Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Column Schaapskooi 18 augustus 2015; Verhuizen met kinderen na scheiding

Deze column is geschreven door mr. W.H. (Wilma) Boer, advocaat bij Boer & Van Schoonhoven advocaten te Heerde. Wilma is gespecialiseerd in Personen- en familierecht en Strafrecht.

Verhuizen met kinderen na scheiding

Naar schatting maken 70.000 thuiswonende kinderen per jaar een (echt)scheiding van de ouders mee. Veelal worden de veranderingen die dit voor de kinderen meebrengt zoveel mogelijk door de ouders beperkt. Ouders willen immers het beste voor hun kinderen. Als één van beide ouders echter een nieuwe partner krijgt dan breekt voor de kinderen vaak een nieuwe periode van onzekerheid aan. Zeker als het de ouder betreft waarbij de kinderen wonen en deze voornemens is om bij de nieuwe partner in een andere plaats te gaan wonen, en de andere ouder daar niet mee instemt.

Gezag over Lucas en Sophie

Lucas en Sophie hebben dit meegemaakt. Zij zijn geboren uit de relatie van hun vader Bas en hun moeder Marieke. Omdat Bas en Marieke niet getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, heeft Marieke op grond van de wet het ouderlijk gezag over Lucas en Sophie. Bas dacht dat hij door het erkennen van Lucas en Sophie als zijn kinderen, hij samen met Marieke het ouderlijk gezag uitoefende. Hij wist niet dat hij dit apart had moeten regelen. Marieke was van mening dat doordat zij alleen het gezag over Lucas en Sophie had, zonder overleg met Bas kon beslissen waar Lucas en Sophie wonen.

Wie beslist?

Toen Marieke al een tijdje een nieuwe partner had, besloot zij om samen met Lucas en Sophie bij haar nieuwe partner te gaan wonen in een andere plaats. Dat Lucas en Sophie daardoor naar een ander school moesten, zestig kilometer van hun vader kwamen te wonen en daardoor de omgangsregeling tussen Lucas, Sophie en Bas gewijzigd moest worden, vond Marieke geen probleem. Bas dacht daar echter heel anders over. Omdat Bas en Marieke er samen niet uitkwamen, hebben zij hun verschil van inzicht over wat in het belang van de kinderen was aan de Rechtbank voorgelegd.

Lucas en Sophie wonen bij Bas

De Rechtbank oordeelde dat Marieke het recht heeft om te verhuizen en de vrijheid om haar leven ergens ander op te bouwen. Zij moet daarbij wel stil staan bij wat een verhuizing voor Lucas en Sophie betekent en met name voor de omgang tussen Lucas, Sophie en hun vader. Marieke had volgens de Rechtbank de verhuizing onvoldoende voorbereid en onvoldoende aangetoond dat een verhuizing noodzakelijk was. Marieke had over het al dan niet verhuizen eerst moeten overleggen met Bas. Ook had zij met Bas moeten praten over de gevolgen voor het contact tussen Bas en de kinderen en hoe minder omgang met Lucas en Sophie op een andere manier zou kunnen worden gecompenseerd. Nu Marieke dat niet heeft gedaan, acht de Rechtbank het in het belang van Lucas en Sophie dat zij gaan wonen bij hun vader.

Conclusie

De gevolgen van een verhuizing met kinderen ná het verbreken van een relatie kan zeer grote consequenties hebben. Laat u dus goed adviseren als u zelf wilt verhuizen met uw kinderen of als uw ex-partner van plan is om met de kinderen te gaan verhuizen en u het daar niet mee eens bent. Heeft u hierover vragen? Bel (0578-690080) of mail (whboer@bvs-advocaten.nl) mij gerust.

Wilma Boer