Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Overige rechtsgebieden

Incasso’s

Bijna elke ondernemer krijgt er mee te maken: klanten die de factuur niet betalen. Boer & Van Schoonhoven kan u helpen bij het incasseren van uw vordering door klanten eerst aan te manen en vervolgens in gebreke te stellen. Als dat niet voldoende is kan een incassoprocedure bij de rechtbank worden gestart, beslag worden gelegd of uiteindelijk een faillissementsaanvraag worden ingediend.

Insolventierecht

(de materiële aspecten van het faillissementsrecht)

Als curator heeft Boer & Van Schoonhoven veel ervaring met faillissementen en kunnen wij u bijstaan bij:

 • Problematische schulden;
 • Voorbereiding en aanvragen van een eigen faillissement;
 • Bestuurdersaansprakelijkheid;
 • Toezicht op de afwikkeling van een faillissement;
 • Een geschil met een curator of bewindvoerder;
 • Het uitwinnen van uw zekerheidsrechten (eigendomsvoorbehoud, pand- en hypotheekrechten, etc.)

Psychiatrisch patiëntenrecht

Iedereen kan te maken krijgen met psychische problemen en daardoor zelfs een gevaar worden voor zichzelf of zijn/haar omgeving. In voorkomende gevallen kan dat leiden tot een gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis. In de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) is vastgelegd hoe de procedure van een gedwongen opname dient te verlopen, en welke regels gelden tijdens een onvrijwillig verblijf in een inrichting.

Uit de praktijk blijkt dat het noodzakelijk is dat tijdens een dergelijke procedure, kritisch gekeken wordt of de regels worden nageleefd en de rechten van de betrokkene niet worden geschonden.

Boer & Van Schoonhoven advocaten verleent rechtsbijstand bij:

 • Gedwongen opname;
 • Inbewaringstelling (spoedopname);
 • Rechterlijke machtiging;
 • Voorwaardelijke machtiging;
 • Observatiemachtiging;
 • Klachten over de behandeling binnen het psychiatrische ziekenhuis;
 • Toepassing van middelen en maatregelen (separatie, fixatie, dwangmedicatie, etc.);
 • Verzoek tot overplaatsing;
 • Verzoek tot (voorwaardelijk) ontslag.

Met Boer & Van Schoonhoven advocaten aan mijn zij sta ik er niet alleen voor. Dat is een geruststellende gedachte.