Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten

OKTOBER; MAAND VAN DE LETSELSCHADE: Wist u dat…..

Oktober is door Boer & Van Schoonhoven advocaten uitgeroepen tot ‘Maand van de Letselschade’. Als één van de weinige kantoren op de Noord Veluwe zijn wij gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en letselschade. Deze maand besteden we hier extra aandacht aan en schrijven we wekelijks over uiteenlopende letselschade-onderwerpen. Maar u heeft vast ook vragen over aansprakelijkheid en letselschade. Daarom houden we deze maand elke woensdag tussen 16.30 en 19.30 uur een geheel vrijblijvend spreekuur.

 

Letselschade wetenswaardigheden. Wist u dat…….

Het medisch- en arbeidsdeskundigtraject

 • het vaak 1,5 jaar tot 2 jaar duurt voordat bekend is welke blijvende gevolgen letsel met zich meebrengt. Wij noemen dat een medische eindtoestand. Dat dit één van de redenen is waarom een letselschadezaak lang loopt;
 • wij medisch advies inwinnen bij onze eigen medisch adviseur over de aard van uw letsel en de prognose;
 • wij vaak een onafhankelijke medische expertise organiseren om de gevolgen van het letsel voor nu en in de toekomst goed in kaart te brengen;
 • wij, als u door de schadeveroorzakende gebeurtenis arbeidsongeschikt bent ge- raakt, een arbeidsdeskundige vragen u te begeleiden bij uw reïntegratie. Eventuele omscholing hoort daar ook bij;

 

Schadetraject

 • het slachtoffer zijn of haar schade moet bewijzen;
 • de schade wordt bepaald door de ‘situatie met ongeval’ te vergelijken met de ‘situatie zonder ongeval’. De ‘situatie zonder ongeval’ is dus een fictieve situatie;
 • het slachtoffer de ‘situatie zonder ongeval’ niet keihard hoeft te bewijzen, maar aannemelijk moet maken;
 • wij uw schade regelmatig inventariseren en zorgdragen voor de juiste onderbouwing daarvan, zodat wij namens u een voorschot op uw schade kunnen vragen bij de aansprakelijke partij/verzekeraar;
 • uw schade bestaat uit materiële schade en immateriële schade (smartengeld);
 • materiële schade is: schade aan uw fiets, auto of kleding, medische kosten, reiskosten, een vergoeding voor benodigde huishoudelijke hulp of voor hulp bij uw persoonlijke verzorging, verlies van arbeidsvermogen (inkomstenderving), een vergoeding voor hulp bij klussen in en om huis en in de tuin, overige kosten als gevolg van het ongeval, de wettelijke rente etc.;
 • immateriële schade is een vergoeding voor de door u geleden pijn, het feit dat u uw leven moet aanpassen en niet meer alles kunt, medische behandelingen moet ondergaan, arbeidsongeschikt bent geraakt etc.;
 • van heel Europa in Nederland de laagste vergoedingen voor immateriële schade worden betaald;
 • een schadevergoeding netto is en u hierover geen inkomstenbelasting hoeft te betalen. Wij daarom een belastinggarantie bedingen als wij een letselschadezaak regelen;

 

Kosten letselschadezaak

 • de kosten van uw advocaat door de aansprakelijke partij/verzekeraar moeten worden betaald als deze de aansprakelijkheid jegens u heeft erkend;
 • dit ook geldt voor de kosten van de medisch adviseur en de arbeidsdeskundige;
 • dit de buitengerechtelijke kosten worden genoemd;
 • als de aansprakelijkheid nog niet is erkend, u dan mogelijk in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand;
 • we duidelijke afspraken maken over de kosten als de aansprakelijkheid niet is erkend en als deze alsnog wordt erkend, moet de aansprakelijke partij/verzekeraar deze kosten aan u terugbetalen;

 

Overig

 • de meeste rechtshulpverleners bij letselschadekantoren en rechtsbijstandverzekeraars jurist zijn en geen advocaat;
 • juristen dus niet naar de rechter kunnen stappen. Advocaten dat wel kunnen en dat maakt verschil bij de onderhandelingen over uw schadevergoeding.

 

Heeft u na het lezen van de column vragen? Maak dan gebruik van ons letselschadespreekuur. U bent van harte welkom.