Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten

OKTOBER; MAAND VAN DE LETSELSCHADE: Als een dier schade veroorzaakt….

Oktober is door Boer & Van Schoonhoven advocaten uitgeroepen tot ‘Maand van de Letselschade’. Als één van de weinige kantoren op de Noord Veluwe is Boer & Van Schoonhoven advocaten gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en letselschade. In oktober besteden we hier extra aandacht aan en schrijven we wekelijks over uiteenlopende letselschade-onderwerpen.

“Als een dier schade veroorzaakt, wie is dan aansprakelijk?”
Bent u gebeten door een hond, gevallen van een paard of heeft u anderszins letsel opgelopen door een onberekenbare gedraging van een dier? Op grond van artikel 6:179 BW is de bezitter/eigenaar van dit dier in beginsel aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade.

Ons kantoor heeft hierover recent nog een deelgeschilprocedure namens een dierenarts gevoerd bij de Rechtbank Gelderland. Zie ook www.rechtspraak.nl ECLI:NL:RBGEL:2020:4086.

Het ongeval
Op het bedrijf van een veehouder moest een stier worden afgemaakt in de eigen stal, omdat deze niet meer op zijn eigen poten kon staan. Zo’n situatie komt vaker voor. Het dier wordt dan via een noodslachting, waaraan strikte regels zijn verbonden, geslacht door een veearts op het eigen bedrijf.

De dierenarts brak zijn been toen de stier een wilde beweging maakte na een mislukte poging om met een schietmasker (een soort schietpen) het beest te doden. Toen hij op enkele meters afstand van de stier het schietmasker opnieuw wilde laden, maakte de stier een onverwachte rare sprong. De dierenarts brak daarbij zijn been. Hij is nog steeds arbeidsongeschikt en kan zijn werk als veearts niet meer uitvoeren.

Standpunt dierenarts
De dierenarts heeft de eigenaar van de stier en diens verzekeraar aansprakelijk gesteld op basis van artikel 6:179 BW. Het gaat hier om een zogenaamde risico-aansprakelijkheid; het hebben van een dier dat schade veroorzaakt, maakt al dat je aansprakelijk bent. Het moet echter wel gaan om een onberekenbare gedraging van het dier zelf, dus vanuit de eigen energie van het dier. Het mag  niet gaan om gedragingen waarbij het dier ‘als instrument handelt van de persoon, die hem berijdt of leidt’. Denk bijvoorbeeld aan een hond, die opdracht van zijn baas krijgt, bijvoorbeeld een agent, om aan te vallen en te bijten.

Standpunt verzekeraar
De verzekeraar van de veehouder stelt dat de plotselinge sprong van de stier geen uiting is van de eigen energie van het dier, maar een voorzienbaar gevolg van een niet goed uitgevoerde noodslachting. De dierenarts heeft een fout gemaakt bij het schieten.

Oordeel rechtbank
De rechtbank oordeelt dat het beenletsel is veroorzaakt door eigen energie van de stier. Enige tijd nadat was gebleken dat het schot met het schietmasker niet het beoogde effect had, heeft de stier plotseling, spontaan, autonoom en onverwacht een sprong gemaakt. Dit betreft een onberekenbare gedraging, waarvoor juist het artikel 6:179 BW in het leven is geroepen.

De rechtbank oordeelt ook nog dat er geen sprake is van eigen schuld aan de zijde van de dierenarts.

De verzekeraar moet de schade van de dierenarts vergoeden.

Vragen
Hebt u ook letsel opgelopen door een onberekenbare gedraging van een dier of heeft u naar aanleiding van deze column nog vragen? Bel of mail gerust voor het maken van een vrijblijvende afspraak. Uiteraard is het ook mogelijk om u via beeldbellen te woord te staan. Ons telefoonnummer: 0578 – 690080. Mailen mag natuurlijk ook: info@bvs-advocaten.nl.