Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Ondernemer

Financieel
Waarde van uw onderneming
Fiscus
Pensioen
Partner in loondienst

Bent u ondernemer en gaat u scheiden? Dan heeft u waarschijnlijk, net als iedereen die gaat scheiden, veel vragen. Vermoedelijk zelfs meer omdat u ondernemer bent. Kan ik mijn onderneming straks voorzetten zoals ik tijdens de relatie gewend was? Komt de waarde van de onderneming bij de verdeling aan de orde. Hoe zit het met de aandelen die op naam van mijn partner staan? Mijn partner staat op de loonlijst van mijn bedrijf, hoe moet dat straks? Zomaar wat vragen die kunnen spelen en waarover u moet beslissen.

Financieel

Heeft u uw financiën, zowel zakelijk als privé, op orde en zijn deze duidelijk? Het beschikken over balansen en winst- en verliesrekeningen kort voorafgaand aan de scheiding en van enkele jaren daarvoor, is belangrijk voor het berekenen van kinder- en partneralimentatie en de waardering van de onderneming. Ook een prognose voor de toekomst kan van grote waarde zijn. Het is immers voor u als ondernemer maar ook voor uw partner van het grootste belang dat de continuïteit van de onderneming niet in gevaar komt. U wilt verder met uw bedrijf en uw partner wil geen financiële zorgen.

Waarde van uw onderneming

Of de waarde van uw onderneming bij de boedelscheiding een rol speelt, hangt af van een aantal factoren. Bent u in gemeenschap van goederen gehuwd? Zijn er huwelijkse- of partnerschapvoorwaarden? Is er in het samenlevingscontract iets opgenomen over uw onderneming? Het vervolgens vaststellen van de waarde van de onderneming is niet eenvoudig. Moet alleen gekeken worden naar het verschil tussen het vermogen en de schulden of spelen ook de verwachte toekomstige winst en kasstromen een rol?

Fiscus

Bij het maken van afspraken over de alimentatie en waarde van de onderneming is het belangrijk rekening te houden met de eventuele fiscale gevolgen. U wilt immers niet achteraf voor verrassingen komen te staan. Een regeling die voor u een passende oplossing is, kan door de fiscus als schenking worden beschouwd waarover fiscaal moet worden afgerekend. En bij een eventuele aandelenoverdracht van de ene partner aan de andere moet belasting wegens aanmerkelijk belang worden voorkomen.

Pensioen

Als het pensioen moet worden verdeeld, kan dit grote gevolgen hebben. Het afstorten van de pensioenreserve heeft immers gevolgen voor de liquiditeit van uw onderneming. Dit mag volgens vaste rechtspraak niet tot gevolg hebben dat de continuïteit van de onderneming in gevaar komt. Omdat het vaak om grote bedragen gaat, kan het raadzaam zijn om de aanspraak van de partner op het pensioen van de ondernemer uit te ruilen tegen andere vermogensbestanddelen. Boer & Van Schoonhoven advocaten helpt u graag bij het vinden van een voor alle partijen goede oplossing waarbij we rekening houden met de fiscale gevolgen. Zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Partner in dienst

Staat uw partner op de loonlijst van uw bedrijf en kan of wilt u niet meer samen in de onderneming werken? Dan is het noodzakelijk dat de arbeidsovereenkomst op de juiste manier wordt ontbonden. Boer & Van Schoonhoven advocaten staat u niet alleen bij in de scheidingsprocedure, maar ook bij arbeidsrechtelijke kwesties zorgen wij ervoor dat zaken goed worden geregeld en vastgelegd.

Met Boer & Van Schoonhoven advocaten aan mijn zij sta ik er niet alleen voor. Dat geeft een goed gevoel.