Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Column Schaapskooi 17 december 2019; Duur van de partneralimentatie

Tweewekelijks schrijven Boer & Van Schoonhoven advocaten, Feijen & De Vries Notarissen, PM Belastingadviseurs en Veldhuis Advies een column waarin zij ingaan op specifieke financiële en juridische zaken. Deze column is geschreven door mr. W.H. (Wilma) Boer, advocaat bij Boer & Van Schoonhoven advocaten in Heerde. Wilma is gespecialiseerd in personen- en familierecht en strafrecht.

Duur van de partneralimentatie

Herziening partneralimentatie per 01/01/2020
Een ex-partner had vóór 1994 in beginsel recht op levenslange partneralimentatie. Volgens de huidige regeling, bedraagt de duur van de partneralimentatie in beginsel maximaal 12 jaar. Per 01/01/2020 treedt de Wet Herziening partneralimentatie in werking en wordt de duur van de partneralimentatie verder verkort.

Hoofdregel maximaal 5 jaar partneralimentatie
De hoofdregel wordt dan dat de duur van de partneralimentatie gelijk zal zijn aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar.

Bent u 14 jaar getrouwd, gaat u scheiden en is het ontvangen c.q. het betalen van partneralimentatie aan de orde? Dan heeft u op dit moment nog recht op maximaal 12 jaar partneralimentatie c.q. dient u maximaal 12 jaar partneralimentatie te betalen. Wordt de scheiding aangevraagd na 01/01/2020 dan zal maximaal 5 jaar aanspraak kunnen worden gemaakt op partneralimentatie c.q. dient maximaal 5 jaar partneralimentatie te worden voldaan.

Uitzonderingen
Op deze hoofdregel van maximaal 5 jaar zijn drie uitzonderingen, te weten:

  1. bij huwelijken langer dan 15 jaar en diegene die de partneralimentatie ontvangt is ten hoogste 10 jaar jonger dan de AOW-leeftijd;
  2. bij huwelijken langer dan 15 jaar en diegene die de partneralimentatie ontvangt is op of vóór 01/01/1970 geboren en zijn/haar leeftijd is meer dan 10 jaar lager dan de AOW-leeftijd;
  3. als er uit het huwelijk kinderen zijn geboren, die jonger zijn dan 12 jaar.

Uitzondering 1
In dit geval geldt een duur voor de partneralimentatie tot het moment waarop diegene die de partneralimentatie ontvangt, de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Ik verduidelijk dit met een voorbeeld: u bent 17 jaar gehuwd, heeft recht op partneralimentatie en u heeft over 8 jaar recht op AOW. In dit geval eindigt de partneralimentatie niet na 5 jaar, maar na 8 jaar, het moment dat u AOW gaat ontvangen.

Uitzondering 2
In dit geval geldt een duur voor de partneralimentatie van maximaal 10 jaar. Ook hier een voorbeeld: u bent meer dan 15 jaar gehuwd, heeft recht op partneralimentatie en u bent geboren op 12/12/1969. In dit geval eindigt de partneralimentatie na 10 jaar.

Uitzondering 3
De duur van de partneralimentatie loopt in dit geval tot het jongste kind 12 jaar is geworden. Gaat u scheiden en is het jongste kind van u en uw ex-partner op het moment van scheiding 3 jaar dan zal de duur van de partneralimentatie 9 jaar bedragen.

Heeft u een vraag?
Wilt u weten hoelang u partneralimentatie krijgt of moet betalen, of wilt u de alimentatie opnieuw laten berekenen omdat uw omstandigheden zijn gewijzigd? Bel of mail mij gerust. Ik ben telefonisch te bereiken op telefoonnummer (0578) 690080 en via het e-mailadres whboer@bvs-advocaten.nl.