Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Kinderen

Ouderschapsplan: hoe regelen we de zorg?
Gezag: beslissingen nemen over de kinderen
Erkenning: ouders zijn van de kinderen in de zin van de wet
Naamswijziging

Gaat u scheiden en heeft u één of meer kinderen? Dan zult u zich vast afvragen wat voor hen het beste is. Want ook voor kinderen breken bij een echtscheiding onzekere tijden aan. Het is belangrijk dat er voor en over hen duidelijke afspraken worden gemaakt.

Ouderschapsplan: hoe regelen we de zorg

De Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding bepaalt dat ouders die uit elkaar gaan, verplicht zijn een ouderschapsplan op te stellen. Wat er in het ouderschapsplan komt te staan en welke afspraken u en uw partner vastleggen, bepaalt u voor een heel groot deel samen. U heeft hierin grote vrijheid.Er zijn drie onderwerpen die volgens de wet in het ouderschapsplan aan de orde moeten komen. Deze zijn:

  • Wie zorgt wanneer voor uw kind (verdeling van de zorg- en opvoedingstaken);
  • Hoe informeren wij elkaar als ouders (informatie en consultatie over de opvoeding);
  • Wat spreken we af over de kosten van verzorging en opvoeding (kinderalimentatie).
  • Omdat ieder kind en iedere situatie anders is, is maatwerk van groot belang. Wat zijn de wensen van uw kind? Is een co-ouderschapsregeling mogelijk? Valt er iets te regelen met betrekking tot uw werk? Samen met u brengt Boer & Van Schoonhoven advocaten die wensen en mogelijkheden in kaart, zodat het contact en de omgang tussen u en uw kind zo goed mogelijk verloopt.

Gezag: beslissingen over de kinderen

Is uw kind tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren, dan heeft u samen met uw partner het gezamenlijk gezag. Is uw kind geboren vóórdat u trouwde of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, en heeft de vader het kind erkend, dan heeft u vanaf het moment van het huwelijk of geregistreerde partnerschap samen met uw partner gezag over uw kind.Gezag hebben over uw kind betekent dat u bijvoorbeeld beslist naar welke school uw kind (straks) gaat, welke medische behandelingen uw kind ondergaat en hoe de financiën van uw kind worden geregeld. Ook bent u diegene die een identiteitskaart, paspoort of visum voor uw kind aanvraagt, en beslist u over een eventuele verhuizing.

Een scheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap heeft invloed op wie het gezag uitoefent. Heeft u beiden het gezamenlijk gezag dan blijft dat bestaan ook als u geen partners meer bent. U blijft samen met de andere ouder belast met de opvoedkundige en juridische verantwoordelijkheid voor uw kind.

Alleen in uitzonderlijke gevallen kan het gezamenlijk gezag worden beëindigd en krijgt één van de ouders het ouderlijk gezag. Dat is het geval als één van beide ouders, of een minderjarig kind van twaalf jaar of ouder, van mening is dat het gezamenlijk gezag van beide ouders niet in het belang van het kind is. Dit komt bijvoorbeeld voor als de ouders over iedere beslissing die moet worden genomen totaal verschillend denken, waardoor er geen beslissing kan worden genomen.Boer & Van Schoonhoven advocaten kan u in dergelijke gevallen bijstaan met juridisch advies en rechtsbijstand. Ook kunnen wij u adviseren in de situatie dat uw kind niet binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap is geboren. De moeder heeft in zo’n geval alleen het gezag. Wilt u als vader gezamenlijk gezag met de moeder, maar geeft moeder daarvoor geen toestemming? Of bent u moeder, maar wilt u niet dat de biologische vader gezag over uw kind krijgt. Of wilt u dat uw huidige partner, die niet de biologische ouder is van uw kind, gezamenlijk met u het ouderlijk gezag gaat uitoefenen? Neemt u dan vooral contact met ons op. Wij helpen u graag.

Erkenning: ouders zijn van de kinderen in de zin van de wet

Is uw kind niet tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren, dan heeft het op grond van de wet vaak maar één ouder, namelijk de moeder.

Om in die situatie als verwekker ook vader te worden in de zin van de wet, is het noodzakelijk dat u uw kind erkent. Dit kan al voor de geboorte. Hiervoor is toestemming nodig van de moeder. Als de moeder niet bereid is om toestemming te geven dan kan de rechter om toestemming worden gevraagd. Boer & Van Schoonhoven advocaten heeft ruime ervaring in zowel het bijstaan van de vader als de moeder in dergelijke procedures. Bevindt u zich in een dergelijke situatie? Neem gerust contact met ons op.

Naamswijziging

In Nederland is het mogelijk om uw voor- en/of achternaam te laten wijzigen. Dat kan ook van uw minderjarige kind. Ingeval van een wijziging van de voornaam is een procedure bij de rechtbank noodzakelijk. Bij een wijziging van de achternaam is dat niet altijd het geval. Boer & Van Schoonhoven advocaten adviseert u graag welke stappen u moet nemen om tot het gewenste resultaat te komen.

Boer & Van Schoonhoven advocaten staan u met aandacht en respect bij met hoogwaardig en vindingrijk juridisch advies.