Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Column Schaapskooi 7 april 2020; Coronavirus en familierechtelijke kwesties

Tweewekelijks schrijven Boer & Van Schoonhoven advocaten, Feijen & De Vries Notarissen, PM Belastingadviseurs en Veldhuis Advies een column waarin zij ingaan op specifieke financiële en juridische zaken. Deze column is geschreven door mr. W.H. (Wilma) Boer, advocaat bij Boer & Van Schoonhoven advocaten in Heerde. Wilma is gespecialiseerd in personen- en familierecht en strafrecht.

Coronavirus en familierechtelijke kwesties
We worden allemaal geraakt door de coronacrisis. Er ontstaan vragen en problemen waar we nog niet eerder mee te maken hebben gehad, en waarvoor antwoorden en oplossingen niet zomaar gevonden zijn. Voorop staat natuurlijk uw gezondheid en de moeilijkheden in de gezondheidszorg. Toch zijn er ook op andere vlakken veel vragen. Zo ook op het gebied van het personen- en familierecht. Is het nog mogelijk om te scheiden? Er loopt al een procedure, maar hoe gaat het met mijn scheiding nu ook de rechtbanken gesloten zijn? In deze column ga ik op deze vragen in en leg ik u uit hoe daar op dit moment mee wordt omgegaan.

Sluiting
In verband met de uitbraak van het coronavirus zijn rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges sinds 17 maart gesloten.

Urgente zaken
Urgente zaken gaan wel door. Dit zijn zaken waar een rechterlijke beslissing niet achterwege kan blijven. Bijvoorbeeld omdat het raakt aan de rechten van verdachten of rechtzoekenden. U kunt dan denken aan ondertoezichtstellingen en/of uithuisplaatsingen van minderjarige kinderen of zaken die gaan over de hechtenis van verdachten in strafzaken. In deze zaken worden de betrokkenen óf telefonisch gehoord óf worden de betrokken partijen gevraagd schriftelijk hun standpunt kenbaar te maken.

Lopende procedures
Zittingen in bijvoorbeeld reeds lopende scheidings-, omgangs- en alimentatiezaken gaan niet door. Geplande zittingen zijn afgezegd en te zijner tijd zal een nieuwe datum worden bepaald. Schriftelijke procedures waaronder het indienen van een verzoekschrift, verweerschrift of overige stukken, gaan wel door en worden door de rechtbank verwerkt. Hierbij gelden dezelfde wettelijke termijnen als voor de uitbraak van het coronavirus.

Zonder zitting
Als het dossier compleet is, plant de rechtbank geen zitting meer maar vraagt zij aan de betrokkenen of de zaak ook zonder een zitting kan worden afgedaan. Als de betrokken partijen daarmee instemmen, zal de rechtbank over de verzoeken beslissen en wordt een beschikking afgegeven. Het is dus nog steeds mogelijk dat de (scheidings)procedure doorgang vindt, al dan niet met enige vertraging.

Nieuwe scheidingsprocedures
Nieuwe verzoeken worden door de rechtbanken nog steeds in behandeling genomen. Na het indienen van een verzoekschrift in een scheidingsprocedure en uitreiking van het verzoekschrift door de deurwaarder aan de andere partij, krijgt deze laatste 6 weken de tijd om een verweerschrift in te dienen. Deze termijn kan eenmalig, zonder opgaaf van redenen worden verlengd met 4 weken.

Als bij het verweerschrift een of meerdere zelfstandige verzoeken worden gedaan, krijgt diegene die de procedure is gestart de mogelijkheid om schriftelijk te reageren. Als de betrokkenen het niet (over alles) eens zijn, wordt een zitting gepland. Voordat uw zaak daadwerkelijk voor een rechter komt, zijn er dus vaak al maanden verstreken.

Conclusie
Ondanks de huidige situatie kan het gelet op de tijd die met een procedure gemoeid gaat, toch raadzaam zijn om stappen te ondernemen als het gaat om een scheiding of andere familierechtelijke kwesties. Dat is zeker het geval wanneer u door een ander in een procedure wordt betrokken. Zoals gezegd de wettelijke termijnen blijven gelden. Ook nu de rechtbanken gesloten zijn.

Vragen?
Heeft u vragen over het bovenstaande of zit u met andere vragen op het gebied van personen- en familierecht? Bel of mail mij gerust. Ik ben telefonisch te bereiken op telefoonnummer (0578) 69 00 80 en via het e-mailadres whboer@bvs-advocaten.nl.