Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Column Schaapskooi 22 oktober 2019: letselschadevergoeding vrijgesteld van de vermogenstoets

Tweewekelijks schrijven Boer & Van Schoonhoven advocaten, Feijen & De Vries Notarissen, PM Belastingadviseurs en Veldhuis Advies een column waarin zij ingaan op specifieke financiële en juridische zaken. Deze column is geschreven door mr. J.L. van Schoonhoven, advocaat bij Boer & Van Schoonhoven advocaten in Heerde. Linda is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en letselschaderecht, en LSA- en ASP-advocaat.

Goed nieuws voor letselschadeslachtoffers! Letselschadevergoeding wordt per 1 januari 2020 vrijgesteld van de vermogenstoets van de Wlz en Wmo!
In mijn column van 16 oktober 2018 in deze krant schreef ik al dat Minister De Jonge (VWS) in zijn brief van 13 juli 2018 had aangekondigd dat de letselschadevergoeding die letselschadeslachtoffers ontvangen, wordt uitgezonderd van de vermogenstoets van de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Oftewel deze schadevergoeding telt niet meer mee voor de vaststelling van de hoogte van de eigen bijdrage, wat tot op heden wel het geval is voor letselschade-uitkeringen gedaan ná 10 oktober 2010.

De minister De Jonge heeft nu in zijn brief van 25 juni 2019 aangekondigd dat per 1 januari 2020 de letselschadevergoeding wordt uitgezonderd van de vermogenstoets in het kader van Wlz en Wmo.

Een letselschadevergoeding is vermogen.
Als een letselschadezaak wordt geregeld, dan ontvangen letselschadeslachtoffers vaak een groot bedrag ineens. Deze schadevergoeding wordt dan aangemerkt als vermogen in box 3. Het letselschadeslachtoffer moet daarover vermogensbelasting betalen, maar het heeft ook invloed op bijvoorbeeld de vermogenstoets voor de huurtoeslag, de zorgtoeslag, het kindgebonden budget en de eigen bijdrage die wordt opgelegd in het kader van Wlz en Wmo.

De vermogensvrijstelling geldt alleen voor de eigen bijdrage vanuit de Wlz en Wmo
Als een letselschadeslachtoffer vanwege zijn letsel hulp nodig heeft bij zijn dagelijkse verzorging,  (activiteiten)begeleiding krijgt of bijvoorbeeld hulp in het huishouden nodig heeft, dan wordt deze zorg vaak ontvangen vanuit de Wlz of Wmo. Daarvoor moet het letselschadeslachtoffer dan een eigen bijdrage voor betalen. Deze eigen bijdrage wordt vaak vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Deze eigen bijdrage ging dan vaak fors omhoog als de letselschadezaak werd afgewikkeld en het letselschadeslachtoffer een groot bedrag ineens ontving. Soms wel van € 17,40 per 4 weken naar ruim € 600,00 per 4 weken. Dat werd als onrechtvaardig ervaren.

Per 1 januari 2020 wordt de letselschadevergoeding niet meer meegeteld bij het vaststellen van de eigen bijdrage door het CAK. Het letselschadeslachtoffer kan dit dan aangeven door een formulier in te vullen dat te vinden is op www.cak.nl. Dit formulier moet dan samen met de vaststellingsovereenkomst of een uitspraak van de rechter en een bankafschrift waaruit blijkt dat de letselschade-uitkering is gestort en door wie, worden gestuurd naar het CAK.

Vermogenstoets voor andere toeslagen
Vanuit de letselschadebranche is er ook een beroep gedaan op de politiek om de letselschadevergoeding uit te zonderen voor de overige vermogenstoetsen (huurtoeslag/zorgtoeslag/etc.)  door deze niet meer aan te merken als vermogen of juist als bijzonder vermogen. De politiek is daartoe helaas nog niet bereid. Maar wie weet wat de toekomst ons nog brengt…..

Heeft u vragen over dit onderwerp? Bel mij gerust op telefoonnummer (0578) 69 00 80. Mailen mag natuurlijk ook: jlvanschoonhoven@bvs-advocaten.nl.

Linda van Schoonhoven