Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Column Schaapskooi 18 augustus 2015; Verhuizen met kinderen na scheiding

Deze column is geschreven door mr. W.H. (Wilma) Boer, advocaat bij Boer & Van Schoonhoven advocaten te Heerde. Wilma is gespecialiseerd in Personen- en familierecht en Strafrecht.

Verhuizen met kinderen na scheiding

Naar schatting maken 70.000 thuiswonende kinderen per jaar een (echt)scheiding van de ouders mee. Veelal worden de veranderingen die dit voor de kinderen meebrengt zoveel mogelijk door de ouders beperkt. Ouders willen immers het beste voor hun kinderen. Als één van beide ouders echter een nieuwe partner krijgt dan breekt voor de kinderen vaak een nieuwe periode van onzekerheid aan. Zeker als het de ouder betreft waarbij de kinderen wonen en deze voornemens is om bij de nieuwe partner in een andere plaats te gaan wonen, en de andere ouder daar niet mee instemt.

Gezag over Lucas en Sophie

Lucas en Sophie hebben dit meegemaakt. Zij zijn geboren uit de relatie van hun vader Bas en hun moeder Marieke. Omdat Bas en Marieke niet getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, heeft Marieke op grond van de wet het ouderlijk gezag over Lucas en Sophie. Bas dacht dat hij door het erkennen van Lucas en Sophie als zijn kinderen, hij samen met Marieke het ouderlijk gezag uitoefende. Hij wist niet dat hij dit apart had moeten regelen. Marieke was van mening dat doordat zij alleen het gezag over Lucas en Sophie had, zonder overleg met Bas kon beslissen waar Lucas en Sophie wonen.

Wie beslist?

Toen Marieke al een tijdje een nieuwe partner had, besloot zij om samen met Lucas en Sophie bij haar nieuwe partner te gaan wonen in een andere plaats. Dat Lucas en Sophie daardoor naar een ander school moesten, zestig kilometer van hun vader kwamen te wonen en daardoor de omgangsregeling tussen Lucas, Sophie en Bas gewijzigd moest worden, vond Marieke geen probleem. Bas dacht daar echter heel anders over. Omdat Bas en Marieke er samen niet uitkwamen, hebben zij hun verschil van inzicht over wat in het belang van de kinderen was aan de Rechtbank voorgelegd.

Lucas en Sophie wonen bij Bas

De Rechtbank oordeelde dat Marieke het recht heeft om te verhuizen en de vrijheid om haar leven ergens ander op te bouwen. Zij moet daarbij wel stil staan bij wat een verhuizing voor Lucas en Sophie betekent en met name voor de omgang tussen Lucas, Sophie en hun vader. Marieke had volgens de Rechtbank de verhuizing onvoldoende voorbereid en onvoldoende aangetoond dat een verhuizing noodzakelijk was. Marieke had over het al dan niet verhuizen eerst moeten overleggen met Bas. Ook had zij met Bas moeten praten over de gevolgen voor het contact tussen Bas en de kinderen en hoe minder omgang met Lucas en Sophie op een andere manier zou kunnen worden gecompenseerd. Nu Marieke dat niet heeft gedaan, acht de Rechtbank het in het belang van Lucas en Sophie dat zij gaan wonen bij hun vader.

Conclusie

De gevolgen van een verhuizing met kinderen ná het verbreken van een relatie kan zeer grote consequenties hebben. Laat u dus goed adviseren als u zelf wilt verhuizen met uw kinderen of als uw ex-partner van plan is om met de kinderen te gaan verhuizen en u het daar niet mee eens bent. Heeft u hierover vragen? Bel (0578-690080) of mail (whboer@bvs-advocaten.nl) mij gerust.

Wilma Boer

Column Schaapskooi 23 juni 2015 “ZPP-er, schade en aansprakelijkheid”

Deze column is geschreven door mr. J.L. van Schoonhoven, Linda is gespecialiseerd in letselschade en het aansprakelijkheidsrecht. Zij is lid van de ASP (Vereniging van advocaten voor slachtoffers van Personenschade) en lid van de LSA (vereniging van Letselschade advocaten).

ZZP-er, schade en aansprakelijkheid

Het aantal ZZP-ers (zelfstandigen zonder personeel) is de afgelopen jaren explosief gestegen. Ik merk dat ook in mijn eigen praktijk waar ik steeds vaker met ZZP’ers te maken krijg. Zo sta ik regelmatig ZZP-ers bij die een ongeval tijdens het werk is overkomen waarbij letsel is opgelopen. Niet zelden raakt de ZZP-er dan arbeidsongeschikt wat weer leidt tot forse inkomensschade.

De heer Pechvogel

Dit overkwam ook de heer Pechvogel. De heer Pechvogel was al enige jaren zelfstandig metselaar/timmerman. Hij werkte voor een aantal vaste opdrachtgevers, waaronder de heer Klus, ook ZZP-er. De heer Pechvogel rekende altijd een vast uurtarief. De afspraken werden nooit op papier gezet. Alles ging op goed vertrouwen en dat gaf ook nooit problemen.

Het ongeval

Op een vrijdag vroeg de heer Klus of de heer Pechvogel hem wilde helpen bij het vervangen van een dak van een veestal bij boer Harms. De heer Klus had het werk opgenomen, beoordeeld en aangenomen.

Op maandagochtend startten de heren Klus en Pechvogel bij boer Harms. Eerst moesten de dakplaten van het dak worden verwijderd.
Beide heren gingen het dak op. Het werk vorderde gestaag. Echter, op enig moment stapte de heer Pechvogel verkeerd en viel van een hoogte van 5 meter naar beneden op de betonnen stalvloer.

De gevolgen

Daarbij verbrijzelde de heer Pechvogel zijn voet en raakte blijvend arbeidsongeschikt voor zijn werk als metselaar/timmerman. De heer Pechvogel had geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. De premie was voor hem simpelweg onbetaalbaar. Met als gevolg dat de heer Pechvogel zonder inkomen zat.

Aansprakelijkheid?

Onze arbeidswetgeving bepaalt dat een werkgever ervoor moet zorgen dat werknemers veilig hun werkzaamheden kunnen verrichten. Stel dat de heer Klus de werkgever van de heer Pechvogel was geweest, dan was de heer Klus in dit voorbeeld aansprakelijk jegens de heer Pechvogel. De heer Klus had er voor moeten zorgen dat er valbeveiliging in de veestal aanwezig was, zodat de heer Pechvogel zich had kunnen zekeren of dat er een valnet onder het dak was gespannen.

Maar is dat ook zo als het gaat om twee zelfstandigen waartussen geen arbeidsovereenkomst bestaat? Ja, ook in dit geval is de heer Klus aansprakelijk jegens de heer Pechvogel. De Hoge Raad, ons hoogste rechtscollege, heeft bepaald dat ook in deze situaties, waarin de opdrachtgever de klus heeft aangenomen en een zzp-er inschakelt voor werkzaamheden die tot het bedrijf/beroep van de opdrachtgever behoren, de opdrachtgever net als een werkgever ervoor moet zorgen dat de werkzaamheden veilig kunnen worden verricht. De heer Klus moet dus de schade van de heer Pechvogel vergoeden.

Advies

Laat u in situaties als van de heer Pechvogel adviseren/bijstaan door een bekwame letselschadeadvocaat. Namelijk “niet alles is wat het lijkt”. Zorg er als opdrachtgever voor dat u in ieder geval over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering beschikt.

Wilt u advies over een vergelijkbare situatie of bent u zelf slachtoffer van een ongeval tijdens het werk, belt (0578-690080) of mailt (jlvanschoonhoven@bvs-advocaten.nl) u mij dan gerust. www.bvs-advocaten.nl

Wie niet kan delen kan ook niet vermenigvuldigen

Delen is het nieuwe vermenigvuldigen….

Onder dit motto hebben de 4 Heerder ondernemingen Boer en Van Schoonhoven advocaten, Feijen & De Vries notarissen, PM Belastingadviseurs en Veldhuis Adviesgroep, besloten hun kennis te delen met de inwoners van Heerde en omstreken. Vanaf deze week wordt dit blad namelijk verrijkt met een regelmatig terugkerende column waarin de genoemde bedrijven de lezer op de hoogte houden van allerlei ontwikkelingen op fiscaal, financieel en juridisch gebied.

“Wij zijn alle vier regionale dienstverlenende bedrijven die onze klanten adviseren op ons eigen specifieke vakgebied. In de praktijk merk je echter dat we regelmatig dicht tegen elkaar aan zitten waar het advies betreft of zelfs dat de verschillende vakgebieden elkaar overlappen. Regelmatig raadplegen we elkaar om hiermee de klant zo optimaal mogelijk van dienst te zijn”, aldus Wilma Boer. Peter Bregman vervolgt: “Tijdens een gezamenlijk overleg werd het idee geopperd om twee wekelijks een column te schrijven met daarin een actueel onderwerp”. “We waren alle vier gelijk enthousiast”, vult Jane de Vries hem aan. Omdat we rouleren zal er iedere keer vanuit een apart vakgebied een mening en visie gegeven worden op tal van onderwerpen”.

Dick Vos: Je moet dan denken aan onderwerpen zoals de ontwikkeling van de huizenmarkt en de invloed van de hypotheekrentestand. Maar ook zaken als erven, schenken en testament, tips om belasting te besparen, het omgaan met arbeidsgeschillen etc. Kortom zaken waar een ieder wel eens mee te maken krijgt.

Het doel van de column is om zo begrijpelijk mogelijk uitleg te geven over deze soms best wel complexe materie.

Juridisch advies nodig?

BVS-advocaten betrekt nieuw kantoor

Met ingang van 7 april 2014 is ons kantoor gevestigd aan de Molenweg 40 te Heerde.

ZZP’er beter beschermd bij bedrijfsongeval

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) hebben bij bedrijfsongevallen dezelfde rechtsbescherming als werknemers in loondienst.

Dat meldt Businessbox.nl op basis van een uitspraak van de Hoge Raad. De uitspraak houdt in dat bedrijven aansprakelijk zijn voor de schade die zzp’ers lijden als ze de veiligheidsmaatregelen niet naleven.Voorwaarde is wel dat het werk dat de zzp’er verricht overeenkomt met de taken die het personeel in loondienst uitvoert.

Reparatie

De uitspraak vond plaats in een zaak die een zzp’er had aangespannen tegen zijn opdrachtgever, het bedrijf Allspan. De man verloor een been tijdens reparatiewerkzaamheden aan een machine. Hij had geen arbeidsongeschiktheidsverzekering en stelde de opdrachtgever aansprakelijk.

ZZP’ers lijken langzamerhand een wat meer beschermde groep te gaan worden. In februari maakte het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid al bekend dat zelfstandigen hetzelfde beschermingsniveau krijgen als werknemers wat betreft veilig en gezond werken.

Meer onderdelen van de arboregelgeving gelden ook voor zzp’ers, bijvoorbeeld op de bouwplaats, wanneer zowel zelfstandigen als werknemers gezamenlijk werkzaamheden uitvoeren.

Bron: www.nu.nl

Artikel Veluweland 20 juli 2011; Financiele rust en stukje erkenning voor Ans Pluim

Artikel Dichterbij (Rabobank) zomer 2011; Advocaten in Heerde, Laagdrempelig en goed juridisch advies

Artikel Schaapskooi 25 januari 2011; Nieuw advocatenkantoor geopend in Heerde

Artikel Veluweland d.d. 15 december 2010

Boer & Van Schoonhoven opent in Heerde

Mr. W.H. (Wilma) Boer en mr. J.L. (Linda) van Schoonhoven hebben op 1 december 2010 de deuren geopend van een nieuw advocatenkantoor in Heerde. Boer & Van Schoonhoven advocaten richt zich op algemene rechtspraktijk. Men kan hier terecht voor een strafzaak, echtscheiding, burenruzie, huurgeschil, ontslagzaak of letselschadezaak. Naast particulieren kunnen ook ondernemers bij Boer & Van Schoonhoven advocaten terecht voor eerlijk en gedegen juridisch advies. (meer…)