Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Column Schaapskooi 27 december 2017: Vuurwerk en Letselschade

Deze column is geschreven door mr. J.L. (Linda) van Schoonhoven. Linda is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en letselschaderecht. Zij is LSA- en ASP advocaat.

Vuurwerk en letselschade

Met de Kerstdagen achter de rug, maken we ons op voor Oud & Nieuw. Dat gaat veelal gepaard met het afsteken van vuurwerk. Helaas gebeuren er ieder jaar weer de nodige ongelukken met vuurwerk. Veel geziene letsels zijn brandwonden, oogletsel, letsel aan het gehoor, en letsels aan de vingers en handen. Soms is het letsel zo ernstig dat mensen als gevolg hiervan overlijden. Vuurwerkletsel kan dus ernstige en of langdurige gevolgen hebben en materiële (schade aan de kleding, zorgkosten, verlies aan inkomen, etc.) en immateriële schade (smartengeld) met zich meebrengen.

Vuurwerkletsel als omstander

Stel: in de nacht van Oud & Nieuw staat u op straat te kijken naar het vuurwerk en uw buurman gooit vuurwerk naar u toe. Als gevolg daarvan verliest u een oog of een ledemaat. U kunt uw buurman dan aansprakelijk stellen voor de schade die u lijdt als gevolg van zijn handelen. Hoewel er in de nacht van Oud & Nieuw vuurwerk afgestoken mag worden, moet dat wel op een verantwoorde manier gebeuren. Het gooien van vuurwerk naar een ander is roekeloos gedrag en kan aansprakelijkheid veroorzaken.

Illegaal vuurwerk

Als de bewuste buurman illegaal vuurwerk afsteekt en daarbij letsel veroorzaakt aan omstanders, dan geeft dat al snel aansprakelijkheid van zijn kant. Het is immers verboden om illegaal vuurwerk af te steken.

Vuurwerkletsel door eigen vuurwerk

Een groot deel van het vuurwerkletsel is het gevolg van het zelf afsteken van vuurwerk. Soms gaat vuurwerk te vroeg af of werkt het niet goed. Wanneer het vuurwerk niet goed werkt en niet voldoet aan de regelgeving (het zogeheten Vuurwerkbesluit), is mogelijk de fabrikant aansprakelijk.

Bewijs

Mocht u onverhoopt letsel oplopen door vuurwerk, probeer dan zoveel mogelijk bewijs te verzamelen. Misschien zijn er foto’s of filmpjes gemaakt door omstanders of willen getuigen bevestigen hoe het is gegaan. Alles kan als bewijs dienen.

Tot slot

Namens Boer & Van Schoonhoven advocaten wensen wij u een goed, gelukkig, maar bovenal gezond 2018 toe en een veilige jaarwisseling!

Heeft u na het lezen van deze column vragen? Bel (0578 – 690080) of mail (jlvanschoonhoven@bvs-advocaten.nl) mij gerust.

Linda van Schoonhoven

www.bvs-advocaten.nl