Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Letselschade door een verkeersongeval Letselschade door een medische fout Kosten van een letselschadezaak
Letselschade door sport- en spel Letselschade door dieren Overlijdensschade
Letselschade van een zelfstandige Letsel bij kinderen Behandeling van een letselschadezaak
Letselschade door een arbeidsongeval of een beroepsziekte Verzekeringsrecht / arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Verhaal van loonschade door werkgever

Kosten van een letselschadezaak

Aansprakelijkheid erkend

Wanneer de tegenpartij – meestal is dat een verzekeraar – uw letselschade moet vergoeden dan zal deze op grond van de wet, ook de redelijke kosten van uw rechtsbijstand voor zijn rekening moeten nemen. Deze kosten vormen immers een onderdeel van uw totale schade. Onder de kosten van rechtsbijstand vallen, naast de kosten van uw advocaat, onder meer de kosten voor het opvragen van medische informatie en de kosten van een deskundige. Dat betekent in voorkomende gevallen dat onze hulp u niets kost.

Aansprakelijkheid nog niet erkend

Zolang de aansprakelijkheid niet is erkend, moet u de kosten voor rechtsbijstand zelf voldoen. In dat geval kan er sprake zijn van de volgende situaties:

Er is sprake van rechtsbijstandverzekering

Hebt u een rechtsbijstandverzekering en wordt u bijgestaan door uw rechtsbijstandsverzekeraar? Weet dan ook het volgende: Als er verschil van mening bestaat over de wijze waarop uw zaak wordt behandeld, dan kunt u een beroep doen op de geschillenregeling. Dat kan ertoe leiden dat een onafhankelijke derde wordt gevraagd een beoordeling te geven. Op uw verzoek kan deze derde Boer & Van Schoonhoven advocaten zijn.

Als u een procedure moet voeren dan mag u als rechtsbijstand verzekerde zelf een advocaat kiezen. U bepaalt welke advocaat uw belangen gaat behartigen. Niet uw verzekeraar. Dit heeft het Europees Hof van Justitie in haar arrest van 7 november 2013 bepaald. Uw rechtsbijstand verzekeraar moet de kosten van uw advocaat van uw keuze vergoeden. In de polis van uw rechtsbijstandverzekering staat de dekking voor deze advocaatkosten geregeld.
Wij adviseren u graag of wij uw zaak op kosten van uw rechtsbijstandsverzekeraar in behandeling kunnen nemen. Neem daarom voor het eerste oriënterend gesprek de polisvoorwaarden van uw rechtsbijstandverzekering mee.

Er is sprake van gesubsidieerde rechtsbijstand

Als particulier komt u mogelijk in aanmerking voor vergoeding van de advocaatkosten door de overheid. Dit wordt een toevoeging genoemd. Voor de vaststelling van de toevoeging gelden inkomens- en vermogensgrenzen. Meer informatie hierover kunt u lezen op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Boer & Van Schoonhoven advocaten kan bij aanvang van de werkzaamheden voor u een toevoeging aanvragen. Wordt de toevoeging toegekend, dan betaalt u een door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage aan ons kantoor. Eventuele kosten van derden, zoals uittrekselkosten en griffierecht, vallen niet onder een toevoeging. Bij aanvang van onze werkzaamheden wordt u hierover duidelijk geïnformeerd zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

No Cure No Pay

Het verbod op No Cure No Pay voor letselschadezaken is door de Nederlandse Orde van Advocaten met ingang van 1 januari 2014 (tijdelijk) opgeheven. In sommige letselschadezaken is het daarom mogelijk een No Cure No Pay afspraak te maken. Bijvoorbeeld als de aansprakelijkheid nog niet is erkend, of als het causaal verband tussen uw klachten en het ongeval door de aansprakelijke partij wordt betwist. Voor 1 januari 2014 mochten alleen schaderegelaars – dat zijn geen advocaten – No Cure No Pay afspraken maken.

Wilt u weten of uw letselschade zaak in aanmerking komt voor No Cure No pay? Neem contact met ons op en wij adviseren u graag over de wenselijkheid en mogelijkheden.

De kosten komen voor eigen rekening

In het geval dat de kosten van rechtsbijstand voor uw eigen rekening komen dan is het mogelijk hierover een prijsafspraak te maken.

Met Boer & Van Schoonhoven advocaten aan mijn zij sta ik er niet alleen voor. Dat geeft een goed gevoel.