Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Column Schaapskooi 13 oktober 2015; de positie van de benadeelde partij

Deze column is geschreven door mr. L.C. (Laura) Faber, advocaat bij Boer & Van Schoonhoven advocaten in Heerde.

aanrijding

Stelt u zich voor; u staat op een mooie zomeravond bij een café in Apeldoorn. Gezien de drukte die avond staat u op de straat voor het café. Later op de avond rijdt er een auto door de straat, door de menigte heen. U wordt door deze auto aangereden en valt hierdoor op straat. Als gevolg van deze aanrijding loopt u letsel op. Tot uw grote ergernis ziet u ook nog dat de automobilist met harde vaart wegrijdt. Dat overkwam de heer Mulder.

schade

De heer Mulder heeft als gevolg van het ongeval letsel opgelopen. Hij heeft rugklachten en een gebroken arm. De heer Mulder moet zelf de medische kosten voldoen, hij kan tijdelijk niet werken en mist inkomsten uit overuren die hij regelmatig bij zijn werkgever maakt. Hij wil deze kosten verhalen op de verdachte, de heer Janssen.

Wet ter versterking van de positie van het slachtoffer

De ‘Wet ter versterking van de positie van het slachtoffer’ is in 2011 in werking getreden. Deze wet versterkt de positie van slachtoffers tijdens een strafzaak en verruimt de mogelijkheden voor een benadeelde partij. De heer Mulder voegt zich (aansluiten in het strafproces) met zijn vordering tot schadevergoeding als benadeelde partij in het strafproces tegen de heer Janssen. De heer Mulder laat zich tijdens dit proces bijstaan door een advocaat. De advocaat brengt de schade van de heer Mulder duidelijk en overzichtelijk in kaart en onderbouwt de door de heer Mulder geleden schade met bewijsstukken. Door het verhalen van de schade via de strafrechtelijke weg, bespaart de heer Mulder zichzelf de gang naar de burgerlijke rechter. Niet onbelangrijk; indien er sprake is van een geweldsmisdrijf of zedendelict kan een benadeelde partij kosteloos door een gespecialiseerde advocaat worden bijgestaan.

schadevergoedingsmaatregel

De vordering van de heer Mulder wordt door de Rechtbank toegewezen. De Rechtbank legt aan de heer Janssen de zogenaamde schadevergoedingsmaatregel op. Door de oplegging van deze maatregel heeft de heer Janssen de verplichting om de schadevergoeding aan de Staat te voldoen. Het Centraal Justitieel Incassobureau int de bedragen waarna de bedragen aan de heer Mulder worden uitbetaald. De heer Mulder hoeft dus niet zelf het geld bij de heer Janssen te innen. Indien er sprake is van een geweldsmisdrijf of zedendelict ontvangt het slachtoffer na 8 maanden het volledige bedrag van de Staat, ook als de veroordeelde het bedrag niet of gedeeltelijk heeft voldaan. Slachtoffers zijn in een dergelijke situatie derhalve altijd verzekerd van uitbetaling van de door hen geleden schade.

conclusie

Indien u slachtoffer bent van een strafbaar feit dan kan dit zeer grote consequenties voor u hebben. Laat u daarom altijd goed adviseren als u zich wilt voegen in een strafproces als benadeelde partij. Heeft u hierover vragen? Bel (0578-690080) of mail (lfaber@bvs-advocaten.nl) mij gerust.

Laura Faber
www.bvs-advocaten.nl