Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Column Schaapskooi juni 2022; Werkgeversaansprakelijkheid

Tweewekelijks schrijven Boer & Van Schoonhoven advocaten, Feijen & De Vries Notarissen, PM Belastingadviseurs een column waarin zij ingaan op specifieke financiële en juridische zaken. Deze column is geschreven door mr. C.C.A. (Lotte) Middelhuis, advocaat bij Boer & Van Schoonhoven advocaten in Heerde. Lotte is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en letselschaderecht.

 

Werkgeversaansprakelijkheid

Hebt u letsel opgelopen tijdens uw werk? Denk bijvoorbeeld aan het uitglijden over een gladde vloer, of letsel opgelopen aan een van de machines waarmee u werkt.
In dat geval is uw werkgever aansprakelijk voor uw letselschade tenzij…

Dit is geregeld in artikel 7:658 BW. Dat artikel bepaalt dat de werkgever een vergaande zorgplicht heeft om de werknemer in staat te stellen zijn werkzaamheden veilig uit te oefenen.

De werkgeversaansprakelijkheid gaat heel ver. Alleen als de werkgever kan aantonen dat hij voldoende aan zijn zorgplicht heeft gedaan, of kan aantonen dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van de werknemer, wordt er geen aansprakelijkheid aangenomen. Met andere woorden: de werkgever moet voldoende hebben gedaan om het ongeval te voorkomen.

Uit de rechtspraak blijkt dat de rechter niet snel overtuigd is van de stelling van een werkgever dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan.
Bovendien neemt de rechter zelden aan dat er aan de kant van de werknemer sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

 

Wat te doen bij een bedrijfsongeval?

Als u een bedrijfsongeval hebt gehad dan is het belangrijk zo snel mogelijk melding bij uw werkgever te maken, bij voorkeur schriftelijk. Als er sprake is van (ernstig) letsel dan moet de werkgever ook de Arbeidsinspectie inschakelen. Dat gebeurt niet altijd en kunt u ook zelf doen.

Daarna is het van belang uw werkgever aansprakelijk te stellen middels een aansprakelijkstelling. Uw werkgever zal namelijk in de meeste gevallen aansprakelijk zijn voor uw schade.
Vervolgens zal uw werkgever de aansprakelijkstelling doorsturen aan zijn aansprakelijkheidsverzekeraar. Deze verzekeraar zal het verdere vervolg dan met u oppakken.

Als aansprakelijkheid wordt erkend dan moeten al uw kosten welke veroorzaakt zijn door het ongeval worden vergoed. Denk aan medische kosten, reiskosten, vergoeding voor uw verzorging, vergoeding voor huishoudelijke hulp maar ook verlies aan verdienvermogen (al zult u in de meeste gevallen in het begin uw salaris volledig doorbetaald krijgen tijdens ziekte). Daarbij komt ook nog dat u recht hebt op smartengeld: een vergoeding voor de pijn en verdriet veroorzaakt door het ongeval.

 

Hebt u een bedrijfsongeval gehad?

Hebt u een bedrijfsongeval gehad? Neem contact op met Boer & Van Schoonhoven advocaten. Wij kunnen uw werkgever namens u aansprakelijk stellen en u na erkenning van aansprakelijkheid verder bijstaan in het afwikkelen van uw schade.

Ook als de verzekeraar weigert de aansprakelijkheid te erkennen dan kunnen wij u adviseren.

 

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp? Bel Lotte Middelhuis gerust vrijblijvend op telefoonnummer (0578) 69 00 80. Mailen mag natuurlijk ook: ccamiddelhuis@bvs-advocaten.nl