Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Column Schaapskooi 20 februari 2018; Ik word aangehouden door de politie. Wat gaat er gebeuren?

Deze column is geschreven door mr. W.H. (Wilma) Boer. Wilma is gespecialiseerd in personen- en familierecht en strafrecht.

Ik word aangehouden door de politie. Wat gaat er gebeuren?

De politie neemt u mee naar het politiebureau waar een hulpofficier van justitie beslist of u verhoord wordt. Deze zal u onder meer vragen of u vóór het eerste verhoor een advocaat wilt spreken, en of u zich wilt laten bijstaan door een advocaat. Maakt u gebruik van deze bijstand dan kost u dat niets als u bent aangehouden voor een feit waarvoor voorlopige hechtenis* kan worden opgelegd.

Als u aangeeft bijstand van een advocaat te willen, dan moet de politie dat zo spoedig mogelijk doorgegeven aan de zogenoemde piketcentrale. Die neemt vervolgens contact op met de advocaat die piketdienst heeft of met de door u opgegeven voorkeursadvocaat.

Overleg met uw advocaat vóór het verhoor

De advocaat zal voorafgaand aan het verhoor u vragen hoe uw aanhouding is verlopen en bij u controleren of de politie zich aan de regels heeft gehouden. Hij zal u verder vragen of u medicatie nodig heeft en of er iemand op de hoogte moet worden gesteld van uw aanhouding. Ook zal hij met u spreken over het feit waarvan u verdacht wordt, hoe het verhoor door de politie zal gaan en u wijzen op uw rechten. U heeft bijvoorbeeld het recht om te zwijgen en de mogelijkheid om het verhoor te onderbreken voor overleg met de advocaat. Het is belangrijk om samen met de advocaat de strategie te bepalen voor het verhoor. Dit kan immers grote invloed hebben op de uiteindelijke straf of uw kansen op vrijspraak.

Het verhoor

Tijdens het verhoor worden eerst vragen gesteld over uw persoonlijke situatie. Vervolgens worden vragen gesteld over het feit waarvan u wordt verdacht. Veelal start dit verhoor met een algemene vraag over wat u kunt vertellen over het feit waarvan u wordt verdacht. Vervolgens worden steeds specifiekere vragen gesteld en wordt u in de regel geconfronteerd met de verklaring van de aangever, verklaringen van getuigen en of resultaten van politieonderzoek.

Proces-verbaal

De politie noteert alles wat u tijdens het verhoor zegt en legt dat vast in een proces-verbaal dat aan het eind van het verhoor wordt voorgelezen, of kan worden doorgelezen door u en uw advocaat. Het is van groot belang kritisch naar de inhoud van het proces-verbaal te kijken. Klopt het wat er staat en is de inhoud niet voor meerdere uitleg vatbaar? U en uw advocaat kunnen om aanpassing vragen als iets niet klopt. Of als de politie dat niet wil, aangeven dat op bepaalde punten opmerkingen zijn gemaakt. Zet pas een handtekening als u het volledig met de inhoud eens bent.

Vervolg

De politie gaat vervolgens met de officier van justitie overleggen wat er verder moet gebeuren. Hij beslist of u in vrijheid wordt gesteld of dat u langer op het bureau moet blijven en in verzekering wordt gesteld.

Deze beslissing moet binnen 9 uur worden genomen na uw eerste gesprek met de hulpofficier, waarbij de tijd tussen 0.00 uur ’s nachts en 9.00 uur ’s ochtends niet meetelt.

Tot slot

Wilt u meer weten over hoe een strafzaak verloopt of wordt u verdacht van een strafbaar feit en twijfelt u over het al dan niet inschakelen van een advocaat? Bel of mail mij gerust. Ik ben telefonisch te bereiken op telefoonnummer (0578) 690080 en via het e-mailadres whboer@bvs-advocaten.nl.

Wilma Boer

www.bvs-advocaten.nl

* voorlopige hechtenis is mogelijk bij feiten waarvoor een gevangenisstraf staat van 4 jaar of meer, en bij onder meer bedreiging, belaging, verduistering, oplichting, flessentrekkerij, insubordinatie, schuldheling, schuldwitwassen, dood c.q. zwaar lichamelijk letsel bij rijden onder invloed, overdracht van wapens en munitie, opzettelijk verkopen en afleveren van verboden middelen, en wanneer de verdachte geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland heeft en een feit heeft gepleegd waarop een gevangenisstraf is gesteld.