Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Echtscheiding

Echtscheidingsprocedure, van aanvraag tot beslissing
Samen één advocaat
Echtscheidingsbeschikking

Gaat u scheiden of wil uw partner van u scheiden? Dan krijgt u te maken met (vaak hevige) emotionele situaties waarin belangrijke persoonlijke en financiële kwesties moeten worden geregeld. Boer & Van Schoonhoven advocaten staat u in deze periode graag bij met juridisch advies en rechtsbijstand. We onderhouden korte lijnen met u en spreken begrijpelijke en duidelijke taal.

De echtscheidingsprocedure, van aanvraag tot beslissing

Een echtscheidingsprocedure wordt opgestart door het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank door een advocaat. Beide partners kunnen een verzoek tot echtscheiding indienen. Het maakt voor de inhoudelijke procedure niet uit wie van beiden dat doet. De andere echtgenoot kan na indiening van het verzoekschrift gedurende zes weken nadat de deurwaarder het verzoekschrift officieel aan hem/haar heeft uitgereikt, een verweerschrift indienen. Deze termijn kan eenmalig met vier weken worden verlengd.De enige wettelijke grond voor echtscheiding is dat het huwelijk duurzaam is ontwricht. Verweer voeren tegen de echtscheiding heeft daarom weinig tot geen kans van slagen. Als één van beide partijen stelt dat het huwelijk duurzaam is ontwricht, zal de rechter veelal oordelen dat er voldoende grond is om de gevraagde echtscheiding toe te wijzen.

Naast het tot stand brengen van de echtscheiding moeten er meestal ook andere zaken geregeld worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opstellen van een ouderschapsplan, het vaststellen van kinder- en/of partneralimentatie en het gebruik van de echtelijke woning. Daarnaast moet ook de huwelijksgoederengemeenschap verdeeld worden of de huwelijkse voorwaarden worden afgewikkeld. Daarbij worden afspraken gemaakt over de echtelijke woning, de inboedel en het vermogen.

Nadat de schriftelijke stukken van beide partijen bij de rechtbank zijn ingediend, bepaalt de rechtbank een datum voor een zitting. Als wij u bijstaan dan brengen wij, zowel in de schriftelijke stukken als tijdens de zitting, uw standpunten zo goed mogelijk naar voren, onderbouwd met argumenten en bewijsstukken. Dit om de rechter te overtuigen en een voor u zo gunstig mogelijk resultaat te behalen.Na de zitting neemt de rechter een beslissing die wordt vastgelegd in een beschikking. Mocht u het met de beslissing van de rechtbank niet eens zijn, dan heeft u drie maanden de tijd om hoger beroep in te laten stellen bij het gerechtshof. Ook dit moet worden gedaan door een advocaat.

Samen één advocaat

U en uw partner kunnen ook samen naar een advocaat gaan die de belangen van u beiden behartigt. In goed overleg worden dan afspraken gemaakt over de echtscheiding en de gevolgen daarvan. Deze afspraken kunnen worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. In dat geval kan de rechtbank hierover worden bericht en is een inhoudelijke procedure en een zitting niet nodig. De rechtbank legt de door u samen gemaakte afspraken vast in een beschikking.

Echtscheidingsbeschikking

Nadat de rechtbank de echtscheiding heeft uitgesproken, bent u nog niet officieel gescheiden. De echtscheiding komt pas formeel tot stand nadat de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waarin u bent gehuwd. Dit kan, als beide partijen daarmee instemmen, direct nadat de echtscheidingsbeschikking is ontvangen. Stemt één van de echtgenoten hiermee niet in dan moet eerst de hoger beroepstermijn worden afgewacht. Deze duurt drie maanden.

Vindt de inschrijving van de echtscheidingsbeschikking niet plaats binnen zes maanden na afloop van de hoger beroepstermijn (datum beschikking plus drie maanden), dan verliest de beschikking haar kracht en blijft het huwelijk in stand.Wilt u meer informatie over een echtscheiding of twijfelt u, of u samen één advocaat of ieder een eigen advocaat in de arm moet nemen? Neemt u dan gerust contact op met Boer & Van Schoonhoven advocaten. Wij helpen u graag.

In moeilijke tijden die een geschil vaak met zich meebrengt, behartigen wij uw belangen met verve. Met als doel voor u een lichtpunt aan de horizon te creëren.