Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Column Schaapskooi 23 juni 2015 “ZPP-er, schade en aansprakelijkheid”

Deze column is geschreven door mr. J.L. van Schoonhoven, Linda is gespecialiseerd in letselschade en het aansprakelijkheidsrecht. Zij is lid van de ASP (Vereniging van advocaten voor slachtoffers van Personenschade) en lid van de LSA (vereniging van Letselschade advocaten).

ZZP-er, schade en aansprakelijkheid

Het aantal ZZP-ers (zelfstandigen zonder personeel) is de afgelopen jaren explosief gestegen. Ik merk dat ook in mijn eigen praktijk waar ik steeds vaker met ZZP’ers te maken krijg. Zo sta ik regelmatig ZZP-ers bij die een ongeval tijdens het werk is overkomen waarbij letsel is opgelopen. Niet zelden raakt de ZZP-er dan arbeidsongeschikt wat weer leidt tot forse inkomensschade.

De heer Pechvogel

Dit overkwam ook de heer Pechvogel. De heer Pechvogel was al enige jaren zelfstandig metselaar/timmerman. Hij werkte voor een aantal vaste opdrachtgevers, waaronder de heer Klus, ook ZZP-er. De heer Pechvogel rekende altijd een vast uurtarief. De afspraken werden nooit op papier gezet. Alles ging op goed vertrouwen en dat gaf ook nooit problemen.

Het ongeval

Op een vrijdag vroeg de heer Klus of de heer Pechvogel hem wilde helpen bij het vervangen van een dak van een veestal bij boer Harms. De heer Klus had het werk opgenomen, beoordeeld en aangenomen.

Op maandagochtend startten de heren Klus en Pechvogel bij boer Harms. Eerst moesten de dakplaten van het dak worden verwijderd.
Beide heren gingen het dak op. Het werk vorderde gestaag. Echter, op enig moment stapte de heer Pechvogel verkeerd en viel van een hoogte van 5 meter naar beneden op de betonnen stalvloer.

De gevolgen

Daarbij verbrijzelde de heer Pechvogel zijn voet en raakte blijvend arbeidsongeschikt voor zijn werk als metselaar/timmerman. De heer Pechvogel had geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. De premie was voor hem simpelweg onbetaalbaar. Met als gevolg dat de heer Pechvogel zonder inkomen zat.

Aansprakelijkheid?

Onze arbeidswetgeving bepaalt dat een werkgever ervoor moet zorgen dat werknemers veilig hun werkzaamheden kunnen verrichten. Stel dat de heer Klus de werkgever van de heer Pechvogel was geweest, dan was de heer Klus in dit voorbeeld aansprakelijk jegens de heer Pechvogel. De heer Klus had er voor moeten zorgen dat er valbeveiliging in de veestal aanwezig was, zodat de heer Pechvogel zich had kunnen zekeren of dat er een valnet onder het dak was gespannen.

Maar is dat ook zo als het gaat om twee zelfstandigen waartussen geen arbeidsovereenkomst bestaat? Ja, ook in dit geval is de heer Klus aansprakelijk jegens de heer Pechvogel. De Hoge Raad, ons hoogste rechtscollege, heeft bepaald dat ook in deze situaties, waarin de opdrachtgever de klus heeft aangenomen en een zzp-er inschakelt voor werkzaamheden die tot het bedrijf/beroep van de opdrachtgever behoren, de opdrachtgever net als een werkgever ervoor moet zorgen dat de werkzaamheden veilig kunnen worden verricht. De heer Klus moet dus de schade van de heer Pechvogel vergoeden.

Advies

Laat u in situaties als van de heer Pechvogel adviseren/bijstaan door een bekwame letselschadeadvocaat. Namelijk “niet alles is wat het lijkt”. Zorg er als opdrachtgever voor dat u in ieder geval over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering beschikt.

Wilt u advies over een vergelijkbare situatie of bent u zelf slachtoffer van een ongeval tijdens het werk, belt (0578-690080) of mailt (jlvanschoonhoven@bvs-advocaten.nl) u mij dan gerust. www.bvs-advocaten.nl