Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Column Schaapskooi 8 december 2015: Vrije advocaatkeuze bij een rechtsbijstandverzekering?

Deze column is geschreven door mr. J.L. (Linda) van Schoonhoven, advocaat bij Boer & Van Schoonhoven advocaten in Heerde. Zij is gespecialiseerd in het letselschade- en aansprakelijkheidsrecht.

Vrije advocaatkeuze bij een rechtsbijstandverzekering?

Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Weet dan dat u altijd recht hebt op een advocaat van uw eigen keuze. Een verzekeringsmaatschappij mag die vrije keuze niet belemmeren.

Sneller/DAS

Jan Sneller had een rechtsbijstandverzekering bij DAS Rechtsbijstand. Sneller wilde een schadevergoeding van zijn voormalige werkgever wegens onredelijk ontslag. Hij was niet tevreden over de wijze waarop zijn vordering werd behandeld door de juriste van DAS en wilde daarom het dossier overdragen aan een advocaat die gespecialiseerd is in arbeidsrecht. DAS Rechtsbijstand weigerde echter om de kosten van die advocaat te vergoeden. In de polisvoorwaarden stond namelijk dat alleen een advocaat op kosten van DAS mocht worden ingeschakeld als DAS daartoe toestemming gaf.

Europese Hof van Justitie tikt DAS op de vingers

Jan Sneller nam daar geen genoegen mee en heeft hierover geprocedeerd tot aan de Hoge Raad. Omdat in de Europese regelgeving een bepaling is opgenomen over de vrije advocaatkeuze bij een rechtsbijstandverzekering, heeft de Hoge Raad daarom het Europese Hof van Justitie om uitleg gevraagd.

Het Europese Hof van Justitie heeft op 7 november 2013 beslist dat rechtsbijstandsverzekeraars hun verzekerden een vrije advocaatkeuze moeten bieden. De vrije advocaatkeuze geldt bij alle procedures, dus ook bij procedures voor de kantonrechter, zoals arbeidsrechtsprocedures en huurrechtzaken, en procedures bij de bestuursrechter.

Rechtsbijstandverzekeraar moet kosten van de advocaat vergoeden in alle procedures

Op 21 februari 2014 heeft de Hoge Raad de vrije advocaatkeuze formeel bevestigd. De verzekeraar zal de keuze van de verzekerde voor een door hem uitgekozen advocaat om hem te laten bijstaan in een juridische procedure, moeten accepteren en de kosten van die advocaat moeten vergoeden.

Vakbondslidmaatschap

Overigens geldt het recht op vrije advocaatkeuze ook voor rechtsbijstand op basis van een vakbondslidmaatschap, zo oordeelde het Gerechtshof Den Haag op 29 april 2014.

Geschillenregeling

Bent u het niet eens met het oordeel van uw rechtsbijstandsverzekeraar of bent u niet tevreden over de behandeling van uw zaak door de rechtsbijstandsjurist, dan kunt u een beroep doen op de geschillenregeling zoals vermeld in de polisvoorwaarden. Ook hierbij geldt een vrije advocaatkeuze.

Das opgelost zou men denken….

Vrije advocaatkeuze nog altijd gedwarsboomd

Als gevolg van de uitspraak hebben veel rechtsbijstandsverzekeraars het maximale verzekerde bedrag voor externe advocaatkosten verlaagd. De verschillen in dekking voor deze kosten zijn groot: de dekkingen lopen uiteen van maximaal € 5.000 tot een onbeperkte vergoeding. Ook wordt vaak een eigen bijdrage gevraagd in geval beroep wordt gedaan op de externe advocaat.

In de polisvoorwaarden worden de interne juristen nog altijd onbeperkt vergoed, maar wie een externe advocaat wil, krijgt te maken met kostenbeperkingen. Dat roept de vraag op of het recht op vrije advocaatkeuze zo niet gedwarsboomd wordt door de rechtsbijstandsverzekeraar? Ik weet dat er geluiden zijn om ook deze maatregelen te laten toetsen door de rechter.

Conclusie

Van belang is dat u weet dat u recht heeft op een vrije advocaatkeuze als u beschikt over een rechtsbijstandverzekering en u onverhoopt een procedure moet voeren dan wel een beroep doet op de geschillenregeling.

Heeft u hierover vragen? Bel (0578) 690080 of mail mij gerust (jlvanschoonhoven@bvs-advocaten.nl).

Linda van Schoonhoven

www.bvs-advocaten.nl