Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Klacht- en geschillenregeling

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over onze dienstverlening dan stellen wij het op prijs dat u dit eerst met de advocaat die uw zaak behandelt bespreekt.

Kantoor klachtenregeling

Mocht dit niet tot een oplossing leiden dan kunt u contact opnemen met onze klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris binnen ons kantoor is mw. mr. J.L. (Linda) van Schoonhoven. Een eventuele klacht kunt u bij haar zowel mondeling als schriftelijk indienen, waarna deze volgens de door ons interne kantoorklachtenregeling in behandeling zal worden genomen.

Klachten- en geschillenregeling Advocatuur

Mocht ook dit niet tot een oplossing leiden dan kunt u een beroep doen op de klachten- en geschillenregeling Advocatuur.
Ons kantoor is hierbij aangesloten en door het aangaan van een overeenkomst met Boer & Van Schoonhoven advocaten BV aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van de klachten- en geschillenregeling Advocatuur.

De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie bevoegd te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van € 10.000,00.

De Geschillencommissie Advocatuur neemt een klacht in behandeling nadat de interne kantoorklachtenprocedure is doorlopen. U kunt tot uiterlijk 12 maanden na een schriftelijke reactie van ons kantoor een klacht indienen bij deze geschillencommissie.

nova logo-klacht