Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Maand van de Letselschade d.d. 17 oktober 2017; “De ondernemer en letselschade”

Deze column is geschreven door mr. J.L. van Schoonhoven, Linda is gespecialiseerd in letselschade en het aansprakelijkheidsrecht. Zij is lid van de ASP (Vereniging van advocaten voor slachtoffers van Personenschade) en lid van de LSA (vereniging van Letselschade advocaten).

Oktober is door Boer & Van Schoonhoven advocaten uitgeroepen tot ‘Maand van de Letselschade’. Als één van de weinige kantoren op de Noord Veluwe is Boer & Van Schoonhoven gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en letselschade. In oktober besteden we hier extra aandacht aan en schrijven we wekelijks over uiteenlopende letselschade-onderwerpen. Maar u heeft vast ook vragen over aansprakelijkheid en letselschade. Daarom houden we deze maand elke dinsdag een geheel vrijblijvend spreekuur.

De ondernemer en letselschade

Wat komt er allemaal op je pad als je als ondernemer een ongeval overkomt? Dat is vaak niet gering. Afgezien van het persoonlijk leed, de medische behandelingen en de onzekerheid over het herstel, moet ook zakelijk behoorlijk wat opgevangen worden. De onderneming moet immers door. Vaak zijn er werknemers waarvan de salarissen betaald moeten worden. En als zzp’er moet die nog niet afgemaakte opdracht wel goed volbracht worden.

Een ondernemer die (tijdelijk) arbeidsongeschikt raakt, krijgt al snel te maken met vragen en zorgen zoals:

  • Kan ik mijn werkzaamheden wel blijven voortzetten?
  • Kan ik een vervangende kracht inhuren en zo ja, wie betaalt dat?
  • Als ik mijn werk niet meer volledig kan doen, hoe vang ik dat op?
  • Als ik word benaderd voor een nieuwe klus, wat doe ik dan?

Zelfstandig schilder overkomt een verkeersongeval

De heer Woning is schilder en eigenaar van een schildersbedrijf. Buiten zijn schuld raakt hij betrokken bij een motorongeluk waardoor hij ernstig knieletsel oploopt en zijn schilderwerkzaamheden niet meer voor de volle 100% kan verrichten. Het staan op een trap levert problemen op en hij moet een vervangende kracht inhuren. Na een periode van herstel lukt het hem wel om een groot deel van zijn ondernemerstaken uit te voeren.

De aansprakelijkheid is door de aansprakelijke verzekeraar erkend en Woning krijgt zijn schade vergoed. Omdat het prioriteit heeft dat de onderneming wordt voortgezet, is het bij de afhandeling van de letselschade van belang dat het bedrijf in kaart wordt gebracht door een arbeidsdeskundige. Deze beoordeelt welke werkzaamheden de ondernemer voor het ongeval had en bekijkt waarvoor vervanging geregeld moet worden. De kosten hiervan komen voor rekening van de verzekeraar.

De ondernemer heeft soms ook hulp nodig bij zijn re-integratie. Of er moeten aanpassingen worden gedaan of hulpmiddelen worden aangeschaft. Bijvoorbeeld een hoogwerker in geval van Woning zodat hij niet meer op een ladder hoeft te staan. Ook daar speelt de aansprakelijke verzekeraar een rol.

Als er zicht is op herstel en eventueel blijvend letsel, wordt gekeken naar een structurele oplossing. Stel dat het Woning niet meer lukt zijn schilderwerkzaamheden uit te voeren, dan kan het zo zijn dat de kosten van de vervanging blijvend moeten worden vergoed. Woning kan zich dan bijvoorbeeld richten op acquisitie en het aansturen van medewerkers.

Als advocaat is het van belang te weten welke deskundigen ingeschakeld moeten worden. Ook is het van belang dat de advocaat de jaarcijfers kan lezen en interpreteren. Pas dan kan de advocaat de schade in kaart brengen en weet de ondernemer waar hij of zij aan toe is. Linda van Schoonhoven van Boer & Van Schoonhoven advocaten staat veel zelfstandigen bij. Zij is zelf ondernemer en ze kent de cijfers als geen ander. Heeft u na het lezen van deze column vragen? Maak dan gebruik van ons letselschadespreekuur.

Spreekuur

In oktober houden wij elke dinsdag van 16.30 tot 19.30 uur spreekuur voor letselschadevragen. Heeft u vragen? Maak dan een geheel vrijblijvende afspraak met ons secretariaat. Ons telefoonnummer: 0578 – 690080. Mailen mag natuurlijk ook: info@bvs-advocaten.nl.