Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Column Schaapskooi 4 september 2017; Scheiding? Wie beslist wat over de kinderen?

Deze column is geschreven door mr. W.H. (Wilma) Boer. Wilma is gespecialiseerd in personen- en familierecht en strafrecht.

Scheiding? Wie beslist wat over de kinderen?

Jan en Gerda zijn gescheiden. Ze hebben gekozen voor co-ouderschap. Aangezien hun zoon Koen (15 jaar) weet dat zijn vader tegen tatoeages is, vraagt Koen aan Gerda of hij een tatoeage mag laten zetten. Gerda is geneigd om hiermee in te stemmen, maar vraagt zich af of zij Jan naar zijn mening moet vragen.

Jan houdt zich bezig met naar welke middelbare school hun dochter Yvonne (12 jaar) na de zomervakantie zal gaan. Jan heeft diverse scholen bezocht en heeft Yvonne alvast ingeschreven op een gerenommeerde school in Zwolle. Als Yvonne dit tegen haar moeder vertelt, wordt Gerda woest op Jan. Gerda wil namelijk dat Yvonne naar een andere school dicht bij haar huis gaat. Aangezien Yvonne vier dagen bij haar woont en maar drie bij Jan vindt Gerda dat de beslissing over de schoolkeuze aan haar is.

Gescheiden ouders komen vaak in de situatie terecht dat zij beslissingen over hun kinderen moeten nemen. Bij co-ouderschap hebben beide ouders vrij veel zicht op wat er met de kinderen gebeurt en wat er speelt. Als de kinderen bij één van de ouders wonen, zal dat minder zijn.

Na een scheiding houden ouders veelal beiden het ouderlijk gezag over de kinderen. Het is niet zo dat de ouder waar de kinderen wonen of meer verblijven de beslissingen neemt! Dat doet de ouder of doen de ouders met het ouderlijk gezag.

Bij een scheiding zijn ouders verplicht om afspraken te maken over deze beslissingsbevoegdheid. Ze moeten dit vastleggen in een ouderschapsplan. Vaak worden beslissingen die regelmatig terugkeren of de dagelijkse gang van zaken betreffen (periodieke controle tandarts, kapper, etc.), overgelaten aan één van de ouders. Belangrijke beslissingen, zoals de schoolkeuze, medicijngebruik en medische ingrepen worden bijna altijd wel gezamenlijk door de ouders genomen.

In het geval van Jan en Gerda is het gevoel van Gerda goed. Aangezien zij en Jan allebei het ouderlijk gezag uitoefenen, moeten zij gezamenlijk beslissen over de tatoeage van Koen. Jan heeft niet verstandig gehandeld. De schoolkeuze van Yvonne is een beslissing die Jan en Gerda samen moeten nemen. Jan moet dus met Gerda gaan overleggen naar welke school Yvonne straks gaat.

Als ouders onderling niet tot overeenstemming komen over een bepaalde beslissing met betrekking tot de kinderen, dan kunnen zij hun geschil voorleggen aan een rechter. De rechter beslist dan wat er wel of niet moet gebeuren. Hierbij is doorslaggevend wat de rechter in het belang van de kinderen vind.

Heeft u een vraag over wat u met betrekking tot de kinderen samen met uw ex-partner moet bespreken of kunt u niet met uw ex-partner tot overeenstemming komen over een belangrijke beslissing over uw kind? Bel of mail mij gerust. Ik ben telefonisch te bereiken op telefoonnummer (0578) 690080 en via het e-mailadres whboer@bvs-advocaten.nl.

Wilma Boer

www.bvs-advocaten.nl