Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Letselschade door een verkeersongeval Letselschade door een medische fout Kosten van een letselschadezaak
Letselschade door sport- en spel Letselschade door dieren Overlijdensschade
Letselschade van een zelfstandige Letsel bij kinderen Behandeling van een letselschadezaak
Letselschade door een arbeidsongeval of een beroepsziekte Verzekeringsrecht / arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Verhaal van loonschade door werkgever

Overlijdensschade

Schade door overlijden van een naaste
Wanneer u een naaste verliest door de schuld van een ander dan staat het verdriet om het overlijden op de voorgrond. Toch wordt u vaak al vrij kort na de begrafenis geconfronteerd met de schade die het verlies met zich meebrengt. Hoe zit het met het inkomen dat wegvalt door het overlijden van uw naaste en wie betaalt de begrafeniskosten?

De wet geeft bepaalde nabestaanden een beperkt recht op schadevergoeding bij verlies van hun naaste door de schuld van een ander. Op dit moment betreft de vergoeding:

  • De begrafeniskosten;
  • De kosten van levensonderhoud (indien de nabestaande economisch afhankelijk waren van de overledene, denk aan het inkomen van de overledene dat wegvalt);
  • De vergoeding van huishoudelijke hulp (indien de overledene deze werkzaamheden verrichtte).

Affectieschade
Op 10 april 2018 heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat de vergoeding van affectieschade regelt.

 

Wat is affectieschade?
Affectieschade is een vorm van smartengeldvergoeding voor nabestaanden als hun dierbare door de fout van een ander is overleden. Uiteraard kan geen enkele vergoeding het leed en verdriet wegnemen dat nabestaanden hebben. De smartengeldvergoeding is daarom vooral een vorm van erkenning. Ook hun leven is immers drastisch veranderd en ook op hen heeft het letsel of het overlijden van hun dierbare grote impact. Uit onderzoek van de Vrij Universiteit Amsterdam is gebleken dat dierbaren van slachtoffers behoefte hebben aan erkenning en aandacht voor de emotionele gevolgen van een ongeval.

Vanaf 1 januari 2019 hebben naasten en nabestaanden van slachtoffers van verkeersongevallen, arbeidsongevallen, medische fouten oftewel fouten van anderen die op 1 januari 2019 of daarna hebben plaatsgevonden, recht op een vergoeding van affectieschade. Het recht geldt alleen voor de partner van het slachtoffer, diens (stief)kinderen en (stief)ouders.

De hoogte van de vergoeding ligt tussen de € 12.500 en € 20.000, afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van de nabestaanden. De aansprakelijke partij, vaak een verzekeraar, zal het bedrag moeten betalen.

 

Shockschade
Nabestaanden die het overlijden van hun naaste door de schuld van een ander hebben zien gebeuren en daardoor psychische schade hebben opgelopen, kunnen deze eigen letselschade vergoed krijgen. Dit wordt ook wel shockschade genoemd. Naast een immateriële schadevergoeding kan bijvoorbeeld ook verlies van inkomsten worden gevorderd als de nabestaande niet meer kan werken.

 

‘Boer & Van Schoonhoven advocaten staan u met aandacht en respect bij met hoogwaardig en vindingrijk juridisch advies’.