Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Letselschade door een verkeersongeval Letselschade door een medische fout Kosten van een letselschadezaak
Letselschade door sport- en spel Letselschade door dieren Overlijdensschade
Letselschade van een zelfstandige Letsel bij kinderen Behandeling van een letselschadezaak
Letselschade door een arbeidsongeval of een beroepsziekte Verzekeringsrecht / arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Verhaal van loonschade door werkgever

Letselschade door een arbeidsongeval of een beroepsziekte

Arbeidsongeval

Hebt u letsel opgelopen tijdens uw werk? Bent u bekneld geraakt tijdens het werken met een vorkheftruck, tijdens het laden en lossen van uw vracht of hebt u letsel opgelopen door het werken met een machine? De gevolgen voor u zijn vaak enorm. Lichamelijk, emotioneel maar ook praktisch. Wat betekent het bijvoorbeeld voor uw werk en uw rol in het gezin?

Beroepsziekte

Bij een bedrijfsongeval ontstaat het letsel door een specifiek voorval, een ongeval. Een beroepsziekte daarentegen is vaak het gevolg van een langdurig proces. Het verrichten van repeterende handelingen verhoogt de kans op RSI. Blootstelling aan gevaarlijke stoffen de schildersziekte OPS. Soms duurt het zelfs tientallen jaren voor iets ontdekt wordt zoals bij asbest-gerelateerde ziektes.

Werkgeversaansprakelijkheid

Een werkgever is op grond van de wet verplicht er voor te zorgen dat een werknemer op een veilige wijze zijn werkzaamheden kan verrichten. Doet hij dat niet dan heeft dat consequenties. In dat geval is uw werkgever (of diens aansprakelijkheidsverzekeraar) gehouden de schade die u lijdt als gevolg van een arbeidsongeval en/of ziekte door uw werk te vergoeden.

Hebt u letsel door een bedrijfsongeval of beroepsziekte? Neem dan contact op met Boer & Van Schoonhoven advocaten. Wij beoordelen of uw werkgever aan zijn zorgplicht heeft voldaan en gaan na of de arbeidsinspectie is ingeschakeld. Zo nodig gaan we ook na welk bewijs nodig is om aan te tonen dat uw werkgever niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan.

Speciaal voor de zzp’er

Als zzp’er bent u vaak afhankelijk van de veiligheidsmaatregelen die uw opdrachtgever heeft getroffen. U komt bijvoorbeeld op een werk en moet direct aan de slag op een steiger die uw opdrachtgever heeft laten plaatsen. Als u vervolgens te maken krijgt met een arbeidsongeval en letselschade, wie kunt u dan aansprakelijk stellen? Uw opdrachtgever of de hoofdaannemer? Met dat soort vragen helpt Boer & Van Schoonhoven advocaten.

Linda van Schoonhoven heeft aan de wieg gestaan van baanbrekende rechtspraak op dit gebied. In het Davelaar/Allspan arrest van 23 maart 2012 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat ook zzp’ers hun letselschade vergoed kunnen krijgen bij een bedrijfsongeval. Hebt u hierover vragen bel ons gerust. Wij adviseren u graag.

Bent u werkgever en uw werknemer is ziek door een ongeval?

Is uw werknemer arbeidsongeschikt door een fout van een ander? Bijvoorbeeld als gevolg van een verkeersongeval of een ongeval waarvoor een derde aansprakelijk is?

Wist u dat u als werkgever op grond van de Nederlandse wet, het netto salaris dat u aan de werknemer doorbetaalt, op de aansprakelijke partij kunt verhalen? Hieronder vallen ook winstuitkeringen en vakantiegeld.

Behalve het nettoloon kunt u ook de intern en extern gemaakte re-integratiekosten verhalen zoals de kosten van de arbodienst en gemaakte aanpassingen, evenals de kosten van de rechtsbijstand. In de meeste gevallen kost onze bijstand u dus niets.

Met Boer & Van Schoonhoven advocaten sta ik er niet alleen voor.