Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Arbeidsrecht

Ontslag, arbeidscontracten

Bij arbeidsrecht wordt vaak gedacht aan regels voor het verlenen van ontslagvergunningen, het ontbinden van arbeidscontracten en ontslag op staande voet. Arbeidsrecht is echter meer en omvat ook regelgeving omtrent ziekte en arbeidsongeschiktheid, op non-actief stelling, collectieve arbeidsovereenkomsten, (flexibele) arbeidscontracten, ongelijke behandeling en intimidatie en schadevergoedingen wanneer regels zijn geschonden.

Heeft u arbeidsrechtelijke vragen of een (mogelijk) arbeidsrechtelijk geschil? Neem contact op met Boer & Van Schoonhoven advocaten. Wij geven u heldere antwoorden en praktische tips. En in geval van een conflict staan wij u bij met deskundig en praktisch toepasbaar juridisch advies en rechtsbijstand.

Boer & Van Schoonhoven advocaten zijn u ook graag van dienst bij het opstellen, beoordelen en aanpassen van arbeidsovereenkomsten. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Slachtoffer van een bedrijfsongeval of beroepsziekte?

Een werkgever dient er voor te zorgen dat een werknemer op veilige wijze zijn werkzaamheden kan verrichten. Laat ons in geval van een bedrijfsongeval of beroepsziekte beoordelen of uw werkgever aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Wij gaan na of de arbeidsinspectie is ingeschakeld en welk bewijs eventueel nodig is om het ongeval te bewijzen.

Hetzelfde geldt voor beroepsziekten die veroorzaakt zijn op het werk. Bijvoorbeeld door het werken met asbest of wanneer u RSI, een burn-out of de zogeheten schildersziekte OPS hebt opgelopen.

Werknemer ziek door een ongeval?

Is uw werknemer arbeidsongeschikt door een fout van een ander? Bijvoorbeeld als gevolg van een verkeersongeval? Dan kunt u als werkgever op grond van de Nederlandse wet het netto salaris dat u aan uw werknemer doorbetaalt, op de aansprakelijke partij verhalen. Hieronder vallen ook winstuitkeringen en vakantiegeld. Behalve het nettoloon kunt u de gemaakte re-integratiekosten verhalen evenals rechtsbijstandskosten. In de meeste gevallen kost onze hulp u dus niets.

Onder arbeidsrecht valt meer dan u denkt.