Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Column Schaapskooi 31 mei 2016; De arbeidsongeschiktheidsverzekering

Deze column is geschreven door mr. J.L. van Schoonhoven, Linda is gespecialiseerd in letselschade en het aansprakelijkheidsrecht. Zij is lid van de ASP (Vereniging van advocaten voor slachtoffers van Personenschade) en lid van de LSA (vereniging van Letselschade advocaten).

De arbeidsongeschiktheidsverzekering

Veel mensen beschikken over een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Denk aan ondernemers die een dergelijke verzekering hebben om in geval van arbeidsongeschiktheid hun inkomen veilig te stellen. Of werknemers die met datzelfde doel, vaak tegelijkertijd bij de financiering van hun woning, een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten.

Arbeidsongeschikt. En dan?

Stel u heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering en u wordt arbeidsongeschikt. Dan wordt eerst vastgesteld of u wel arbeidsongeschikt bent in de zin van uw verzekeringspolis. Bij het vaststellen van de (mate van) arbeidsongeschiktheid bent u, de verzekerde, vaak overgeleverd aan de beoordeling van de verzekeraar zelf die zich daarbij baseert op twee pijlers: de medische beoordeling en de arbeidsdeskundige beoordeling.

Medische beoordeling

Om de arbeidsongeschiktheid vast te kunnen stellen vindt allereerst een medische beoordeling plaats. Een medisch adviseur in dienst van de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar, doet deze beoordeling aan de hand van de beschikbare medische informatie. Hij stuurt u vaak naar een medisch deskundige, bijvoorbeeld een neuroloog, orthopeed of psychiater.

Vervolgens stelt de medisch adviseur een beperkingenprofiel op. Daarin staan uw beperkingen: hoe lang kunt u zitten, staan, lopen, boven schouderhoogte werken, duwen, trekken, tillen, hoe is uw concentratie, geheugen, rijvaardigheid, hoeveel uren per dag kunt u werken etc.

Arbeidsdeskundige beoordeling

Na de medische beoordeling vindt een arbeidsdeskundige beoordeling plaats. Een arbeidsdeskundige inventariseert uw dagelijkse werkzaamheden en zet deze af tegen de door de medisch adviseur vastgestelde beperkingen. Vervolgens komt hij tot een conclusie of u nog geschikt bent om uw eigen werk te verrichten dan wel passend werk kunt doen.

Zorgvuldig en onafhankelijk?

In vrijwel alle verzekeringsvoorwaarden van arbeidsongeschiktheidsverzekeraars staat dat het de verzekeraar is die bepaalt naar welke deskundigen u wordt gestuurd. En daar zit een addertje onder het gras. Uit onze ervaring blijkt dat een verzekeraar u vooral stuurt naar deskundigen die bekend staan als “verzekeraarsvriendelijk”. U wordt bijvoorbeeld bij whiplashklachten gestuurd naar een deskundige die “tegen” whiplash is of naar een psychiater die zelden beperkingen aanneemt. De meesten van u zijn geen dokter en kunnen tegen zo’n deskundigenbeoordeling vaak weinig inbrengen.

Uitspraak Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22 maart 2016 (x/Achmea)

Het hof heeft recent geoordeeld dat een dergelijk beding, waarin staat dat de verzekeraar de deskundigen mag aanwijzen, een oneerlijk beding is volgens het Europese recht en dus ook volgens het Nederlandse recht. Het is consument-onvriendelijk, aldus het Hof.

Deze uitspraak betekent dat een verzekeraar niet meer alleen een deskundige mag benoemen. Dit moet in overleg met u, de verzekerde, plaatsvinden. Hiermee wordt bereikt dat de beoordeling van de (mate van) arbeidsongeschiktheid op een transparante, zorgvuldige maar bovenal op onafhankelijke wijze plaatsvindt.

Conclusie

Omdat medische en arbeidsdeskundige beoordelingen cruciaal zijn voor de beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid, is het van belang dat u zich goed laat voorlichten over de deskundigen waar u (mogelijk) mee te maken krijgt. Ons kantoor heeft daar veel ervaring mee.

Heeft er recent een beoordeling plaatsgevonden zonder dat u inspraak hebt gehad in de benoeming van de deskundige, dan kunt u uw arbeidsongeschiktheidsverzekeraar wijzen op deze uitspraak en om een nieuw onderzoek verzoeken. Heeft u hierover vragen? Bel of mail mij gerust.

Linda van Schoonhoven

T  (0578) 69 00 80  |  E  jlvanschoonhoven@bvs-advocaten.nl  |  I  www.bvs-advocaten.nl