Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Financieel

Eerst een oriënterend gesprek

Een eerste oriënterend gesprek van maximaal een half uur met één van onze advocaten is kosteloos, zolang de kosten niet kunnen worden verhaald op een aansprakelijke partij of door derden worden vergoed.

Tarieven

Boer & Van Schoonhoven advocaten werkt op uurtarief. Er zijn twee uurtarieven: voor letselschadezaken en voor overige zaken. Daarnaast hanteren we voor kantoorkosten een toeslag van 5% over het totaalbedrag. Bij bepaalde zaken kan een vaste prijsafspraak worden gemaakt.
Gaan wij voor u aan de slag dan worden over de kosten vooraf duidelijke afspraken gemaakt.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Als particulier komt u mogelijk in aanmerking voor vergoeding van de advocaatkosten door de overheid. Dit wordt een toevoeging genoemd. Voor de vaststelling van de toevoeging gelden inkomens- en vermogensgrenzen. Meer informatie hierover kunt u lezen op de website van de Raad voor Rechtsbijstand. Boer & Van Schoonhoven advocaten kan bij aanvang van de werkzaamheden voor u een toevoeging aanvragen. Wordt de toevoeging toegekend, dan betaalt u een door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage aan ons kantoor. Eventuele kosten van derden, zoals uittrekselkosten en griffierecht, vallen niet onder een toevoeging. Bij aanvang van onze werkzaamheden wordt u hierover duidelijk geïnformeerd zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Kosten in een letselschadezaak

Wanneer de tegenpartij – meestal is dat een verzekeraar – uw schade moet vergoeden dan zal deze op grond van de wet ook de redelijke kosten van uw rechtsbijstand moeten voldoen. De advocaatkosten zijn dan een onderdeel van uw schade. Dit betekent dat onze rechtsbijstand u niets kost. Zolang de aansprakelijkheid niet is erkend, moet u de kosten voor rechtsbijstand zelf voldoen. In dat geval is het mogelijk een prijsafspraak te maken.

Rechtsbijstandverzekeringen

Hebt u een rechtsbijstandverzekering en wordt u bijgestaan door uw rechtsbijstandsverzekeraar? Weet dan ook het volgende: Als er verschil van mening bestaat over de wijze waarop uw zaak wordt behandeld, dan kunt u een beroep doen op de geschillenregeling. Dat kan ertoe leiden dat een onafhankelijke derde wordt gevraagd een beoordeling te geven. Op uw verzoek kan deze derde Boer & Van Schoonhoven advocaten zijn. Als u een procedure moet voeren dan mag u als rechtsbijstand verzekerde zelf een advocaat kiezen. U bepaalt welke advocaat uw belangen gaat behartigen. Niet uw verzekeraar. Dit heeft het Europees Hof van Justitie in haar arrest van 7 november 2013 bepaald. Uw rechtsbijstand verzekeraar moet de kosten van uw advocaat van uw keuze vergoeden. In de polis van uw rechtsbijstandverzekering staat de dekking voor deze advocaatkosten geregeld.
Wij adviseren u graag of wij uw zaak op kosten van uw rechtsbijstandsverzekeraar in behandeling kunnen nemen. Neem daarom voor het eerste oriënterend gesprek de polisvoorwaarden van uw rechtsbijstandverzekering mee.

Algemene voorwaarden

Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. U ontvangt deze bij onze opdrachtbevestiging en zijn te vinden op onze website.

Over de kosten worden vooraf duidelijke afspraken gemaakt.