Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten

OKTOBER; Maand van de letselschade: Wegbeheerdersaansprakelijkheid

Oktober is door Boer & Van Schoonhoven advocaten uitgeroepen tot ‘Maand van de Letselschade’. Als één van de weinige kantoren op de Noord Veluwe is Boer & Van Schoonhoven advocaten gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en letselschade. In oktober besteden we hier extra aandacht aan en schrijven we wekelijks over uiteenlopende letselschade-onderwerpen. Maar u heeft vast ook vragen over aansprakelijkheid en letselschade. Daarom houden we deze maand elke woensdag een geheel vrijblijvend spreekuur.

Wegbeheerdersaansprakelijkheid
Stelt u zich eens voor, u rijdt op uw elektrische fiets op het fietspad en u ziet ineens een groot gat in het wegdek. U kunt niet meer op tijd remmen en u komt ten val. Als u letsel hebt opgelopen kunt u in dit geval de wegbeheerder aansprakelijk stellen.

Een wegbeheerder, vaak een overheidsinstantie zoals een gemeente, is aansprakelijk voor schade als deze is veroorzaakt door een gebrek in de openbare weg waardoor een gevaar is ontstaan en dat gevaar zich ook heeft verwezenlijkt. Deze regel is neergelegd in artikel 174 van Burgerlijk wetboek 6 en strekt ertoe de gebruikers van de openbare weg te beschermen. Het artikel is in het leven geroepen om een slachtoffer van een eenzijdig verkeersongeval een duidelijk aanspreekpunt te geven voor schade veroorzaakt door een gebrek in de openbare weg. De wegbeheerdersaansprakelijkheid betreft een risicoaansprakelijkheid. Dat houdt in dat er aansprakelijkheid is ongeacht het feit of de wegbeheerder een verwijt kan worden gemaakt. Wegbeheerdersaansprakelijkheid is een veel bredere aansprakelijkheid dan de algemene aansprakelijkheidsgrond geregeld in artikel 162 van Burgerlijk Wetboek 6. In dat artikel wordt de ‘onrechtmatige daad’ geregeld. Voor aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad moet degene die een onrechtmatige daad pleegt namelijk wel een verwijt gemaakt kunnen worden.

Terug naar de wegbeheerdersaansprakelijkheid Een weg is gebrekkig indien deze niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen. Welke eisen mogen er nou aan een weg worden gesteld? Vast staat dat een weg zich niet in perfecte staat hoeft te bevinden. Als een weg beschadigd is en er doet zich daarom een ongeluk voor, dan is er dus niet per definitie aansprakelijkheid. Het uitgangspunt is ‘normaal gebruik’: een weg mag geen groter gevaar opleveren dan waarop een ‘normaal mens bedacht moet zijn’. Van de verkeersdeelnemers mag dus de nodige voorzichtigheid worden verwacht. De wegbeheerder moet er echter ook rekening mee houden dat verkeersdeelnemers niet altijd goed opletten.

Aansprakelijkheid kan worden afgewend als de wegbeheerder aantoont dat hij met kennis van het gevaar niet zou hebben kunnen ingrijpen om het ongeval te voorkomen. In het hierboven genoemde geval van het gat in de weg is daarvan geen sprake. De wegbeheerder had namelijk een waarschuwingsbord kunnen plaatsen of een hek voor het gat kunnen plaatsen. Het ongeval had daarmee voorkomen kunnen worden.

Spreekuur

In oktober houden wij elke woensdag van 16.30 tot 19.30 uur spreekuur voor letselschadevragen. Heeft u vragen? Maak dan een geheel vrijblijvende afspraak via ons secretariaat. In verband met de coronacrisis hebben wij gepaste voorzorgsmaatregelen genomen om u veilig bij ons op kantoor te kunnen ontvangen. Uiteraard is het ook mogelijk om u via beeldbellen te woord te staan. Ons telefoonnummer: 0578 – 690080. Mailen mag natuurlijk ook: info@bvs-advocaten.nl.