Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Arbeidsrecht

Slachtoffer van een bedrijfsongeval of beroepsziekte?

Een werkgever dient er voor te zorgen dat een werknemer op veilige wijze zijn werkzaamheden kan verrichten. Laat ons in geval van een bedrijfsongeval of beroepsziekte beoordelen of uw werkgever aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Wij gaan na of de arbeidsinspectie is ingeschakeld en welk bewijs eventueel nodig is om het ongeval te bewijzen.

Hetzelfde geldt voor beroepsziekten die veroorzaakt zijn op het werk. Bijvoorbeeld door het werken met asbest of wanneer u RSI, een burn-out of de zogeheten schildersziekte OPS hebt opgelopen.

Werknemer ziek door een ongeval?

Is uw werknemer arbeidsongeschikt door een fout van een ander? Bijvoorbeeld als gevolg van een verkeersongeval? Dan kunt u als werkgever op grond van de Nederlandse wet het netto salaris dat u aan uw werknemer doorbetaalt, op de aansprakelijke partij verhalen. Hieronder vallen ook winstuitkeringen en vakantiegeld. Behalve het nettoloon kunt u de gemaakte re-integratiekosten verhalen evenals rechtsbijstandskosten. In de meeste gevallen kost onze hulp u dus niets.

Onder arbeidsrecht valt meer dan u denkt.