Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Verdelen en verrekenen

Gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden?
Verdeling huwelijksgoederengemeenschap
Verdeling en verrekening bij huwelijkse voorwaarden

Bij een scheiding moeten er afspraken gemaakt worden over bezittingen en schulden. Belangrijk is dan welk huwelijksgoederenregime van toepassing is: bent u in gemeenschap van goederen gehuwd of op huwelijkse voorwaarden?

Gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden?

Bent u gehuwd zonder dat er huwelijkse voorwaarden bij een notaris zijn overeengekomen, dan bent u automatisch gehuwd in gemeenschap van goederen. Dat betekent dat het gehele vermogen van u en uw partner in de huwelijksgoederengemeenschap vloeit. Dus ook de bezittingen die u of uw partner hadden op het moment van trouwen.

Hebben u en uw partner huwelijkse voorwaarden opgemaakt en zijn deze vastgelegd in een notariële akte, dan kunnen er verschillende regimes van toepassing zijn. Boer & Van Schoonhoven advocaten kan u adviseren over die verschillende regimes en wat daarvan de gevolgen zijn bij echtscheiding.

Verdeling huwelijksgoederengemeenschap

Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, dienen de gemeenschappelijke goederen van de echtgenoten, de zogeheten huwelijksgemeenschap, bij scheiding te worden verdeeld. Uitgangspunt is dat elke echtgenoot recht heeft op de helft van de bezittingen en de helft van de schulden voor zijn rekening neemt. In onderling overleg is hiervan af te wijken. Wij raden u aan afspraken over de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap vast te leggen in een scheidingsconvenant en u te laten adviseren over de mogelijke fiscale gevolgen van de gemaakte afspraken. U wilt immers voorkomen dat u achteraf door de fiscus wordt verrast met bijvoorbeeld een aanslag wegens schenking.

Verdeling en verrekening bij huwelijkse voorwaarden

Voorafgaand maar ook tijdens uw huwelijk kunt u huwelijkse voorwaarden overeenkomen of wijzigen. Huwelijkse voorwaarden zijn echter alleen geldig als zij vastgelegd zijn in een notariële akte.Bij huwelijkse voorwaarden kunt u verschillende huwelijksvermogensregimes afspreken. Een van die huwelijksvermogensregimes is koude uitsluiting. Hiermee spreekt u af dat alle bezittingen en schulden privé blijven en dus niet gezamenlijk zijn. Veelal spreken de partners af dat zij alleen samen bijdragen in de kosten van de gemeenschappelijke huishouding.

In geval van echtscheiding zou dan geen verdeling of verrekening hoeven plaats te vinden. Er zijn immers geen gemeenschappelijke zaken. De praktijk is vaak minder eenvoudig. Veelal kan niet meer worden nagegaan van wie een bepaalde bezitting is of zijn er ondanks de afspraken in de huwelijkse voorwaarden toch gezamenlijke bezitting en/of schulden ontstaan.

Een ander huwelijkregime is de zogeheten beperkte gemeenschap. Hierbij spreekt u af dat bepaalde zaken gemeenschappelijk zijn (zoals bijvoorbeeld de woning en de inboedel) en de overige bezittingen privé eigendom blijven. Ook hiervoor geldt dat de daadwerkelijke situatie op het moment van scheiden meestal niet meer overeenkomt met wat u bij het maken van de huwelijkse voorwaarden voor ogen had.Bij huwelijkse voorwaarden worden ook vaak afspraken gemaakt over verrekeningen. Een voorbeeld hiervan is dat inkomen dat niet is besteed jaarlijks tussen de partners wordt verdeeld. Een dergelijke afspraak komt veel voor, maar wordt tijdens het huwelijk niet daadwerkelijk uitgevoerd. Uiteraard moet hier bij een scheiding wel rekening mee worden gehouden.

Boer & Van Schoonhoven advocaten is thuis in dergelijke kwesties en geeft u een helder inzicht in uw rechten en eventuele plichten. Samen met u kan een convenant worden opgesteld waarin afspraken over wie waar recht op heeft, duidelijk worden vastgelegd en fiscale gevolgen zoveel mogelijk worden beperkt.

De juridische adviezen van Boer & Van Schoonhoven advocaten zijn kundig, scherpzinnig en praktisch toepasbaar.