Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Column Schaapskooi 23 februari 2016; kinderalimentatie, hoe zit dat?

Deze column is geschreven door mr. W.H. (Wilma) Boer, advocaat bij Boer & Van Schoonhoven advocaten uit Heerde. Wilma is gespecialiseerd in strafrecht en personen- en familierecht.

kinderalimentatie, hoe zit dat?

Na het verbreken van een relatie of na een scheiding lopen de kosten voor de opvoeding en verzorging van minderjarige kinderen gewoon door. Wie moet dan wat betalen? In het algemeen geldt dat de hoogte van de kinderalimentatie afhankelijk is van de behoefte van het kind (wat heeft een kind nodig?) én van de draagkracht van de ouders (wat kunnen ouders betalen?).

vaststelling van de behoefte van de kinderen

De behoefte wordt in beginsel vastgesteld aan de hand van het netto besteedbaar inkomen van de ouders tijdens het verbreken van de relatie, het aantal kinderen dat tot het gezin behoort en de leeftijd van de kinderen.

voorbeeld: Lucas en Sophie

Lucas en Sophie zijn getrouwd en hebben drie kinderen: Bas (12 jaar), Maaike (9 jaar) en Floris (4 jaar). Lucas en Sophie gaan scheiden. Het inkomen ten tijde van de scheiding van Lucas is € 2.000 netto per maand. Dat van Sophie € 1.000 netto per maand. Lucas en Sophie ontvingen tijdens hun huwelijk een kindgebonden budget van € 56 per maand. Het totale netto besteedbaar inkomen komt daarmee op € 3.056 per maand.

Op basis van bovenstaande gegevens en aan de hand van de door de rechtspraak gehanteerde behoeftetabel kinderalimentatie, wordt de behoefte van de kinderen vastgesteld op € 848,48 per maand.

vaststelling van de draagkracht van de ouders

De draagkracht per ouder wordt in beginsel als volgt vastgesteld:

 1. het netto besteedbaar inkomen vermeerderd met een eventueel te ontvangen kindgebonden budget na de scheiding;
 2. -/- 30% van dat inkomen voor woonlasten;
 3. -/- een bedrag van tussen de € 840 en € 890 (afhankelijk van de hoogte van het netto besteedbaar inkomen) voor de overige kosten van levensonderhoud;
 4. van het vervolgens resterende bedrag wordt tussen de 100 en 70% (afhankelijk van de hoogte van het netto besteedbaar inkomen) beschikbaar geacht voor kinderalimentatie.

Berekening draagkracht van Lucas en Sophie

De draagkracht van Lucas is:

 1. € 2.000 (netto besteedbaar inkomen per maand);
 2. -/- € 600 (30% van € 2.000 als woonlast)
 3. -/- € 890 (voor overige kosten van levensonderhoud)
 4. uitkomst stap a t/m c = € 510 × 70% = € 357 per maand.

Stel dat Sophie na de scheiding een maandelijks kindgebonden budget ontvangt van € 434 omdat de kinderen bij haar hun hoofdverblijfplaats hebben, dan wordt haar draagkracht:

 1. € 1.000 + € 434 (netto besteedbaar inkomen per maand + kindgebonden budget)
 2. -/- € 430,20 (30% van € 1.434 als woonlast);
 3. -/- € 840 (voor overige kosten van levensonderhoud)
 4. uitkomst stap a t/m c = € 163,80 x 70% = 114,66 per maand.

Lucas en Sophie hebben een tekort aan draagkracht

Lucas en Sophie hebben draagkracht om in totaal een bedrag van € 471,66 per maand te betalen. De behoefte van de kinderen is € 848,48 per maand. Als gevolg van het grote verschil tussen de behoefte van de kinderen en de draagkracht van de ouders, kan het zo zijn dat Lucas de zorgkosten – die hij maakt tijdens de omgang met de kinderen – niet in mindering mag brengen op de door hem te betalen kinderalimentatie. In dat geval moet hij Sophie € 357,00 per maand aan kinderalimentatie betalen. Van dit bedrag moet Sophie, vermeerdert met haar eigen draagkracht, de periodieke kinderbijslag en het kindgebonden budget, de kosten voor de verzorging en de opvoeding van de drie kinderen betalen.

conclusie

Een scheiding kan grote financiële gevolgen hebben voor zowel de ouders als de kinderen. Het vaststellen van de hoogte van de kinderalimentatie is maatwerk. Hierbij komt dat de regels voor het vaststellen van kinderalimentatie regelmatig wijzigen. Dat kan grote financiële gevolgen hebben. Laat u daarom goed adviseren als uw kinderalimentatie wordt vastgesteld. Maar ook als na de scheiding uw situatie wijzigt. Heeft u hierover vragen? Bel (0578 690080) of mail (whboer@bvs-advocaten.nl) mij gerust.

Wilma Boer

www.bvs-advocaten.nl