Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Maand van de letselschade – column 3: Het belang van een correct ingevuld schadeformulier

 

 

Elke automobilist kent het schadeformulier: het formulier dat u samen met de andere partij invult nadat u een ongeluk hebt gehad.

Nadat u samen met de veroorzaker van het ongeval het formulier hebt ingevuld, bij voorkeur direct na het ongeval, stuurt u het schadeformulier op naar uw verzekeraar of assurantietussenpersoon.

Deze stuurt op haar beurt het formulier door naar de verzekeraar van de aansprakelijke partij.

Deze verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval beoordeelt vervolgens of haar verzekerde inderdaad aansprakelijk is voor uw letselschade. Daarvoor kijkt zij voornamelijk naar het schadeformulier en dan met name naar de situatieschets op het schadeformulier. Daarnaast vraagt de verzekeraar aan haar verzekerde naar de toedracht van het ongeval.

Met enige regelmaat wenden slachtoffers van een ongeval zich tot ons omdat de verzekeraar weigert de aansprakelijkheid te erkennen. Het schadeformulier is onvolledig ingevuld waardoor de toedracht van het ongeval niet is weergegeven zoals het volgens u daadwerkelijk is gebeurd. Ook komt het regelmatig voor dat de andere partij achteraf ineens een andere verklaring geeft over hoe het ongeluk is gebeurd.

Daarom is het van het grootste belang dat het schadeformulier (en met name de situatieschets) zo gedetailleerd mogelijk wordt ingevuld en door beide partijen wordt ondertekend. Als er discussie is over de toedracht of het gaat u allemaal te snel, vul het formulier dan niet gelijk in en onderteken het ook niet!

 

Juridische waarde van het schadeformulier

Dat het invullen van het schadeformulier zo zorgvuldig dient te gebeuren heeft te maken met de juridische waarde van het schadeformulier. Een schadeformulier levert namelijk dwingend bewijs op. Dat betekent dat mocht er discussie zijn over de aansprakelijkheid en een rechter moet zich er uiteindelijk over buigen, de inhoud van het schadeformulier op voorhand als juist wordt beschouwd. Als het dus volgens u niet klopt wat er op het schadeformulier staat, dan zult u daarvan tegenbewijs moeten leveren.

 

Wij kunnen u helpen met het bewijzen van de werkelijke toedracht

Hebt u discussie met de veroorzaker van het ongeval over hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren? Wij kunnen u helpen met het bewijzen van de werkelijke toedracht. Wilt u zeker weten of u het schadeformulier wel correct invult? Laat dit dan goed controleren door uw verzekeringstussenpersoon. In geval van letselschade kunt u ons ook altijd even bellen. Zo weet u zeker dat uw weergave van de feiten op de juiste manier op papier komt.

 

Spreekuur

In oktober houden wij met ingang van 6 oktober, elke woensdag van 16.30 tot 19.30 uur spreekuur voor letselschadevragen. Heeft u vragen? Maak dan een geheel vrijblijvende afspraak met ons secretariaat. Ons telefoonnummer: 0578 – 69 00 80. Mailen mag natuurlijk ook: info@bvs-advocaten.nl.