Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Column Schaapskooi 14 februari 2017: Het gezag over uw kind

Deze column is geschreven door mr. W.H. (Wilma) Boer, advocaat bij Boer & Van Schoonhoven advocaten in Heerde. Wilma is gespecialiseerd in personen- en familierecht en strafrecht.

Het gezag over uw kind

Stel u bent in juridische zin de vader van uw kind (zie mijn vorige column*). De andere ouder van uw kind geeft geen toestemming voor het aanvragen van een paspoort, inschrijving op een school, verhuizing of een verblijf in het buitenland. Wat kunt u dan doen?

Om die vraag te beantwoorden is het belangrijk te weten of u het ouderlijk gezag heeft over uw kind. Als wettelijke of juridische vader heeft u dat namelijk niet automatisch.

Wat houdt ouderlijk gezag in?

Ouderlijk gezag is het gezag dat de meerderjarige ouders mogen en moeten uitoefenen over het minderjarige kind. Het gaat hierbij om:

  1. de plicht en het recht om het kind te verzorgen en op te voeden;
  2. het bewind voeren over het vermogen van het kind;
  3. de vertegenwoordiging van het kind;
  4. de verplichting om de ontwikkeling van de banden van het kind met de andere ouder te bevorderen.

Wie heeft ouderlijk gezag?

a.ouderlijk gezag van gehuwde ouders van ongelijk geslacht

Ouderlijk gezag van gehuwde ouders van ongelijk geslacht is juridisch de eenvoudigste variant. Beide ouders oefenen het ouderlijk gezag uit over hun kinderen die tijdens het huwelijk zijn geboren. Ouders die na de geboorte van hun kind trouwen, krijgen gezamenlijk het ouderlijk gezag als het kind voor het huwelijk door de vader is erkend.

b. ouderlijk gezag van geregistreerde partners van ongelijk geslacht

De ouders in de zin van de wet oefenen gedurende het geregistreerd partnerschap gezamenlijk het gezag uit over hun kinderen. Voor kinderen geboren vanaf 01/04/2014 binnen een geregistreerd partnerschap geldt dat de moeder en vader beiden de juridisch ouders zijn. Als een kind voor 01/04/2014 is geboren, geldt dit voor de vader alleen als hij het kind erkend heeft of, als de vader het kind niet heeft erkend, het kind staande het geregistreerd partnerschap wordt geboren en niet al twee ouders in de zin van wet heeft.

c. ouderlijk gezag van ongehuwden

De ongehuwd samenwonende man of vrouw moet twee handelingen verrichten om het ouderlijk gezag over een kind te krijgen. Allereerst moet het kind worden erkend en daarna moeten de partners gezamenlijk een verzoek indienen bij de rechtbank om de man of de samenwonende duomoeder het ouderlijk gezag te laten verkrijgen.

d. ouderlijk gezag van twee gehuwde vrouwelijke ouders

Ouderlijk gezag van gehuwde ouders die beiden tot het vrouwelijk geslacht behoren, ligt iets ingewikkelder. Beide ouders oefenen het ouderlijk gezag uit over hun voor of tijdens het huwelijk geboren kind als:

  1. het kind na 01/04/2014 is geboren en er sprake is van een aanvankelijk anonieme donor, of
  2. er is sprake van een bekende donor en het kind is na 01/04/2014 voor de geboorte erkend door de duomoeder, of
  3. het kind is voor of na 01/04/2014 door de duomoeder erkend.

Uiteraard zijn er meer partnerschappen die het ouderlijk gezag kunnen uitoefenen. Denk aan twee gehuwde vrouwen van wie één ouder is in de zin van de wet, aan twee geregistreerde vrouwelijke partners of aan twee samenwonende ongehuwde mannelijke partners. Voor elke variant gelden eigen specifieke regels als het gaat om het verkrijgen of het hebben van het ouderlijk gezag.

Heeft u een vraag?

Wilt u weten hoe u uw kind kunt erkennen of het ouderlijk gezag over uw kind kunt krijgen? Bel of mail mij gerust. Ik ben telefonisch te bereiken op telefoonnummer (0578) 690080 en via het e-mailadres whboer@bvs-advocaten.nl.

Wilma Boer

www.bvs-advocaten.nl