Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Overige rechtsgebieden

Psychiatrisch patiƫntenrecht

Iedereen kan te maken krijgen met psychische problemen waardoor er (kans op) ernstig nadeel voor zichzelf of zijn/haar omgeving kan ontstaan. In voorkomende gevallen kan dat leiden tot onvrijwillige zorg thuis of in een polikliniek of zelfs tot een gedwongen opname in een zorginstelling.

In de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ) is vastgelegd hoe procedures voor het opleggen van onvrijwillige zorg of een gedwongen opname in een instelling dienen te verlopen.

De Wet zorg en dwang (Wzd) bevat regels voor onvrijwillige zorg en onvrijwillige opname voor mensen met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening (bijvoorbeeld dementie).

Uit de praktijk blijkt dat het noodzakelijk is dat tijdens een procedure waarin de rechter verzocht wordt om een machtiging om tot onvrijwillige zorg of tot onvrijwillige opname over te mogen gaan, kritisch gekeken wordt of de regels worden nageleefd en de rechten van de betrokkene niet worden geschonden.

Boer & Van Schoonhoven advocaten verleent rechtsbijstand bij:

  • zorgmachtigingen;
  • crisismaatregelen (spoedopname) en/of verlenging daarvan;
  • klachten over de behandeling binnen het psychiatrische ziekenhuis.

Met Boer & Van Schoonhoven advocaten aan mijn zij sta ik er niet alleen voor. Dat is een geruststellende gedachte.