Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten

OKTOBER; MAAND VAN DE LETSELSCHADE: Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Oktober is door Boer & Van Schoonhoven advocaten uitgeroepen tot ‘Maand van de Letselschade’. Als één van de weinige kantoren op de Noord Veluwe is Boer & Van Schoonhoven gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en letselschade. In oktober besteden we hier extra aandacht aan en schrijven we wekelijks over uiteenlopende letselschade-onderwerpen. Maar u heeft vast ook vragen over aansprakelijkheid en letselschade. Daarom houden we deze maand elke dinsdag een geheel vrijblijvend spreekuur.

Niet-aangeboren hersenletsel
Met enige regelmaat sta ik in mijn praktijk cliënten bij die hersenletsel hebben opgelopen als gevolg van een ongeval, medische fout of geweldsmisdrijf. Iedere keer raakt mij de impact die het hersenletsel heeft op het leven van de cliënt en diens naasten. Heel vaak herstelt een cliënt weer zodanig dat er geen lichamelijk letsel meer is. Het hersenletsel echter is vaak blijvend en heeft grote gevolgen.

Hersenletsel dat na de geboorte ontstaat heet ook wel niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Het kan vele oorzaken hebben. Denk aan traumatisch hersenletsel door een verkeers- of bedrijfsongeval of een geweldsmisdrijf. Of niet-traumatisch hersenletsel als gevolg van een beroerte, infectie, tumor of zuurstofgebrek.

Gevolgen niet-aangeboren hersenletsel
Niet-aangeboren hersenletsel kan zichtbaar zijn maar ook onzichtbaar. Het kan zich uiten in mobiliteitsproblemen zoals krachtafname, bewegingsstoornissen, coördinatieproblemen en verlamming. Of het heeft zintuiglijke gevolgen, zoals visuele gevolgen, geluid- en lichtoverprikkeling, functiestoornissen en uitval van het gezichtsveld. Denk ook aan communicatieproblemen, zoals moeite bij het spreken en verstaan, snel afgeleid zijn, moeite met drukke omgevingen en problemen om emoties te interpreteren. Bijna altijd heeft hersenletsel cognitieve gevolgen zoals geheugen-, concentratie- en taalproblemen, veranderd tijdsbesef, moeite met verdelen van de aandacht en moeite met prikkelverwerking. Denk daarnaast aan emotionele gevolgen (prikkelbaarheid en libidoverandering), en lichamelijke gevolgen (epilepsie, hoofdpijn, incontinentie en slaapstoornissen).

Praktijk
In de praktijk betekenen deze gevolgen dat een cliënt met hersenletsel vastloopt op veel gebieden. Denk aan het werk. Vaak moet er gezocht worden naar passend werk bij de eigen werkgever of bij een andere. Of het lukt niet meer om fulltime te werken of erger, de cliënt raakt volledig arbeidsongeschikt. Het heeft ook gevolgen voor het huishouden en de klussen in en om het huis. Neem bijvoorbeeld het koken waarbij tegelijkertijd allerlei taken uitgevoerd moeten worden. Ook de verzorging van de kinderen lukt meestal niet goed meer. Cliënten met hersenletsel hebben behoefte aan structuur en beperkte activiteiten per dag.

Hersenletsel en letselschade
Dat alles betekent dat iemand met hersenletsel veel begeleiding nodig heeft en dat in de praktijk veel taken die de cliënt voorheen zelf deed, moeten worden opgevangen. In een letselschadezaak komt deze begeleiding voor vergoeding in aanmerking, ook als dit grotendeels door de partner wordt gedaan. Wij brengen het hersenletsel altijd in kaart met behulp van medisch specialisten. Vaak laten we een neuropsychologisch onderzoek uitvoeren en wordt een ergotherapeut gevraagd de situatie thuis te beoordelen zodat de noodzakelijke begeleiding voor nu en in de toekomst in kaart kan worden gebracht.

Kortom, de gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel zijn doorgaans groot en in eerste instantie niet goed te overzien. Kunt u de schade op een aansprakelijke partij verhalen dan is het raadzaam de gevolgen zorgvuldig in kaart te laten brengen.

Heeft u na het lezen van de column vragen? Maak dan gebruik van ons letselschadespreekuur. U bent van harte welkom.

Spreekuur
In oktober houden wij elke dinsdag van 16.30 tot 19.30 uur spreekuur voor letselschadevragen. Heeft u vragen? Maak dan een geheel vrijblijvende afspraak met ons secretariaat. Ons telefoonnummer: (0578) 69 00 80. Mailen mag natuurlijk ook: info@bvs-advocaten.nl.