Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Pensioen

Bent u gescheiden na 30 april 1995? Dan is de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding wellicht op u van toepassing. Deze wet regelt dat in geval van echtscheiding aan de ene echtgenoot een recht toekomt op het tijdens het huwelijk door de andere partner opgebouwde ouderdomspensioen. Dit wordt pensioenverevening genoemd.Het recht op pensioenverevening wordt toegekend aan alle echtgenoten. Verdeling van het ouderdomspensioen is dan ook een recht en geen plicht. Als beide partners het anders willen regelen dan mag dat, bijvoorbeeld in een echtscheidingsconvenant. U kunt afspraken over pensioenrechten op voorhand laten vastleggen in huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Onze raad: laat u goed adviseren voordat u een beslissing neemt. Want welke afspraken u ook maakt, er kleven altijd voor- en nadelen aan. Bij Boer & Van Schoonhoven advocaten wordt dit bij een scheiding standaard met u besproken zodat het voor u duidelijk is waarvoor u kiest.Bent u inmiddels gescheiden en heeft u vragen of er iets geregeld is met betrekking tot pensioenrechten en zo ja wat? Neem vooral contact met ons op.

Met Boer & Van Schoonhoven advocaten aan mijn zij sta ik er niet alleen voor. Dat is een geruststellende gedachte.