Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Maand van de Letselschade d.d. 24 oktober 2017; “Minderjarigen en letselschade”

Deze column is geschreven door mr. L.C. Faber en mr. J.L. van Schoonhoven. Linda is gespecialiseerd in letselschade en het aansprakelijkheidsrecht. Zij is lid van de ASP (Vereniging van advocaten voor slachtoffers van Personenschade) en lid van de LSA (vereniging van Letselschade advocaten).

Oktober is door Boer & Van Schoonhoven advocaten uitgeroepen tot ‘Maand van de Letselschade’. Als één van de weinige kantoren op de Noord Veluwe is Boer & Van Schoonhoven gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en letselschade. In oktober besteden we hier extra aandacht aan en schrijven we wekelijks over uiteenlopende letselschade-onderwerpen. Maar u heeft vast ook vragen over aansprakelijkheid en letselschade. Daarom houden we deze maand elke dinsdag een geheel vrijblijvend spreekuur.

Minderjarigen en letselschade

De 10-jarige Lotte fietst op 10 april 2017 van haar school naar huis. Onderweg wordt Lotte aangereden door een auto; de automobilist had Lotte over het hoofd gezien. Als gevolg van het ongeval loopt Lotte een dwarslaesie op. Lotte heeft intensieve en langdurige verpleging en verzorging nodig. De moeder van Lotte neemt deze zorg op zich. Zij wil Lotte graag zelf verzorgen. Gelet hierop zegt zij haar baan bij de Belastingdienst op. De moeder van Lotte vraagt zich af of zij haar inkomstenderving als schade kan verhalen op de automobilist die Lotte heeft aangereden of dat zij haar zorgtaken op een andere wijze vergoed kan krijgen?

wat staat er in de wet?

In de wet staat dat ouders de kosten die zij ten behoeve van hun kind hebben gemaakt op de aansprakelijke partij kunnen verhalen. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan bezoekkosten, kosten voor verpleging, revalidatie, geneesmiddelen etc. Ook kan de moeder van Lotte een vergoeding vorderen voor de vrije tijd die zij besteedt aan de verzorging en verpleging van Lotte. De moeder van Lotte kan echter niet bij de aansprakelijke partij een vergoeding vorderen voor de inkomensschade die zij heeft geleden door de verzorging van Lotte. In de wet staat dat alleen de schade van het slachtoffer (Lotte) gevorderd kan worden en de inkomensschade is de schade Lottes’ moeder.

schade Lotte

De aansprakelijke verzekeraar wil de schade van Lotte na een paar jaar definitief gaan afwikkelen. De moeder van Lotte vraagt zich af of dit wel verstandig is, mede gelet op de jonge leeftijd van Lotte. Boer & Van Schoonhoven advocaten kan u hierin adviseren en bijstaan. Bij minderjarigen wordt namelijk terughoudend geadviseerd bij de afwikkeling van de totale schade tegen finale kwijting. Uitgangspunt bij het begroten van de schade is de redelijke verwachting van de toekomstige ontwikkelingen. Lotte is echter nog pas 10 jaar oud. Zij zal zich nog volop ontwikkelen, zodat over de impact van de beperkingen op haar leven pas iets te zeggen valt wanneer zij volwassen is. Hoe gaat het bijvoorbeeld later tijdens haar studie? Kan ze studeren en welke aanpassingen zijn dan nodig? Hoe gaat het bij de aanvang van haar beroepscarrière? Hebben haar beperkingen hier invloed op? Kan ze autorijden en zijn er dan aanpassingen nodig? Hoe ontwikkelt de zorg en de vergoeding van de zorgkosten zich? Met deze aspecten moet rekening worden gehouden bij de uiteindelijke afwikkeling van de schade van Lotte. Bij minderjarigen is het moeilijk om hier al tijdens de minderjarigheid een inschatting van te maken. Terughoudendheid is dan ook geboden.

Heeft u na het lezen van de column vragen? Maak dan gebruik van ons letselschadespreekuur.

spreekuur

In oktober houden wij elke dinsdag van 16.30 tot 19.30 uur spreekuur voor letselschadevragen. Heeft u vragen? Maak dan een geheel vrijblijvende afspraak met ons secretariaat. Ons telefoonnummer: 0578 – 690080. Mailen mag natuurlijk ook: info@bvs-advocaten.nl.