Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Letselschade door een verkeersongeval Letselschade door een medische fout Kosten van een letselschadezaak
Letselschade door sport- en spel Letselschade door dieren Overlijdensschade
Letselschade van een zelfstandige Letsel bij kinderen Behandeling van een letselschadezaak
Letselschade door een arbeidsongeval of een beroepsziekte Verzekeringsrecht / arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Verhaal van loonschade door werkgever

Letselschade door sport- en spel

Hebt u tijdens het sporten letsel opgelopen, dan is de schade die uit het letsel voortvloeit in sommige gevallen te verhalen op diegene die het letsel heeft toegebracht. Bijvoorbeeld als deze persoon de spelregels in grove mate heeft overtreden. Of de schade opzettelijk heeft toegebracht. Is dat niet het geval dan is de verantwoordelijke meestal niet aansprakelijk te stellen voor de geleden schade. De wetgever is namelijk van mening dat sporters kunnen weten dat er risico’s kleven aan het beoefenen van hun sport. Voor sportverenigingen geldt een ander verhaal. Zij worden geacht voorzorgsmaatregelen te treffen die de veiligheid van sporters waarborgen. En het is hun verantwoordelijkheid dat gebruikte materialen voldoen aan alle gestelde eisen. Denk bijvoorbeeld aan een turnvereniging die met ondeugdelijke, kapotte materialen werkt. In zijn algemeenheid moet goed gekeken worden naar alle omstandigheden waaronder het letsel is ontstaan. Boer & Van Schoonhoven advocaten hebben hiervoor de kennis en de ervaring. Neem daarom in geval van letselschade door sport en spel contact met ons op. Wij kunnen al uw vragen beantwoorden en u kundig en zonder poespas adviseren.

Boer & Van Schoonhoven advocaten hebben korte lijnen en spreken begrijpelijke taal.