Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Column Schaapskooi 5 maart 2016; Eigen bijdrage huishoudelijke hulp niet verschuldigd in geval van letselschade

Deze column is geschreven door mr. L.C. (Laura) Faber, advocaat bij Boer & Van Schoonhoven advocaten in Heerde.

Eigen bijdrage huishoudelijke hulp niet verschuldigd in geval van letselschade

Mevrouw Jansen stond op 12 december 2014 stil voor een rood verkeerslicht. Toen het verkeerslicht op groen sprong en mevrouw Jansen haar reis wilde vervolgen, werd zij midden op het kruispunt aangereden door de verzekerde van Univé, de heer Kooiman. De heer Kooiman is door rood gereden. Mevrouw Jansen liep als gevolg van het ongeval letsel op. Univé heeft de aansprakelijkheid voor het ontstaan van het ongeval jegens mevrouw Jansen erkend. Dit houdt in dat Univé de geleden en nog te lijden schade van mevrouw Jansen dient te vergoeden.

huishoudelijke hulp

Als gevolg van het ongeval heeft mevrouw Jansen hulp nodig in de huishouding. Mevrouw Jansen heeft bij de gemeente Zwolle een aanvraag ingediend voor hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het is voor mevrouw Jansen namelijk niet mogelijk om haar huishoudelijke taken zelf te verrichten dan wel de hulp van derden in te schakelen. De gemeente Zwolle heeft besloten mevrouw Jansen hulp bij het huishouden toe te kennen. Mevrouw Jansen krijgt voor deze hulp een eigen bijdrage in rekening gebracht, via het CAK (het Centraal Administratie Kantoor), van de gemeente Zwolle. De hoogte van de eigen bijdrage is o.a. afhankelijk van het inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling van mevrouw Jansen.

Wmo-convenant 2015-2016

Aangezien er bij letselschadezaken een aansprakelijke partij is, kunnen de gemeenten de kosten voor de huishoudelijke hulp van de aansprakelijke verzekeraar vergoed krijgen. Omdat dit voor iedere zaak veel rompslomp met zich meebrengt, heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (de VNG) met het Verbond van Verzekeraars hierover een afspraak gemaakt, welke is vastgelegd in het Wmo-convenant 2015-2016 (zie www. https://www.verzekeraars.nl/overhetverbond/zelfregulering/Paginas/Convenanten/Convenant-WMO.aspx). Afgesproken is dat iedere gemeente een vast bedrag per jaar van het Verbond van Verzekeraars ontvangt waarmee de verhaalbare kosten voor huishoudelijke hulp worden afgekocht.

eigen bijdrage

In het convenant is ook expliciet vastgelegd dat de deelnemende gemeenten de eigen bijdrage niet zullen vorderen van de burger die de huishoudelijke hulp ontvangt.  In dit geval mag de gemeente Zwolle dan ook geen eigen bijdrage bij mevrouw Jansen in rekening brengen voor de huishoudelijke hulp.

conclusie

Ontvangt u huishoudelijke hulp als gevolg van bijvoorbeeld een verkeersongeval, een arbeidsongeval, of een andere aansprakelijkheid scheppende gebeurtenis en u krijgt van uw gemeente een eigen bijdrage in rekening gebracht, controleer dan of uw gemeente deel uitmaakt van het Wmo-convenant. Zie https://www.verzekeraars.nl/overhetverbond/zelfregulering/Paginas/Convenanten-en-overeenkomsten-met-andere-partijen.aspx

Hebt u hierover vragen of over letselschade in het algemeen? Bel (0578-690080) of mail (lfaber@bvs-advocaten.nl) mij gerust.

Laura Faber

www.bvs-advocaten.nl