Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Letselschade door een verkeersongeval Letselschade door een medische fout Kosten van een letselschadezaak
Letselschade door sport- en spel Letselschade door dieren Overlijdensschade
Letselschade van een zelfstandige Letsel bij kinderen Behandeling van een letselschadezaak
Letselschade door een arbeidsongeval of een beroepsziekte Verzekeringsrecht / arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Verhaal van loonschade door werkgever

Behandeling van een letselschadezaak

Een letselschadezaak bestaat veelal uit twee fases: erkenning van de aansprakelijkheid en het verhalen van de schade.


 Fase 1: Erkenning van aansprakelijkheid

In deze fase beoordelen wij of u recht heeft op vergoeding van uw schade. Als dat het geval is staan wij u bij om ervoor te zorgen dat de aansprakelijke partij (meestal een verzekeraar) uw schade ook daadwerkelijk betaalt.

Wat doen wij in deze fase voor u?

 • Wij adviseren u over de kans van slagen van uw vordering;
 • Is dat het geval dan schrijven wij voor u de zogenaamde aansprakelijkheidsbrief;
 • Wij staan u bij in de gesprekken met de aansprakelijk gestelde partij, vaak een verzekeraar of een schaderegelingsbureau;
 • Wij behartigen uw belangen in een eventuele procedure bij de rechtbank (denk aan het horen van getuigen, het laten rapporteren van een (medische-) deskundige of het voeren van een procedure in het kader van de Wet Deelgeschillen).

Fase 2: Verhalen van uw schade

In deze fase waarin wij uw schade verhalen, onderscheiden we drie trajecten die naast elkaar lopen.

Het schadetraject

Door het letsel lijdt u schade. Dat is vaak meer dan u denkt. U kunt (deels) niet meer werken en mist daardoor inkomen, u hebt hulp nodig omdat u uw huishoudelijke taken zowel in als om het huis niet meer zelf kunt doen. U maakt (reis)kosten, bijvoorbeeld voor medische behandelingen. U kunt niet op vakantie, u hebt pijn. Hiervoor krijgt u een immateriële schadevergoeding ook wel smartengeld genoemd.

Wat doen wij voor u?

 • Wij inventariseren uw schade en maken daarvan een schadeoverzicht. Daarnaast vragen wij de verzekeraar om regelmatig voorschotten op uw schade te betalen;
 • Wij berekenen uw (toekomst)schade;
 • Wij zorgen – samen met u – voor de benodigde onderbouwing/het bewijs van uw schade;
 • Wij onderhandelen voor u met de aansprakelijke partij over uw totale schadevergoeding;
 • Wij verhalen de loonschade van de werkgever.

Het medische traject

Tijdens dit traject wordt uw herstel gevolgd. Herstelt u volledig of houdt u onverhoopt toch beperkingen in het dagelijkse leven en/of bij het verrichten van uw werkzaamheden? Wat is de medische prognose voor de toekomst? Op deze vraag kan een medisch deskundige antwoord geven. Boer & Van Schoonhoven advocaten werken hiervoor samen met de medisch adviseurs van Westerweel Intermediair uit Goes.

Wat doen wij voor u?

 • Wij vragen de benodigde medische informatie op bij uw behandelaar(s);
 • Wij zorgen er voor dat u wordt geadviseerd over de medische gevolgen van het ongeval of de medische fout, door een kundig medisch adviseur;
 • Wij adviseren en begeleiden u in voorkomende gevallen bij een zogenaamde medische expertise. Welke deskundigen zijn geschikt en welke vragen moeten worden gesteld?

Het arbeidsdeskundige traject

Tijdens dit traject worden zaken opgepakt die betrekking hebben op uw huidige en toekomstige werkzaamheden.

Wat doen wij voor u?

 • Als u arbeidsongeschikt bent als gevolg van het ongeval of de medische fout en u kunt (deels) weer aan het werk, dan zorgen wij voor een arbeidsdeskundige die u daarbij begeleidt;
 • Bent u zelfstandig ondernemer dan zorgen wij voor een arbeidsdeskundige die een inventarisatie maakt van uw huidige werkzaamheden en uw onderneming. Doel is een vergoeding te krijgen voor de inzet van een (tijdelijk) vervangende kracht. Uw werkzaamheden en uw onderneming zullen immers gewoon door moeten gaan;

Met Boer & Van Schoonhoven advocaten sta ik sterker.