Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten

A. Strijbos

Hulp ingeroepen voor conflict met oud werkgever. Op aanbeveling naar dit kantoor gekomen. Kennismakingsgesprek was prettig en de verwachtingen werden goed gemanaged. Het was, door toedoen van de tegenpartij, een langlopend traject. Uiteindelijk heeft onze advocaat de zaak goed ingeschat en de zaak voorgelegd aan de rechtbank. De uitspraak was volledig in ons voordeel. De samenwerking met Linda heb ik als zeer positief ervaren. Zij was er ‘echt’ voor ons. Ze hield ons goed op de hoogte en was besluitvaardig voor wat betreft de te nemen vervolgstappen. Uiteindelijk heeft zij goed aangevoeld dat we ‘een zaak’ hadden.