Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Ontbinding geregistreerd partnerschap

Wel of geen gerechtelijke procedure?
Wanneer is de beëindiging van het partnerschap definitief?

Overweegt u uw geregistreerd partnerschap te ontbinden of wil uw partner dat doen? Dan krijgt u te maken met (vaak hevige) emotionele situaties waarin belangrijke persoonlijke en financiële kwesties moeten worden geregeld. Boer & Van Schoonhoven advocaten staat u in deze periode graag bij met juridisch advies en rechtsbijstand. We onderhouden korte lijnen met u en spreken begrijpelijke en duidelijke taal.

Wel of geen gerechtelijke procedure?

Wanneer er geen minderjarige kinderen zijn en u samen met uw partner afspraken kunt maken, dan kunt u uw geregistreerd partnerschap buiten de rechter om ontbinden. Een procedure bij de rechtbank is dan niet nodig, alleen de hulp van een advocaat of notaris. Deze stelt samen met u een overeenkomst op waarin de ontbinding van het geregistreerd partnerschap wordt vastgelegd evenals eventuele afspraken over partneralimentatie, verdeling van gemeenschappelijke bezittingen en schulden en pensioen(en).

Wanneer er wel minderjarige kinderen zijn dan kan alleen de rechter uw geregistreerd partnerschap ontbinden. Boer & Van Schoonhoven advocaten kan daarvoor een verzoekschrift opstellen met een ouderschapsplan. De procedure bij de rechtbank voor het beëindigen van uw geregistreerd partnerschap is hetzelfde als bij een echtscheiding .

Wanneer is de beëindiging van het partnerschap definitief?

Als de ontbinding van het geregistreerd partnerschap in een overeenkomst is vastgelegd, of als de rechtbank de ontbinding van uw geregistreerd partnerschap heeft uitgesproken, dan is uw partnerschap officieel nog niet beëindigd. De ontbinding van een geregistreerd partnerschap komt namelijk formeel pas tot stand als de overeenkomst, of de beslissing van de rechter, is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waarin u het partnerschap bent aangegaan. Deze inschrijving kan plaatsvinden direct na de ondertekening van de overeenkomst of direct nadat de rechter zijn beslissing heeft gegeven, en op voorwaarde dat u en uw partner dat willen.

Wil één van beide partners dat het geregistreerd partnerschap niet wordt ontbonden, dan zal de andere partner eerst de hoger beroepstermijn van drie maanden moeten afwachten.Wilt u meer informatie over ontbinding van uw geregistreerd partnerschap of twijfelt u, of u samen één advocaat of ieder een eigen advocaat in de arm moet nemen? Neem dan vooral contact op met Boer & Van Schoonhoven advocaten. Wij helpen u graag.

In moeilijke tijden die een geschil vaak met zich meebrengt, behartigen wij uw belangen met verve. Met als doel voor u een lichtpunt aan de horizon te creëren.

Wilma Boer & Linda van Schoonhoven