Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Column Schaapskooi 2 juni 2020; Werkgeversaansprakelijkheid bij een arbeidsongeval

Tweewekelijks schrijven Boer & Van Schoonhoven advocaten, Feijen & De Vries Notarissen, PM Belastingadviseurs en Veldhuis Advies een column waarin zij ingaan op specifieke financiële en juridische zaken. Deze column is geschreven door mr. J.L. (Linda) van Schoonhoven, advocaat bij Boer & Van Schoonhoven advocaten in Heerde. Linda is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en letselschaderecht, en LSA- en ASP-advocaat.

 

Letselschade door een arbeidsongeval, hoe zit het met de werkgeversaansprakelijkheid?

 

Arbeidsongeval

“Een ongeluk zit een klein hoekje”……”Waar mensen werken worden fouten gemaakt”, zijn veel gehoorde uitspraken, welke ook met enige regelmaat van toepassing zijn op de werkvloer. Hoe vaak hoor of lees je niet dat een werknemer een arbeidsongeval is overkomen, bijvoorbeeld is gevallen van grote hoogte, of bekneld is geraakt tijdens het werken met een vorkheftruck, tijdens het laden en lossen van vracht of letsel heeft opgelopen door het werken met een machine? Het letsel is vaak ernstig en soms zelfs met dodelijke afloop.

 

Werkgeversaansprakelijkheid; een verregaande zorgplicht

Een werkgever is op grond van de wet (artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek) verplicht er voor te zorgen dat een werknemer op een veilige wijze zijn werkzaamheden kan verrichten. Dus hij moet zorgen voor goed en veilig werkmateriaal, denk aan beschermingsmiddelen zoals een helm en schoeisel met stalen neuzen, handschoenen, valbeveiliging, ladders en steigers die aan de normen voldoen, etc.

Ook moet hij instructie geven over een veilige werkwijze en erop toezien dat de instructies ook worden opgevolgd. De werkgever heeft dus een verregaande zorgplicht tegenover zijn werknemers.

De zorgplicht is vaak afhankelijk van de feitelijke situatie ter plaatse en als de werknemer bewust roekeloos is geweest of zelfs met opzet het ongeval heeft veroorzaakt dan kan dat de werkgever natuurlijk niet aangerekend worden.

 

Schade tijdens het werk

Als werknemer moet u bewijzen dat u letsel hebt opgelopen tijdens het werk. Aan die bewijslast wordt bij een arbeidsongeval al vrij snel voldaan. Ook een arbeidsongeval tijdens een bedrijfsuitje kan hieronder vallen.

Het is vervolgens aan uw werkgever te bewijzen dat hij in uw specifieke geval aan zijn zorgplicht heeft voldaan.

Voldoet de werkgever niet aan de zorgplicht of onvoldoende dan heeft dat consequenties. In dat geval is uw werkgever, in de praktijk is dat dan vaak diens aansprakelijkheidsverzekeraar, gehouden de schade die u lijdt als gevolg van een arbeidsongeval te vergoeden.

 

Speciaal voor de zzp’er

Als zzp’er bent u vaak afhankelijk van de veiligheidsmaatregelen die uw opdrachtgever heeft getroffen. U komt bijvoorbeeld op een werk(plek) en moet direct aan de slag op een steiger die uw opdrachtgever heeft laten plaatsen. Hoe zit dat dan als u vervolgens te maken krijgt met een arbeidsongeval en letselschade?

De Hoge Raad heeft in het Davelaar/Allspan arrest van 23 maart 2012 geoordeeld dat ook zzp’ers hun letselschade vergoed kunnen krijgen bij een bedrijfsongeval. Zij worden dan gelijk gesteld met de werknemers van de opdrachtgever.

 

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp? Bel mij gerust vrijblijvend op telefoonnummer (0578) 69 00 80. Mailen mag natuurlijk ook: jlvanschoonhoven@bvs-advocaten.nl.

Linda van Schoonhoven