschakelen die mij helpt en wat kost dat?
• Doet mijn rechtsbijstandsverzekeraar wel genoeg voor mij?
• Halen ze wel alles uit de kast?
• Hoe lang duurt zo’n letselschadezaak. Is dat wel iets voor mij?

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Bij Boer & Van Schoonhoven advocaten werken gespecialiseerde letselschade
advocaten die u helpen bij het verhalen van uw schade. Wij onderhandelen namens
u met de aansprakelijke verzekeraar. Wij inventariseren uw schade en vragen om
voorschotten op uw schade. Dat kost u vaak niets. Als de aansprakelijkheid is
erkend, moet de aansprakelijke verzekeraar onze kosten betalen.
Omdat wij advocaten zijn kunnen en mogen we meer dan een letselschaderegelaar,
een jurist of een belangenbehartiger van uw rechtsbijstandsverzekeraar. Wij
kunnen uw geschil met een verzekeraar bijvoorbeeld voor de rechter brengen als
de onderhandelingen met de aansprakelijke partij zijn vastgelopen. Of een deel
van het geschil over bijvoorbeeld de hoogte van het percentage eigen schuld. Dat
heet een deelgeschilprocedure waarbij de aansprakelijke partij uw advocaatkosten
moet voldoen. We kunnen de kosten van een procedure voor u dus vaak beperkt
houden. Kortom, met Boer & Van Schoonhoven advocaten staat u sterker.

Spreekuur
In oktober houden wij met ingang van 7 oktober, elke woensdag van 16.30 tot 19.30 uur spreekuur voor letselschadevragen. Heeft u vragen? Maak dan een geheel vrijblijvende afspraak met ons secretariaat. Ons telefoonnummer: 0578 – 69 00 80. Mailen mag natuurlijk ook: info@bvs-advocaten.nl.

Graag zien wij u op ons spreekuur!

Column Schaapskooi 9 september 2020; Verdeling pensioen na scheiding?

Tweewekelijks schrijven Boer & Van Schoonhoven advocaten, Feijen & De Vries Notarissen, PM Belastingadviseurs en Veldhuis Advies een column waarin zij ingaan op specifieke financiële en juridische zaken. Deze column is geschreven door mr. W.H. (Wilma) Boer, advocaat bij Boer & Van Schoonhoven advocaten in Heerde. Wilma is gespecialiseerd in personen- en familierecht en strafrecht.

 

Hoe wordt het pensioen na scheiding verdeeld?

Als u gescheiden bent, behoudt u in principe het recht op (een deel van) het ouderdomspensioen van uw ex-partner. Volgens de huidige wetgeving kleven daar nog wel wat haken en ogen aan. Gelukkig zijn er manieren om ervoor te zorgen dat u tijdig en op een moment dat het u uitkomt, hierop aanspraak kunt maken.

Als u en uw ex-partner allebei hebben gewerkt, dan heeft u beiden ouderdomspensioen opgebouwd. Na de scheiding moeten jullie over en weer een deel van het eigen pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, aan de ander afstaan. Anno 2020 is het in Nederland zo geregeld dat u aanspraak kunt maken op uw deel zodra uw ex-partner met pensioen gaat. Indien hij/zij het pensioen eerder of later laat uitkeren, heeft dat dus ook gevolgen voor het moment waarop u aanspraak kunt maken op ‘uw deel’.

 

Verevening
De wijze waarop het pensioen nu standaard verdeeld wordt, heet verevening. Het heeft tot gevolg dat u in zeker opzicht afhankelijk blijft van uw ex-partner. Het pensioen gaat namelijk uitkeren op het moment dat uw ex-partner met pensioen gaat. En daar komt bij dat de scheiding bij de pensioenuitvoerder tijdig moet worden doorgeven. Gebeurt dat niet, dan keert de uitvoerder alles, dus ook uw deel, uit aan uw ex-partner. En moet u dus met hem of haar in gesprek om te zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft.

 

Conversie
Straks, in 2022, wordt het deel ouderdomspensioen voor de ex-partner direct na scheiding door de pensioenuitvoerder afgesplitst. U wordt daardoor minder afhankelijk van uw ex-partner en het moment waarop die met pensioen gaat. Het wordt dan uw eigen pensioendeel dat de pensioenuitvoerder van uw ex-partner uitkeert zodra u zelf met pensioen gaat (en vice versa). Dit wordt conversie genoemd. In plaats van ‘verevening’ wordt ‘conversie’ de standaard. U of uw ex-partner hoeft daarvoor niets te doen. Tenzij u het anders wilt, natuurlijk. Maar dat moet u dan samen afspreken en vastleggen.

Conversie heeft ook een nadeel. Omdat het pensioen wordt afgesplitst, kan de opbouwer (uw ex-partner) daar geen aanspraak op maken wanneer u overlijdt. Dit geldt uiteraard ook in de omgekeerde situatie wanneer u zelf de opbouwer bent en dus (ook) pensioen voor uw ex-partner heeft opgebouwd. Wanneer die overlijdt, is het afgesplitste deel pensioen verdwenen.

 

Wat betekent dit voor u?
Tot 2022 is verevening de standaard. Dat betekent onder meer dat wanneer u een aantal jaren ouder bent dan uw ex-partner, u pas een volledig pensioen krijgt zodra uw ex-partner met pensioen gaat. U heeft dan een pensioengat. Dat hoeft geen ramp te zijn, als u daar tijdig op anticipeert. Bijvoorbeeld door (fiscaal vriendelijk) te sparen. Ook kunt u nu al kiezen voor conversie.

 

Vragen?

Heeft u vragen over het bovenstaande of wilt u hulp bij het maken van een keuze die het beste bij u past? Bel of mail mij gerust. Ik ben telefonisch te bereiken op telefoonnummer (0578) 69 00 80 en via het e-mailadres whboer@bvs-advocaten.nl.

Wilma Boer

Column Schaapskooi 2 juni 2020; Werkgeversaansprakelijkheid bij een arbeidsongeval

Tweewekelijks schrijven Boer & Van Schoonhoven advocaten, Feijen & De Vries Notarissen, PM Belastingadviseurs en Veldhuis Advies een column waarin zij ingaan op specifieke financiële en juridische zaken. Deze column is geschreven door mr. J.L. (Linda) van Schoonhoven, advocaat bij Boer & Van Schoonhoven advocaten in Heerde. Linda is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en letselschaderecht, en LSA- en ASP-advocaat.

 

Letselschade door een arbeidsongeval, hoe zit het met de werkgeversaansprakelijkheid?

 

Arbeidsongeval

“Een ongeluk zit een klein hoekje”……”Waar mensen werken worden fouten gemaakt”, zijn veel gehoorde uitspraken, welke ook met enige regelmaat van toepassing zijn op de werkvloer. Hoe vaak hoor of lees je niet dat een werknemer een arbeidsongeval is overkomen, bijvoorbeeld is gevallen van grote hoogte, of bekneld is geraakt tijdens het werken met een vorkheftruck, tijdens het laden en lossen van vracht of letsel heeft opgelopen door het werken met een machine? Het letsel is vaak ernstig en soms zelfs met dodelijke afloop.

 

Werkgeversaansprakelijkheid; een verregaande zorgplicht

Een werkgever is op grond van de wet (artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek) verplicht er voor te zorgen dat een werknemer op een veilige wijze zijn werkzaamheden kan verrichten. Dus hij moet zorgen voor goed en veilig werkmateriaal, denk aan beschermingsmiddelen zoals een helm en schoeisel met stalen neuzen, handschoenen, valbeveiliging, ladders en steigers die aan de normen voldoen, etc.

Ook moet hij instructie geven over een veilige werkwijze en erop toezien dat de instructies ook worden opgevolgd. De werkgever heeft dus een verregaande zorgplicht tegenover zijn werknemers.

De zorgplicht is vaak afhankelijk van de feitelijke situatie ter plaatse en als de werknemer bewust roekeloos is geweest of zelfs met opzet het ongeval heeft veroorzaakt dan kan dat de werkgever natuurlijk niet aangerekend worden.

 

Schade tijdens het werk

Als werknemer moet u bewijzen dat u letsel hebt opgelopen tijdens het werk. Aan die bewijslast wordt bij een arbeidsongeval al vrij snel voldaan. Ook een arbeidsongeval tijdens een bedrijfsuitje kan hieronder vallen.

Het is vervolgens aan uw werkgever te bewijzen dat hij in uw specifieke geval aan zijn zorgplicht heeft voldaan.

Voldoet de werkgever niet aan de zorgplicht of onvoldoende dan heeft dat consequenties. In dat geval is uw werkgever, in de praktijk is dat dan vaak diens aansprakelijkheidsverzekeraar, gehouden de schade die u lijdt als gevolg van een arbeidsongeval te vergoeden.

 

Speciaal voor de zzp’er

Als zzp’er bent u vaak afhankelijk van de veiligheidsmaatregelen die uw opdrachtgever heeft getroffen. U komt bijvoorbeeld op een werk(plek) en moet direct aan de slag op een steiger die uw opdrachtgever heeft laten plaatsen. Hoe zit dat dan als u vervolgens te maken krijgt met een arbeidsongeval en letselschade?

De Hoge Raad heeft in het Davelaar/Allspan arrest van 23 maart 2012 geoordeeld dat ook zzp’ers hun letselschade vergoed kunnen krijgen bij een bedrijfsongeval. Zij worden dan gelijk gesteld met de werknemers van de opdrachtgever.

 

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp? Bel mij gerust vrijblijvend op telefoonnummer (0578) 69 00 80. Mailen mag natuurlijk ook: jlvanschoonhoven@bvs-advocaten.nl.

Linda van Schoonhoven

 

 

 

Column Schaapskooi 7 april 2020; Coronavirus en familierechtelijke kwesties

Tweewekelijks schrijven Boer & Van Schoonhoven advocaten, Feijen & De Vries Notarissen, PM Belastingadviseurs en Veldhuis Advies een column waarin zij ingaan op specifieke financiële en juridische zaken. Deze column is geschreven door mr. W.H. (Wilma) Boer, advocaat bij Boer & Van Schoonhoven advocaten in Heerde. Wilma is gespecialiseerd in personen- en familierecht en strafrecht.

Coronavirus en familierechtelijke kwesties
We worden allemaal geraakt door de coronacrisis. Er ontstaan vragen en problemen waar we nog niet eerder mee te maken hebben gehad, en waarvoor antwoorden en oplossingen niet zomaar gevonden zijn. Voorop staat natuurlijk uw gezondheid en de moeilijkheden in de gezondheidszorg. Toch zijn er ook op andere vlakken veel vragen. Zo ook op het gebied van het personen- en familierecht. Is het nog mogelijk om te scheiden? Er loopt al een procedure, maar hoe gaat het met mijn scheiding nu ook de rechtbanken gesloten zijn? In deze column ga ik op deze vragen in en leg ik u uit hoe daar op dit moment mee wordt omgegaan.

Sluiting
In verband met de uitbraak van het coronavirus zijn rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges sinds 17 maart gesloten.

Urgente zaken
Urgente zaken gaan wel door. Dit zijn zaken waar een rechterlijke beslissing niet achterwege kan blijven. Bijvoorbeeld omdat het raakt aan de rechten van verdachten of rechtzoekenden. U kunt dan denken aan ondertoezichtstellingen en/of uithuisplaatsingen van minderjarige kinderen of zaken die gaan over de hechtenis van verdachten in strafzaken. In deze zaken worden de betrokkenen óf telefonisch gehoord óf worden de betrokken partijen gevraagd schriftelijk hun standpunt kenbaar te maken.

Lopende procedures
Zittingen in bijvoorbeeld reeds lopende scheidings-, omgangs- en alimentatiezaken gaan niet door. Geplande zittingen zijn afgezegd en te zijner tijd zal een nieuwe datum worden bepaald. Schriftelijke procedures waaronder het indienen van een verzoekschrift, verweerschrift of overige stukken, gaan wel door en worden door de rechtbank verwerkt. Hierbij gelden dezelfde wettelijke termijnen als voor de uitbraak van het coronavirus.

Zonder zitting
Als het dossier compleet is, plant de rechtbank geen zitting meer maar vraagt zij aan de betrokkenen of de zaak ook zonder een zitting kan worden afgedaan. Als de betrokken partijen daarmee instemmen, zal de rechtbank over de verzoeken beslissen en wordt een beschikking afgegeven. Het is dus nog steeds mogelijk dat de (scheidings)procedure doorgang vindt, al dan niet met enige vertraging.

Nieuwe scheidingsprocedures
Nieuwe verzoeken worden door de rechtbanken nog steeds in behandeling genomen. Na het indienen van een verzoekschrift in een scheidingsprocedure en uitreiking van het verzoekschrift door de deurwaarder aan de andere partij, krijgt deze laatste 6 weken de tijd om een verweerschrift in te dienen. Deze termijn kan eenmalig, zonder opgaaf van redenen worden verlengd met 4 weken.

Als bij het verweerschrift een of meerdere zelfstandige verzoeken worden gedaan, krijgt diegene die de procedure is gestart de mogelijkheid om schriftelijk te reageren. Als de betrokkenen het niet (over alles) eens zijn, wordt een zitting gepland. Voordat uw zaak daadwerkelijk voor een rechter komt, zijn er dus vaak al maanden verstreken.

Conclusie
Ondanks de huidige situatie kan het gelet op de tijd die met een procedure gemoeid gaat, toch raadzaam zijn om stappen te ondernemen als het gaat om een scheiding of andere familierechtelijke kwesties. Dat is zeker het geval wanneer u door een ander in een procedure wordt betrokken. Zoals gezegd de wettelijke termijnen blijven gelden. Ook nu de rechtbanken gesloten zijn.

Vragen?
Heeft u vragen over het bovenstaande of zit u met andere vragen op het gebied van personen- en familierecht? Bel of mail mij gerust. Ik ben telefonisch te bereiken op telefoonnummer (0578) 69 00 80 en via het e-mailadres whboer@bvs-advocaten.nl.

 

 

Werkwijze Boer & Van Schoonhoven advocaten in verband met het Coronavirus

Vanwege het Coronavirus hebben wij als Boer & Van Schoonhoven advocaten de onderstaande maatregelen genomen. Niet alleen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, maar ook om de risico’s voor onze medewerkers en u als cliënten en relaties en uw omgeving te beperken.

Maatregelen

 • wij houden ons uiteraard aan de richtlijnen van de RIVM en de overheid;
 • wij hebben passende hygiënemaatregelen op ons kantoor genomen;
 • onze medewerkers werken zowel vanuit huis als vanuit ons kantoor;
 • fysieke besprekingen kunnen bij ons op kantoor plaatsvinden, mits de 1,5 meter regel in acht kan worden genomen. Wij beschikken over een preventiescherm in onze spreekkamer;
 • besprekingen kunnen ook digitaal via Teams of Skype voor business;
 • wij blijven telefonisch en per e-mail goed bereikbaar voor u.

Zittingen

De rechtbanken, hoven en bijzondere colleges werken door, zoveel mogelijk op afstand en met digitale middelen. Sinds 11 mei zijn rechtszaken met procespartijen in de zittingszaal beperkt weer mogelijk, als de fysieke aanwezigheid van partijen noodzakelijk is.

Vanaf 17 augustus 2020 is bij alle gerechten publiek weer welkom bij zittingen in de gerechtsgebouwen in het arrondissement Gelderland. Ook bij zittingen van de rechtbank Gelderland en het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zijn belangstellenden welkom. Procespartijen krijgen uiteraard voorrang bij de beperkte ruimte in de zittingszaal, gevolgd door de pers. De ruimte die dan nog beschikbaar is, is bestemd voor publiek. Groepsbezoeken zijn helaas nog niet mogelijk.

Wij zullen u tijdig informeren op welke wijze een zitting doorgang zal vinden.

Met deze maatregelen kunnen wij in uw zaak blijven werken zoals u dat van ons gewend bent. Hebt u vragen dan kunt u ons gewoon telefonisch of per e-mail bereiken.

Met vriendelijke groet,

Wilma Boer & Linda van Schoonhoven

Column Schaapskooi 28 januari 2020; De schuldloze derde regeling

Tweewekelijks schrijven Boer & Van Schoonhoven advocaten, Feijen & De Vries Notarissen, PM Belastingadviseurs en Veldhuis Advies een column waarin zij ingaan op specifieke financiële en juridische zaken. Deze column is geschreven door mw. mr. (Lotte) C.C.A. Middelhuis, juridisch medewerker bij Boer & Van Schoonhoven advocaten in Heerde.

De Schuldloze Derde Regeling

Letsel door een ongeval met meerdere auto’s maar de aansprakelijkheid is onduidelijk.
Het kan zomaar voorkomen: u bent slachtoffer van een verkeersongeluk waarbij behalve uzelf, minstens twee andere partijen zijn betrokken. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan een kettingbotsing of aan een botsing met twee auto’s en een fietser. U hebt letsel opgelopen naar aanleiding van het verkeersongeluk en spreekt automobilist A aan voor deze schade. De verzekeraar van automobilist A geeft echter aan dat zijn verzekerde niet aansprakelijk is omdat een andere automobilist volgens de verzekeraar aansprakelijk kan worden gehouden. Daarop spreekt u automobilist B aan voor uw schade. Ook hier krijgt u van de verzekeraar hetzelfde te horen: automobilist B is niet aansprakelijk omdat volgens de verzekeraar een andere automobilist aansprakelijk kan worden gehouden. Kortom, geen van de betrokken partijen wil de aansprakelijkheid erkennen.

Hoe krijgt u uw schade nu vergoed?
Als het aannemelijk is dat u geen schuld treft aan het ontstaan van het ongeval kunt u een beroep doen op de schuldloze derde regeling. De schuldloze derde regeling zorgt ervoor dat zolang er geen duidelijkheid is over de aansprakelijkheid, de schuldloze derde niet zonder vergoeding van de schade achterblijft. Het doel hiervan is dat een schuldloze derde niet de dupe is van het feit dat verzekeraars onderling een discussie hebben over de aansprakelijkheid. U kunt dus via de schuldloze derde regeling toch uw schade vergoed krijgen, zonder dat de aansprakelijkheid is erkend.

Hoe werkt de schuldloze derde regeling?
U kunt als schuldloze derde zelf een van de betrokken partijen aanwijzen die de schade aan u moet vergoeden. De aangewezen partij kan dan later, de aan u uitgekeerde schade verhalen op de aansprakelijke partij. De aangesproken partij schiet uw schade dan als het ware ‘voor’. Het Verbond van Verzekeraars heeft in Bedrijfsregeling 7 geregeld dat de eerste partij die door de schuldloze derde wordt aangesproken, de schade moet vergoeden. Deze verzekeraar wordt ook wel de ‘regelend verzekeraar’ genoemd.

Bent u bij een verkeersongeval betrokken maar was u zelf geen bestuurder, maar inzittende, dan kunt u de WA-verzekeraar van het voertuig waarin u zich bevond aanspreken voor vergoeding van uw schade.

Is daarmee de kous af?
Voor u als schuldloze derde is daarmee de kous af. De regelend verzekeraar zal nadat duidelijkheid is verschaft over de aansprakelijkheid, het aan u uitgekeerde bedrag verhalen op de verzekeraar van de aansprakelijke partij.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Bel mij gerust op telefoonnummer (0578) 69 00 80. Mailen mag natuurlijk ook: ccamiddelhuis@bvs-advocaten.nl.

Lotte Middelhuis

www.bvs-advocaten.nl

 

Column Schaapskooi 17 december 2019; Duur van de partneralimentatie

Tweewekelijks schrijven Boer & Van Schoonhoven advocaten, Feijen & De Vries Notarissen, PM Belastingadviseurs en Veldhuis Advies een column waarin zij ingaan op specifieke financiële en juridische zaken. Deze column is geschreven door mr. W.H. (Wilma) Boer, advocaat bij Boer & Van Schoonhoven advocaten in Heerde. Wilma is gespecialiseerd in personen- en familierecht en strafrecht.

Duur van de partneralimentatie

Herziening partneralimentatie per 01/01/2020
Een ex-partner had vóór 1994 in beginsel recht op levenslange partneralimentatie. Volgens de huidige regeling, bedraagt de duur van de partneralimentatie in beginsel maximaal 12 jaar. Per 01/01/2020 treedt de Wet Herziening partneralimentatie in werking en wordt de duur van de partneralimentatie verder verkort.

Hoofdregel maximaal 5 jaar partneralimentatie
De hoofdregel wordt dan dat de duur van de partneralimentatie gelijk zal zijn aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar.

Bent u 14 jaar getrouwd, gaat u scheiden en is het ontvangen c.q. het betalen van partneralimentatie aan de orde? Dan heeft u op dit moment nog recht op maximaal 12 jaar partneralimentatie c.q. dient u maximaal 12 jaar partneralimentatie te betalen. Wordt de scheiding aangevraagd na 01/01/2020 dan zal maximaal 5 jaar aanspraak kunnen worden gemaakt op partneralimentatie c.q. dient maximaal 5 jaar partneralimentatie te worden voldaan.

Uitzonderingen
Op deze hoofdregel van maximaal 5 jaar zijn drie uitzonderingen, te weten:

 1. bij huwelijken langer dan 15 jaar en diegene die de partneralimentatie ontvangt is ten hoogste 10 jaar jonger dan de AOW-leeftijd;
 2. bij huwelijken langer dan 15 jaar en diegene die de partneralimentatie ontvangt is op of vóór 01/01/1970 geboren en zijn/haar leeftijd is meer dan 10 jaar lager dan de AOW-leeftijd;
 3. als er uit het huwelijk kinderen zijn geboren, die jonger zijn dan 12 jaar.

Uitzondering 1
In dit geval geldt een duur voor de partneralimentatie tot het moment waarop diegene die de partneralimentatie ontvangt, de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Ik verduidelijk dit met een voorbeeld: u bent 17 jaar gehuwd, heeft recht op partneralimentatie en u heeft over 8 jaar recht op AOW. In dit geval eindigt de partneralimentatie niet na 5 jaar, maar na 8 jaar, het moment dat u AOW gaat ontvangen.

Uitzondering 2
In dit geval geldt een duur voor de partneralimentatie van maximaal 10 jaar. Ook hier een voorbeeld: u bent meer dan 15 jaar gehuwd, heeft recht op partneralimentatie en u bent geboren op 12/12/1969. In dit geval eindigt de partneralimentatie na 10 jaar.

Uitzondering 3
De duur van de partneralimentatie loopt in dit geval tot het jongste kind 12 jaar is geworden. Gaat u scheiden en is het jongste kind van u en uw ex-partner op het moment van scheiding 3 jaar dan zal de duur van de partneralimentatie 9 jaar bedragen.

Heeft u een vraag?
Wilt u weten hoelang u partneralimentatie krijgt of moet betalen, of wilt u de alimentatie opnieuw laten berekenen omdat uw omstandigheden zijn gewijzigd? Bel of mail mij gerust. Ik ben telefonisch te bereiken op telefoonnummer (0578) 690080 en via het e-mailadres whboer@bvs-advocaten.nl.

Column Schaapskooi 22 oktober 2019: letselschadevergoeding vrijgesteld van de vermogenstoets

Tweewekelijks schrijven Boer & Van Schoonhoven advocaten, Feijen & De Vries Notarissen, PM Belastingadviseurs en Veldhuis Advies een column waarin zij ingaan op specifieke financiële en juridische zaken. Deze column is geschreven door mr. J.L. van Schoonhoven, advocaat bij Boer & Van Schoonhoven advocaten in Heerde. Linda is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en letselschaderecht, en LSA- en ASP-advocaat.

Goed nieuws voor letselschadeslachtoffers! Letselschadevergoeding wordt per 1 januari 2020 vrijgesteld van de vermogenstoets van de Wlz en Wmo!
In mijn column van 16 oktober 2018 in deze krant schreef ik al dat Minister De Jonge (VWS) in zijn brief van 13 juli 2018 had aangekondigd dat de letselschadevergoeding die letselschadeslachtoffers ontvangen, wordt uitgezonderd van de vermogenstoets van de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Oftewel deze schadevergoeding telt niet meer mee voor de vaststelling van de hoogte van de eigen bijdrage, wat tot op heden wel het geval is voor letselschade-uitkeringen gedaan ná 10 oktober 2010.

De minister De Jonge heeft nu in zijn brief van 25 juni 2019 aangekondigd dat per 1 januari 2020 de letselschadevergoeding wordt uitgezonderd van de vermogenstoets in het kader van Wlz en Wmo.

Een letselschadevergoeding is vermogen.
Als een letselschadezaak wordt geregeld, dan ontvangen letselschadeslachtoffers vaak een groot bedrag ineens. Deze schadevergoeding wordt dan aangemerkt als vermogen in box 3. Het letselschadeslachtoffer moet daarover vermogensbelasting betalen, maar het heeft ook invloed op bijvoorbeeld de vermogenstoets voor de huurtoeslag, de zorgtoeslag, het kindgebonden budget en de eigen bijdrage die wordt opgelegd in het kader van Wlz en Wmo.

De vermogensvrijstelling geldt alleen voor de eigen bijdrage vanuit de Wlz en Wmo
Als een letselschadeslachtoffer vanwege zijn letsel hulp nodig heeft bij zijn dagelijkse verzorging,  (activiteiten)begeleiding krijgt of bijvoorbeeld hulp in het huishouden nodig heeft, dan wordt deze zorg vaak ontvangen vanuit de Wlz of Wmo. Daarvoor moet het letselschadeslachtoffer dan een eigen bijdrage voor betalen. Deze eigen bijdrage wordt vaak vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Deze eigen bijdrage ging dan vaak fors omhoog als de letselschadezaak werd afgewikkeld en het letselschadeslachtoffer een groot bedrag ineens ontving. Soms wel van € 17,40 per 4 weken naar ruim € 600,00 per 4 weken. Dat werd als onrechtvaardig ervaren.

Per 1 januari 2020 wordt de letselschadevergoeding niet meer meegeteld bij het vaststellen van de eigen bijdrage door het CAK. Het letselschadeslachtoffer kan dit dan aangeven door een formulier in te vullen dat te vinden is op www.cak.nl. Dit formulier moet dan samen met de vaststellingsovereenkomst of een uitspraak van de rechter en een bankafschrift waaruit blijkt dat de letselschade-uitkering is gestort en door wie, worden gestuurd naar het CAK.

Vermogenstoets voor andere toeslagen
Vanuit de letselschadebranche is er ook een beroep gedaan op de politiek om de letselschadevergoeding uit te zonderen voor de overige vermogenstoetsen (huurtoeslag/zorgtoeslag/etc.)  door deze niet meer aan te merken als vermogen of juist als bijzonder vermogen. De politiek is daartoe helaas nog niet bereid. Maar wie weet wat de toekomst ons nog brengt…..

Heeft u vragen over dit onderwerp? Bel mij gerust op telefoonnummer (0578) 69 00 80. Mailen mag natuurlijk ook: jlvanschoonhoven@bvs-advocaten.nl.

Linda van Schoonhoven

 

 

 

 

 

Column Schaapskooi 16 april 2019: voorlopige voorzieningen

Tweewekelijks schrijven Boer & Van Schoonhoven advocaten, Feijen & De Vries Notarissen, PM Belastingadviseurs en Veldhuis Advies een column waarin zij ingaan op specifieke financiële en juridische zaken. Deze column is geschreven door mr. W.H. (Wilma) Boer, advocaat bij Boer & Van Schoonhoven advocaten in Heerde. Wilma is gespecialiseerd in personen- en familierecht en strafrecht.

Voorlopige voorzieningen tijdens de scheidingsprocedure
Het komt voor dat als u in een scheidingssituatie zit er zo spoedig mogelijk een aantal zaken geregeld moeten worden en er niet kan worden afgewacht totdat de scheiding definitief is. In een dergelijk geval kunnen er voorlopige voorzieningen worden gevraagd aan de rechter. Dit kan alleen als sprake is van een scheiding na een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Samenwonenden kunnen hier geen gebruik van maken. Als samenwonenden in een spoedeisend geval een beslissing van een rechter nodig hebben, zullen ze een kortgedingprocedure moeten starten.

Een verzoek aan de rechtbank om voorlopige voorzieningen te treffen moet door een advocaat bij een afzonderlijk verzoekschrift worden ingediend.

Welke voorlopige voorzieningen kunnen worden gevraagd?
Uiteraard kan het nodig zijn dat er snel duidelijkheid komt over zaken die betrekking hebben op minderjarige kinderen. Zo kan de rechter voor de duur van de scheidingsprocedure  worden gevraagd te bepalen:

 1. aan wie de zorg voor de minderjarige kinderen wordt toevertrouwd;
 2. het bedrag dat aan kinderalimentatie moet worden voldaan;
 3. wanneer de minderjarige kinderen bij welke ouder zijn (verdeling van de zorg- en opvoedingstaken/omgangsregeling).

Verder kan gevraagd worden om voor de duur van de scheidingsprocedure de hoogte van de partneralimentatie vast te stellen en ook welke echtgenoot met uitsluiting van de andere echtgenoot de echtelijke woning mag gebruiken. Bij dit laatste zal de rechter een belangenafweging maken, waarbij de zorg voor de kinderen, etc. zal worden meegewogen. Kent de rechter het gebruik van de echtelijke woning aan de ene echtgenoot toe, dan wordt de andere echtgenoot bevolen de woning (vaak op zeer korte termijn) te verlaten. De rechter kan ook gevraagd worden om afgifte van bepaalde goederen te bevelen. Het gaat dan om goederen voor dagelijks gebruik van de echtgenoten en/of de kinderen. U moet dan denken aan kleding, toiletspullen, etc.

Wanneer is er duidelijkheid?
Nadat het verzoek om voorlopige voorzieningen door uw advocaat is ingediend, zal binnen 3 weken een zitting op de rechtbank worden gehouden. Uw advocaat zal u tijdens de zitting bijstaan en uw standpunt zo goed mogelijk overbrengen op de rechter. De rechter doet daarna zo spoedig mogelijk, veelal binnen 2 weken, uitspraak. De voorlopige voorzieningen gelden vanaf de dag van de uitspraak, tenzij de rechter een andere datum in de uitspraak heeft bepaald.

Heeft u een vraag?
Wilt u meer weten over een scheidingsprocedure en/of voorlopige voorzieningen? Bel of mail mij gerust. Ik ben bereikbaar op telefoonnummer (0578) 690080 en via het e-mailadres whboer@bvs-advocaten.nl.

Wilma Boer

 

Column Schaapskooi 18 december 2018: Affectieschade

Tweewekelijks schrijven Boer & Van Schoonhoven advocaten, Feijen & De Vries Notarissen, PM Belastingadviseurs en Veldhuis Advies een column waarin zij ingaan op specifieke financiële en juridische zaken. Deze column is geschreven door mr. J.L. (Linda) van Schoonhoven, advocaat bij Boer & Van Schoonhoven advocaten in Heerde. Linda is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en letselschaderecht, en LSA- en ASP-advocaat.

Op 10 april 2018 heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat de vergoeding van affectieschade regelt. Ook naasten en nabestaanden van slachtoffers van een verkeers- of bedrijfsongeluk, medische fout of geweldsmisdrijf hebben daardoor recht op een smartengeldvergoeding.

Wat is affectieschade?
Affectieschade is een vorm van smartengeldvergoeding voor naasten en nabestaanden als hun dierbare door de fout van een ander ernstig en blijvend letsel heeft opgelopen of is overleden. Dit betekent dat bijvoorbeeld de ouders van een kind dat door een verkeersongeval ernstig en blijvend letsel oploopt, en de partner wiens man of vrouw door een arbeidsongeval is komen te overlijden, recht hebben op een smartengeldvergoeding.

Uiteraard kan geen enkele vergoeding het leed en verdriet wegnemen dat naasten en nabestaanden hebben. De smartengeldvergoeding is daarom vooral een vorm van erkenning. Ook hun leven is immers drastisch veranderd en ook op hen heeft het letsel of het overlijden van hun dierbare grote impact. Uit onderzoek van de Vrij Universiteit Amsterdam is gebleken dat dierbaren van slachtoffers behoefte hebben aan erkenning en aandacht voor de emotionele gevolgen van een ongeval.

Vanaf wanneer bestaat er recht op vergoeding van affectieschade?
Vanaf 1 januari 2019 hebben naasten en nabestaanden van slachtoffers van verkeersongevallen, arbeidsongevallen, medische fouten oftewel fouten van anderen, recht op een vergoeding van affectieschade. Het recht geldt alleen voor de partner van het slachtoffer, diens (stief)kinderen en (stief)ouders. Ook degenen die in gezinsverband duurzaam de zorg hebben voor het slachtoffer, hebben recht op vergoeding van affectieschade.

De hoogte van de vergoeding ligt tussen de € 12.500 en € 20.000 afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van de naasten en nabestaanden. De aansprakelijke partij, vaak een verzekeraar, zal het bedrag moeten betalen.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Bel mij gerust op telefoonnummer (0578) 69 00 80. Mailen mag natuurlijk ook: jlvanschoonhoven@bvs-advocaten.nl.

Linda van Schoonhoven

www.bvs-advocaten.nl